Uczelnia Liderów 2012

W roku 2012 Projekt „Uczelnia Liderów” współorganizowała Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego pod patronatem Parlamentu Europejskiego. Projekt ocenia szkoły wyższe w Polsce pod względem jakości świadczonych usług edukacyjnych, a nie jedynie ilości wyznaczników edukacyjnych, co jest godne podkreślenia.

Fundacja nagradza szkoły wyższe, które starają się kształcić absolwentów atrakcyjnych dla rynku pracy, twórczych, kreatywnych, wyposażonych w szeroką wiedzę i umiejętności praktyczne.

Najlepsze wyniki w roku 2012 uzyskały następujące uczelnie:

-Politechnika Gdańska,

-Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu,

-Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy,

-Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,

-Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu,

-Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza,

-Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie,

-Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy,

-Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie,

-Społeczna Akademia Nauk w Łodzi,

-Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie,

-Collegium Civitas w Warszawie,

-Uczelnia Vistula w Warszawie,

-Uczelnia Łazarskiego w Warszawie,

-Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie,

-Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie,

-Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. S. Staszica w Białymstoku.

 

W dzisiejszych czasach wizerunek i promocja uczelni, nabiera coraz większego znaczenia, i tym samym promocja jakościowych usług edukacyjnych (nad ilością) powinna wysunąć się na pierwszy plan w zarządzaniu oświatą.