Materiały dydaktyczne dla nauczycieli

Przed nauczycielem XXI wieku stoi szereg zawodowych wyzwań. Z jednej strony, sens jego pracy pozostaje niezmienny, z drugiej zaś, zasób oraz różnorodność narzędzi i materiałów dydaktycznych, jakie ma do dyspozycji, sukcesywnie się powiększa. Nowoczesne formy nauczania, będące z punktu widzenia pedagoga jeszcze do niedawna opcją uzupełniającą, niejako fakultatywną w stosunku do metod tradycyjnych, we współczesnej szkole są już postrzegane jako standard.

Odważny krok w przyszłość

Platforma edukacyjna ucze.pl powstała specjalnie z myślą o dydaktycznym wsparciu nauczycieli. Serwis zawiera kompletne i w pełni funkcjonalne narzędzia, umożliwiające sprawniejsze zaplanowanie ciekawych tematycznie zajęć.

Aby sprostać potrzebom najbardziej wymagających, stworzono Klub Nauczyciela - panel, za pomocą którego pedagog otrzymuje dostęp do materiałów dydaktycznych, niezbędnych w jego codziennej pracy z uczniami. Twórcy zadbali o to, aby przygotowane pomoce charakteryzowały się wysoką jakością i użytecznością. Wyselekcjonowane z najwyższą starannością materiały uwzględniają poszczególne poziomy nauczania, począwszy od wychowania przedszkolnego, poprzez szkoły podstawowe, gimnazja, skończywszy na liceach ogólnokształcących i szkołach zawodowych.

 

Narzędzia dydaktyczne zostały posegregowane w 4 podstawowe kategorie:

  • dokumentacja

Pierwsza z nich poświęcona jest aspektom prawno-organizacyjnym, uwzględniającym kwestie takie jak: program nauczania, przedmiotowy system oceniania, rozkład materiału czy plan wynikowy.

  • lekcje

Druga z podgrup ma za zadanie wspomagać nauczyciela w przygotowaniu merytorycznie poprawnego, a zarazem interesującego materiału, przeznaczonego do bezpośredniego omówienia na zajęciach. Czerpanie inspiracji z udostępnionych w serwisie scenariuszy lekcji, nie tylko ułatwia zadanie nauczycielom, dostarczając im użytecznych wskazówek, ale także przekłada się bezpośrednio na ciekawy w swej formie i treści czas spędzany z uczniami w klasie.

Poszczególne scenariusze lekcji są dopasowane do kart pracy, dzięki czemu całość stanowi kompletny zestaw nowoczesnego nauczyciela. Twórcy nie mogli zapomnieć również o istotnych dodatkach do standardowych form lekcyjnych, w postaci szerokiej gamy multimediów, takich jak: nagrania audio, filmy, mapy, plakaty, zdjęcia czy nawet gry komputerowe o przeznaczeniu dydaktycznym. Pozwalają one na rozwijanie kolejnych umiejętności, sprawne przybliżenie omawianego problemu i szybkie zilustrowanie tematu. Mają również i tę zaletę, że dzięki swojej różnorodności dają miejsce na "złapanie oddechu" pomiędzy poszczególnymi zagadnieniami, a poprzez zastosowanie nowoczesnych form nauczania nie pozostawiają miejsca na nudę.

  • ocenianie

Trzecia z proponowanych kategorii poświęcona jest procesowi oceniania uczniów. Nauczyciel ma do dyspozycji gotowe sprawdziany wiadomości z modelami odpowiedzi i kartoteką testu. Dzięki nim wszelkie nieścisłości odnośnie przyznawania punktów za określone zadania rozwiązywane przez ucznia, a co za tym idzie, słuszności i adekwatności otrzymanej przez niego oceny końcowej, ograniczane są do minimum.

  • diagnostyka

Czwarta kategoria gromadzi materiały diagnostyczne, niezbędne do określenia stopnia opanowanych przez ucznia sprawności i umiejętności. Diagnoza umożliwia ocenę stanu wiedzy ucznia i ujawnia jego ewentualne braki w materiale szkolnym, pozwalając na szybkie podjęcie kroków zmierzających do ich uzupełnienia.

