Narada Nauczycielska- Muzyka w Oświacie

narada-nauczycieli

Co w muzyczno-pedagogicznej trawie piszczy? Jakiej pomocy potrzebują nauczyciele muzyki, a jak w szkolną edukację muzyczną mogą się włączyć organizacje pozarządowe? Jaka przyszłość lekcji muzyki i zajęć artystycznych? To tylko kilka tematów, które zostanie poruszonych w czasie I Narady Nauczycielskiej, która odbędzie się dziś o godzinie 17.00 w siedzibie Fundacji ,,Muzyka jest dla wszystkich".

Zapraszamy nauczycieli muzyki ze szkół i przedszkoli do wspólnej burzy mózgów. Spotkajmy się w gronie praktyków, osób dobrze zorientowanych w aktualnej rzeczywistości oświatowej, aby sprecyzować wyzwania stojące przed powszechną edukacją muzyczną, zastanowić się nad adekwatnymi i efektywnymi metodami pracy, nad przyszłością zajęć muzycznych w oświacie.

Nie planujemy referatów ani paneli. Zależy nam dyskusji. Mamy nadzieję, że pierwsza Narada określi tematy i ramy organizacyjne dla kolejnych  takich spotkań.

Świat dookoła biegnie, zmienia się, a wraz z nim oczekiwania i możliwości uczniów i nauczycieli. Naszym zdaniem szkolna edukacja muzyczna wymaga dzisiaj nowego podejścia.

Zastanówmy się zatem wspólnie nad nowymi sposobami działania, spróbujmy uchwycić postępujące zmiany w metodyce faktycznie stosowanej przez nauczycieli muzyki. Spodziewamy się usłyszeć od Państwa fascynujące opowieści o Waszych eksperymentach. Chcielibyśmy także pomarzyć wspólnie o idealnej edukacji muzycznej, o tym jak powinna wyglądać w przedszkolu i szkole.

Ważnym tematem narady powinna być współpraca nauczycieli muzyki ze środowiskiem oświatowym i organizacjami pozarządowymi. Fundacje i stowarzyszenia mogą uzupełniać działania państwa w edukacji, szkoły coraz chętniej otwierają się na tę współpracę. Spróbujmy więc określić konkretne zadania, w których organizacje pozarządowe mogą być przydatne nauczycielom muzyki i odwrotnie jak nauczyciele muzyki mogą wpłynąć na nasze działania na rzecz szkolnej edukacji muzycznej, formalnej i nieformalnej.

Serdecznie zapraszamy do udziału w dyskusji.

I Narada Nauczycielska odbędzie się 13 lutego o godzinie 17.00 w siedzibie naszej Fundacji.

Tematy pojawiające się na naradzie przekażemy pod dyskusję online przez cały następny tydzień a następnie wnioski z naszej narady umieścimy na naszej stronie internetowej.

Adres siedziby Fundacji:

Warszawa, Saska Kępa, ul.Paryska 31 m 14 b (domofon 142)

Zgłoszenia do udziału w debacie prosimy wysyłać na adres:

katarzyna.konciak@muzykajest.pl

Szczegółowe informacje pod nr tel. 605-225-849

Serdecznie zapraszamy!

Additional uncaught exception thrown while handling exception.

Original

PDOException: SQLSTATE[42000]: Syntax error or access violation: 1142 UPDATE command denied to user 'edulider_baza'@'10.0.78.153' for table 'node_counter': UPDATE {node_counter} SET daycount=daycount + 1, totalcount=totalcount + 1, timestamp=:db_update_placeholder_0 WHERE ( (nid = :db_condition_placeholder_0) ); Array ( [:db_update_placeholder_0] => 1513184962 [:db_condition_placeholder_0] => 687 ) in statistics_exit() (line 73 of /home/edulider/www/modules/statistics/statistics.module).

Additional

PDOException: SQLSTATE[42000]: Syntax error or access violation: 1142 INSERT command denied to user 'edulider_baza'@'10.0.78.153' for table 'watchdog': INSERT INTO {watchdog} (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (:db_insert_placeholder_0, :db_insert_placeholder_1, :db_insert_placeholder_2, :db_insert_placeholder_3, :db_insert_placeholder_4, :db_insert_placeholder_5, :db_insert_placeholder_6, :db_insert_placeholder_7, :db_insert_placeholder_8, :db_insert_placeholder_9); Array ( [:db_insert_placeholder_0] => 0 [:db_insert_placeholder_1] => php [:db_insert_placeholder_2] => %type: !message in %function (line %line of %file). [:db_insert_placeholder_3] => a:6:{s:5:"%type";s:12:"PDOException";s:8:"!message";s:432:"SQLSTATE[42000]: Syntax error or access violation: 1142 UPDATE command denied to user 'edulider_baza'@'10.0.78.153' for table 'node_counter': UPDATE {node_counter} SET daycount=daycount + 1, totalcount=totalcount + 1, timestamp=:db_update_placeholder_0 WHERE ( (nid = :db_condition_placeholder_0) ); Array ( [:db_update_placeholder_0] => 1513184962 [:db_condition_placeholder_0] => 687 ) ";s:9:"%function";s:17:"statistics_exit()";s:5:"%file";s:55:"/home/edulider/www/modules/statistics/statistics.module";s:5:"%line";i:73;s:14:"severity_level";i:3;} [:db_insert_placeholder_4] => 3 [:db_insert_placeholder_5] => [:db_insert_placeholder_6] => http://edulider.pl/informacja/narada-nauczycielska-muzyka-w-oswiacie [:db_insert_placeholder_7] => [:db_insert_placeholder_8] => 54.221.136.62 [:db_insert_placeholder_9] => 1513184962 ) in dblog_watchdog() (line 154 of /home/edulider/www/modules/dblog/dblog.module).