Blended learning- przyszłość polskiej edukacji

blended learning

Blended-learning zwany również mix-learningiem i hybryd-learningiem zyskuje współcześnie coraz większą popularność.

Czym jest blended-learning? Systemem łączącym klasyczne metody nauczania stacjonarnego z innowacyjnymi sposobami wykorzystywanymi w nauczaniu zdalnym, który znacząco wpływa na wzbogacenie procesu edukacyjnego. Szkolenia mieszane to odpowiedź na społeczną potrzebę ciągłego i nieograniczonego dostępu do informacji i konieczność kształcenia się przez całe życie.

 

Świeże spojrzenie na blended-learning

We współczesnych opracowaniach często definicja blended-learningu upraszczana jest tylko i wyłącznie do połączenia nauczania stacjonarnego z nauczaniem zdalnym. Piotr Peszko, wybitny znawca tematyki e-learningu odwołując się do najbardziej charakterystycznej cechy szkolenia mix-learning jaką jest mieszanie interpretuje blended-learning na trzech płaszczyznach:

blended learning- definicja

Źródło: Raport_e-learning_Trends_-_Raport_Summer_2011-2.pdf.

Modele blended-learningu

Schemat przeprowadzania zajęć w systemie blended-learning polega na przeplataniu zajęć stacjonarnych zdalnymi i najczęściej przebiega w oparciu o zastosowanie jednego z dwóch wariantów, o których mowa jest np. na stronie Europejskiego Systemu Edukacji Elearningowej http://www.esee.eu, a są to:

Wariant I

model szkolenia blended-learning

Wariant II

alternatywny model szkolenia blended-learning

W wariancie I udostępnienie kursantom na początkowym etapie szkolenia, jeszcze przed spotkaniem w grupie materiałów mulitimedialnych daje im możliwość bliższego zapoznania się z tematem szkolenia, poznania nowych zagadnień, a także wyrównania różnic w poziomie wiedzy pomiędzy kursantami. Czas na zajęcia z trenerem poświęcony jest z kolei na omówienie kwestii problematycznych, wymianę doświadczeń, a także wzbogacenie się o nową wiedzę.Powtórne szkolenie e-learningowe daje możliwość utrwalenia zdobytej wiedzy, a także sprawdzenia osiągnięć poprzez przeprowadzenie testu. W tej formie są przeprowadzane szkolenia krótkie, zamknięte.

Drugi wariant jest natomiast wariantem cyklicznym, mogącym przebiegać w procesie długofalowym. Szkolenie e-learningowe funkcjonuje tu na zasadzie utrwalania wiedzy oraz jej sprawdzania po przerobieniu pewnej partii materiału z trenerem, z tym, że przekaz tradycyjny jest wzbogacany o takie elementy kształcenia jak np. dyskusja czy kształtowanie umiejętności interpersonalnych.

Blended-learning - badania

Z badań nad szkoleniami mieszanymi wynika, że przeprowadzanie zajęć w systemie mix-learning jest dużo bardziej efektywne niż gdy zajęcia przebiegają jednotorowo. Znikają wtedy bowiem tak jak w przypadku szkolenia stacjonarnego problemy z brakiem elastyczności czy ograniczonym dostępem do wiedzy, a w przypadku szkolenia wyłącznie e-learningowego braku kontaktu z trenerem czy wymiany doświadczeń.

Uczelnie wyższe są obecnie placówkami w których można zauważyć znaczny wzrost zainteresowania nauką w systemie blended-learning. Pewne tendencje odnotowała już 7 lat temu Monika Eisenbardt, która przeprowadziła badania na temat blended-learningu wśród studentów III roku Finansów i Bankowości. Wśród zadawanych pytań ważne okazało się to o największe zalety i wady e-szkolenia:

Wady i zalety e-szkolenia według jej uczestników

wady i zalety nauczania metodą mix-learning

Źródło: http://www.swo.ae.katowice.pl/_pdf/203.pdf

Dodatkowo osoby, które poświęciły na kurs e-learningowy więcej niż 5 godzin tygodniowo oceniały go znacznie lepiej niż te, które przy komputerze spędziły mniej czasu.