 

Wysoka jakość treści i funkcjonalność - podstawowe zalety

Zasoby platformy ucze.pl łączą w sobie funkcjonalność  z wysoką jakością merytoryczną prezentowanych treści, które gwarantują eksperci Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych. Szeroka gama materiałów dydaktycznych, uporządkowanych pod względem przedmiotu nauczania i poziomu, złożoności wiedzy, udostępnionych w wygodnej i nowoczesnej formie to atuty, które ułatwiają codzienną pracę wielu nauczycieli.

 

Korzyści dla nauczyciela i ucznia

Szereg korzyści, jakie płyną z użytkowania treści zgromadzonych na platformie dotyczy nie tylko pedagogów, ale także ich uczniów. Nauczyciel ambitny, znający potrzeby swoich podopiecznych, który potrafi w ciekawy i przystępny sposób przekazać wiedzę zyskuje sympatię uczniów. Jest również chętniej słuchany, a co za tym idzie - skuteczniejszy w realizowaniu swoich pedagogicznych celów. Nauczyciel szanujący czas i inteligencję ucznia, będący dla niego mentorem w zdobywaniu dalszej wiedzy, budzi w klasie szacunek i podziw. Jest pozytywnie oceniany przez młodzież, co wiąże się z większą motywacją do nauki ze strony uczniów, a zarazem rosnącą chęcią do dalszego doskonalenia samego pedagoga.

Uzyskanie dostępu do Klubu Nauczyciela, systemu logowania, a także pozostałych narzędzi możliwe jest za pośrednictwem strony internetowej ucze.pl.

Additional uncaught exception thrown while handling exception.

Original

PDOException: SQLSTATE[42000]: Syntax error or access violation: 1142 UPDATE command denied to user 'edulider_baza'@'10.0.78.110' for table 'node_counter': UPDATE {node_counter} SET daycount=daycount + 1, totalcount=totalcount + 1, timestamp=:db_update_placeholder_0 WHERE ( (nid = :db_condition_placeholder_0) ); Array ( [:db_update_placeholder_0] => 1511449832 [:db_condition_placeholder_0] => 936 ) in statistics_exit() (line 73 of /home/edulider/www/modules/statistics/statistics.module).

Additional

PDOException: SQLSTATE[42000]: Syntax error or access violation: 1142 INSERT command denied to user 'edulider_baza'@'10.0.78.110' for table 'watchdog': INSERT INTO {watchdog} (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (:db_insert_placeholder_0, :db_insert_placeholder_1, :db_insert_placeholder_2, :db_insert_placeholder_3, :db_insert_placeholder_4, :db_insert_placeholder_5, :db_insert_placeholder_6, :db_insert_placeholder_7, :db_insert_placeholder_8, :db_insert_placeholder_9); Array ( [:db_insert_placeholder_0] => 0 [:db_insert_placeholder_1] => php [:db_insert_placeholder_2] => %type: !message in %function (line %line of %file). [:db_insert_placeholder_3] => a:6:{s:5:"%type";s:12:"PDOException";s:8:"!message";s:432:"SQLSTATE[42000]: Syntax error or access violation: 1142 UPDATE command denied to user 'edulider_baza'@'10.0.78.110' for table 'node_counter': UPDATE {node_counter} SET daycount=daycount + 1, totalcount=totalcount + 1, timestamp=:db_update_placeholder_0 WHERE ( (nid = :db_condition_placeholder_0) ); Array ( [:db_update_placeholder_0] => 1511449832 [:db_condition_placeholder_0] => 936 ) ";s:9:"%function";s:17:"statistics_exit()";s:5:"%file";s:55:"/home/edulider/www/modules/statistics/statistics.module";s:5:"%line";i:73;s:14:"severity_level";i:3;} [:db_insert_placeholder_4] => 3 [:db_insert_placeholder_5] => [:db_insert_placeholder_6] => http://edulider.pl/informacja/materialy-dydaktyczne-dla-nauczycieli [:db_insert_placeholder_7] => [:db_insert_placeholder_8] => 54.167.253.186 [:db_insert_placeholder_9] => 1511449832 ) in dblog_watchdog() (line 154 of /home/edulider/www/modules/dblog/dblog.module).