Oferta dla coachów i trenerów

Wszechnica Uj zaprasza na kompleksowy, akredytowany przez ICF program rozwoju coachówprowadzony przez trenerów Erickson College z Vancouver, który przygotowuje do samodzielnego prowadzenia sesji coachingowych. Zgodnie z metodologią, Erickson College uczy podejścia skoncentrowanego na rozwiązaniach i daje możliwość prowadzenia sesji coachingowych już od pierwszego dnia kursu.

Rekrutacja już trwa! Terminy rozpoczęcia najbliższych edycji: Warszawa 07.04.2011 Kraków 01.10.2011, Poznań 21.10.2011.

W ofercie Wszechnicy znajdziemy rownież Team coaching. który uczy zdolności wspierania ludzi w przejściu od osobistych interesów do zespołowej wizji jak rownież pokazuje jak w powtarzalny, stabilny sposób tworzyć innowacyjne rozwiązania. Terminy edycji warszawskiej i prowadzący: 16-18.09.2011 Paul Gossen

Szkoła Trenerów Miedzykulturowych to innego rodzaju inicjatywa w Polsce. Jest to kompleksowy program szkoleniowy rozwijający specjalistyczne kompetencje trenerskie. Skierowany jest do trenerów, którzy chcą poszerzyć swoją specjalizację w obrębie treningu międzykulturowego.

Program zapewnia: przestrzeń do wymiany doświadczeń oraz dobrych praktyk w zakresie tworzenia przygotowania i prowadzenia treningu międzykulturowego; poznanie i wypróbowanie zestawu narzędzi treningu międzykulturowego; dostęp do interaktywnych narzędzi wspierających rozwój w programie; praktyczne zastosowania zdobytej wiedzy i umiejętności, podczas etiud szkoleniowych.

 

Rekrutacja już trwa! Terminy rozpoczęcia najbliższych edycji: Poznań 19-20.02.2011, Kraków 02-03.04.2011, Warszawa, 18-19.06.2011, Rzeszów 27-28.08.2011

Additional uncaught exception thrown while handling exception.

Original

PDOException: SQLSTATE[42000]: Syntax error or access violation: 1142 UPDATE command denied to user 'edulider_baza'@'10.0.78.142' for table 'node_counter': UPDATE {node_counter} SET daycount=daycount + 1, totalcount=totalcount + 1, timestamp=:db_update_placeholder_0 WHERE ( (nid = :db_condition_placeholder_0) ); Array ( [:db_update_placeholder_0] => 1513094717 [:db_condition_placeholder_0] => 219 ) in statistics_exit() (line 73 of /home/edulider/www/modules/statistics/statistics.module).

Additional

PDOException: SQLSTATE[42000]: Syntax error or access violation: 1142 INSERT command denied to user 'edulider_baza'@'10.0.78.142' for table 'watchdog': INSERT INTO {watchdog} (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (:db_insert_placeholder_0, :db_insert_placeholder_1, :db_insert_placeholder_2, :db_insert_placeholder_3, :db_insert_placeholder_4, :db_insert_placeholder_5, :db_insert_placeholder_6, :db_insert_placeholder_7, :db_insert_placeholder_8, :db_insert_placeholder_9); Array ( [:db_insert_placeholder_0] => 0 [:db_insert_placeholder_1] => php [:db_insert_placeholder_2] => %type: !message in %function (line %line of %file). [:db_insert_placeholder_3] => a:6:{s:5:"%type";s:12:"PDOException";s:8:"!message";s:432:"SQLSTATE[42000]: Syntax error or access violation: 1142 UPDATE command denied to user 'edulider_baza'@'10.0.78.142' for table 'node_counter': UPDATE {node_counter} SET daycount=daycount + 1, totalcount=totalcount + 1, timestamp=:db_update_placeholder_0 WHERE ( (nid = :db_condition_placeholder_0) ); Array ( [:db_update_placeholder_0] => 1513094717 [:db_condition_placeholder_0] => 219 ) ";s:9:"%function";s:17:"statistics_exit()";s:5:"%file";s:55:"/home/edulider/www/modules/statistics/statistics.module";s:5:"%line";i:73;s:14:"severity_level";i:3;} [:db_insert_placeholder_4] => 3 [:db_insert_placeholder_5] => [:db_insert_placeholder_6] => http://edulider.pl/informacja/oferta-dla-coachow-i-trenerow [:db_insert_placeholder_7] => [:db_insert_placeholder_8] => 54.227.127.109 [:db_insert_placeholder_9] => 1513094717 ) in dblog_watchdog() (line 154 of /home/edulider/www/modules/dblog/dblog.module).