Potrzebę wdrażania metod blended-learning dostrzega także coraz więcej przedsiębiorstw. Kopalnią wiedzy na ten temat jest Raport E-learning Trends 2011 czyli ,,Pierwsze w Polsce dedykowane badanie na temat e-learningu przy współpracy z firmą badawczą Gemius”. Dotyczy on bowiem e-learningu w biznesie, na uczelniach, social learningu, blended-learningu, gramifikacji oraz case study. Z raportu z badań nad e-learningiem w polskich organizacjach wynika, że najpopularniejszą metodą wspomagania zajęć stacjonarnych jest używanie projektora multimedialnego (38%), na drugim miejscu znalazł się natomiast e-learning (31%). Ponadto, zdaniem badanych nauczanie na odległość to najlepsze rozwiązanie dla osób, które pracują, a nie mają czasu na dojazd do jednostek szkoleniowych. Tej odpowiedzi udzieliło bowiem aż 73% badanych.

Z obszarów, w których badani widzieliby zastosowanie e-learningu w swoich instytucjach, na pierwszych trzech miejscach znalazły się:

I Szkolenia z zakresu nauki języków obcych 31%

II Szkolenia teoretyczne np. kurs prawa jazdy 20%

III Szkolenia okresowe np. BHP 11%

Źródło: Raport_e-learning_Trends_-_Raport_Summer_2011-2.pdf.

 

W Internecie można znaleźć także inne wyniki badań nad trendami w nowoczesnej edukacji. Cenne są opinie internautów, które dają obraz zmian z perspektywy uczestnika szkoleń/zajęć mieszanych. Wciąż mało osób uczestniczyło w zajęciach z zastosowaniem metody e-learning oraz blended learning, ale widoczna chęć takiego uczestnictwa w przyszłości jest dobrą prognozą na przyszłość.

blended-learning badania

Źródło: http://www.ankietka.pl/

Wykorzystanie programów multimedialnych, telekonferencji itp., w połączeniu z tradycyjnymi formami nauczania daje ogromne korzyści, gdyż łączy to co każda z metod wnosi do układu najcenniejszego. Mix-learning daje możliwość wykorzystania korzystania z nieograniczonego dostępu do informacji w połączeniu z ciągłym wsparciem i motywacją do nauki przez stacjonarnego trenera. Niewątpliwie blended-learning jako metoda ukierunkowana na efektywność kształcenia to przyszłość polskiej edukacji.

Additional uncaught exception thrown while handling exception.

Original

PDOException: SQLSTATE[42000]: Syntax error or access violation: 1142 UPDATE command denied to user 'edulider_baza'@'10.0.78.169' for table 'node_counter': UPDATE {node_counter} SET daycount=daycount + 1, totalcount=totalcount + 1, timestamp=:db_update_placeholder_0 WHERE ( (nid = :db_condition_placeholder_0) ); Array ( [:db_update_placeholder_0] => 1513297619 [:db_condition_placeholder_0] => 454 ) in statistics_exit() (line 73 of /home/edulider/www/modules/statistics/statistics.module).

Additional

PDOException: SQLSTATE[42000]: Syntax error or access violation: 1142 INSERT command denied to user 'edulider_baza'@'10.0.78.169' for table 'watchdog': INSERT INTO {watchdog} (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (:db_insert_placeholder_0, :db_insert_placeholder_1, :db_insert_placeholder_2, :db_insert_placeholder_3, :db_insert_placeholder_4, :db_insert_placeholder_5, :db_insert_placeholder_6, :db_insert_placeholder_7, :db_insert_placeholder_8, :db_insert_placeholder_9); Array ( [:db_insert_placeholder_0] => 0 [:db_insert_placeholder_1] => php [:db_insert_placeholder_2] => %type: !message in %function (line %line of %file). [:db_insert_placeholder_3] => a:6:{s:5:"%type";s:12:"PDOException";s:8:"!message";s:432:"SQLSTATE[42000]: Syntax error or access violation: 1142 UPDATE command denied to user 'edulider_baza'@'10.0.78.169' for table 'node_counter': UPDATE {node_counter} SET daycount=daycount + 1, totalcount=totalcount + 1, timestamp=:db_update_placeholder_0 WHERE ( (nid = :db_condition_placeholder_0) ); Array ( [:db_update_placeholder_0] => 1513297619 [:db_condition_placeholder_0] => 454 ) ";s:9:"%function";s:17:"statistics_exit()";s:5:"%file";s:55:"/home/edulider/www/modules/statistics/statistics.module";s:5:"%line";i:73;s:14:"severity_level";i:3;} [:db_insert_placeholder_4] => 3 [:db_insert_placeholder_5] => [:db_insert_placeholder_6] => http://edulider.pl/edukacja/blended-learning-przyszlosc-polskiej-edukacji [:db_insert_placeholder_7] => [:db_insert_placeholder_8] => 54.82.56.95 [:db_insert_placeholder_9] => 1513297619 ) in dblog_watchdog() (line 154 of /home/edulider/www/modules/dblog/dblog.module).