Systemy zarządzania jakością dla zielonych

system zarzadzania jakoscia

Posiadanie systemu zarządzania jakością jest dobrą praktyką zarówno dla jednostek administracji publicznej, prywatnych przedsiębiorstw jak i organizacji pozarządowych. 

Najlepiej jeśli wdrażany w organizacji system jest certyfikowany, ponieważ staje się wtedy jasną deklaracją działania zgodnie z wysokimi standardami. Najbardziej popularny jest system zarządzania jakością zgodny z  normą ISO 9001.

Jak ugryźć ISO?

Przy pierwszym zetknięciu się z normą ISO 9001 każdy może poczuć się zagubiony. Na początku warto na spokojnie przejrzeć cały dokument, aby zapoznać się z jego strukturą. Kolejnym obowiązkowym krokiem jest przyswojenie słownictwa i zrozumienie wszelkich definicji pojęć. Dzięki temu łatwiej będzie nam dostrzec istotę oraz zakres wytycznych zawartych w normie. Aby zdobyć kompleksową wiedzę dotycząca wdrażania, procesu certyfikacji oraz nadzoru nad systemem zarządzania jakością zgodnego z ISO 9001 warto wziąć udział w specjalnym szkoleniu. http://www.szkolenia.bureauveritas.pl/tematy-szkolen/jakosc-szkolenia/iso-9001-pelnomocnik-ds-jakoscia

Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością

Proces certyfikacji jest wieloetapowy i angażuje wszystkich członków organizacji, więc powinien być dobrze zaplanowany. Największy ciężar spoczywa na Pełnomocniku Kierownictwa ds. SZJ. Zajmuje się on tworzeniem harmonogramu poszczególnych działań oraz wszelkiej dokumentacji, prowadzaniem szkoleń dla pracowników poszczególnych szczebli, a także nadzoruje audyty i współpracuje z jednostką certyfikującą. Praca pełnomocnika jest bardzo odpowiedzialna i efekt wdrożenia w dużym stopniu zależy od tego, czy dobrze wykonał swoje zadania.

Certyfikacja systemu zarządzania jakością

Po wdrożeniu wewnętrznych procedur wymienionych w Księdze Jakości należy sprawdzić, czy organizacja działa zgodnie z jej wytycznymi. W tym celu przeprowadza się audyt wewnętrzny. W poaudytowym raporcie znajdziemy wyniki kontroli wraz ze wskazówkami, co należy poprawić. Po wprowadzeniu niezbędnych poprawek, dobrze jest przeprowadzić po jakimś czasie weryfikację, czy nowy sposób działania faktycznie jest stosowany. Następny krok to kontakt z jednostką certyfikującą, która przeprowadza audyt i wydaje certyfikat zgodności z normą – oczywiście jeśli audyt certyfikacyjny przebiegnie pomyślnie.