Uczelnia Liderów 2012

W roku 2012 Projekt „Uczelnia Liderów” współorganizowała Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego pod patronatem Parlamentu Europejskiego. Projekt ocenia szkoły wyższe w Polsce pod względem jakości świadczonych usług edukacyjnych, a nie jedynie ilości wyznaczników edukacyjnych, co jest godne podkreślenia.

Fundacja nagradza szkoły wyższe, które starają się kształcić absolwentów atrakcyjnych dla rynku pracy, twórczych, kreatywnych, wyposażonych w szeroką wiedzę i umiejętności praktyczne.

Najlepsze wyniki w roku 2012 uzyskały następujące uczelnie:

-Politechnika Gdańska,

-Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu,

-Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy,

-Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,

-Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu,

-Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza,

-Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie,

-Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy,

-Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie,

-Społeczna Akademia Nauk w Łodzi,

-Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie,

-Collegium Civitas w Warszawie,

-Uczelnia Vistula w Warszawie,

-Uczelnia Łazarskiego w Warszawie,

-Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie,

-Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie,

-Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. S. Staszica w Białymstoku.

 

W dzisiejszych czasach wizerunek i promocja uczelni, nabiera coraz większego znaczenia, i tym samym promocja jakościowych usług edukacyjnych (nad ilością) powinna wysunąć się na pierwszy plan w zarządzaniu oświatą.

Additional uncaught exception thrown while handling exception.

Original

PDOException: SQLSTATE[42000]: Syntax error or access violation: 1142 UPDATE command denied to user 'edulider_baza'@'10.0.78.153' for table 'node_counter': UPDATE {node_counter} SET daycount=daycount + 1, totalcount=totalcount + 1, timestamp=:db_update_placeholder_0 WHERE ( (nid = :db_condition_placeholder_0) ); Array ( [:db_update_placeholder_0] => 1513184995 [:db_condition_placeholder_0] => 435 ) in statistics_exit() (line 73 of /home/edulider/www/modules/statistics/statistics.module).

Additional

PDOException: SQLSTATE[42000]: Syntax error or access violation: 1142 INSERT command denied to user 'edulider_baza'@'10.0.78.153' for table 'watchdog': INSERT INTO {watchdog} (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (:db_insert_placeholder_0, :db_insert_placeholder_1, :db_insert_placeholder_2, :db_insert_placeholder_3, :db_insert_placeholder_4, :db_insert_placeholder_5, :db_insert_placeholder_6, :db_insert_placeholder_7, :db_insert_placeholder_8, :db_insert_placeholder_9); Array ( [:db_insert_placeholder_0] => 0 [:db_insert_placeholder_1] => php [:db_insert_placeholder_2] => %type: !message in %function (line %line of %file). [:db_insert_placeholder_3] => a:6:{s:5:"%type";s:12:"PDOException";s:8:"!message";s:432:"SQLSTATE[42000]: Syntax error or access violation: 1142 UPDATE command denied to user 'edulider_baza'@'10.0.78.153' for table 'node_counter': UPDATE {node_counter} SET daycount=daycount + 1, totalcount=totalcount + 1, timestamp=:db_update_placeholder_0 WHERE ( (nid = :db_condition_placeholder_0) ); Array ( [:db_update_placeholder_0] => 1513184995 [:db_condition_placeholder_0] => 435 ) ";s:9:"%function";s:17:"statistics_exit()";s:5:"%file";s:55:"/home/edulider/www/modules/statistics/statistics.module";s:5:"%line";i:73;s:14:"severity_level";i:3;} [:db_insert_placeholder_4] => 3 [:db_insert_placeholder_5] => [:db_insert_placeholder_6] => http://edulider.pl/informacja/uczelnia-liderow-2012 [:db_insert_placeholder_7] => [:db_insert_placeholder_8] => 54.221.136.62 [:db_insert_placeholder_9] => 1513184995 ) in dblog_watchdog() (line 154 of /home/edulider/www/modules/dblog/dblog.module).