Bezpłatne szkolenia ,,Warsztaty umiejętności menadżerskich”

Firma MASTERS Centrum Szkolenia Biznesu zaprasza na bezpłatne szkolenia umiejętności menadżerskich, które odbywają się w siedzibie firmy w Krakowie. Szkolenia mają charakter dwudniowych spotkań.

Kiedy?

Szkolenia odbędą się w dniach: 14 i 15.02., 22-23.02. oraz 1-2.03.2013 roku w salach konferencyjnych firmy w Krakowie przy ul. Markowskiego 8/8 i zostaną zrealizowane w wymiarze 48 godzin.

Program:

Zgodnie z harmonogramem spotkania poruszone zostaną kwestie: 

  • skutecznej komunikacji w zarządzaniu zespołem
  • budowania zespołu i modeli kierowania nim
  • delegowania zdań
  • motywowania pracowników i rozwiązywania ich problemów
  • radzenia sobie ze stresem i zarządzania sobą w czasie
  • budowania własnej samooceny

Zajęcia są prowadzone przez doświadczonych trenerów biznesu, psychologów i praktyków umiejętności psychospołecznych. W trakcie szkolenia wykorzystane zostaną prezentacje multimedialne, filmy szkoleniowe oraz testy. Szkolenia będą mieć charakter pracy indywidualnej, w grupach oraz dyskusji. Uczestnictwo w szkoleniu jest bezpłatne i obejmuje:  udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, a także  obiady i przerwy kawowe .

Kto może wziąć udział w szkoleniu?

Przedsiębiorcy mikro oraz małych przedsiębiorstw  na terenie województwa małopolskiego, a także pracownicy takich przedsiębiorstw zatrudnieni na podstawie umowy o pracę lub przedsiębiorcy pełniący funkcje kierownicze.

Rekrutacja

Rekrutacja odbywa się w dwóch etapach. Rejestracji należy dokonać na stronie: www.masterscsb.com.pl/front/page/get/55/item_id:31/, a dokumenty przesłać faksem, pocztą lub złożyć osobiście. Osoby zakwalifikowane zostaną powiadomione  o pomyślnym przebiegu rekrutacji i  poproszone o  złożenie oryginalnych dokumentów w Biurze Projektu lub wysłanie ich pocztą.

Warsztaty są dofinansowane przez EFS  w ramach projektu ,,Akademia Menadżera”, którego celem jest wsparcie rozwoju kwalifikacji zawodowych pracowników mikro i małych przedsiębiorstw z województwa małopolskiego. W ramach projektu  firma MASTERS Centrum Szkolenia Biznesu realizuje ponadto szkolenia z zakresu:  zarządzania finansami, zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania projektami i negocjacje handlowe. Szkolenia organizowane są w Krakowie oraz w Zakopanem.

Additional uncaught exception thrown while handling exception.

Original

PDOException: SQLSTATE[42000]: Syntax error or access violation: 1142 UPDATE command denied to user 'edulider_baza'@'10.0.78.110' for table 'node_counter': UPDATE {node_counter} SET daycount=daycount + 1, totalcount=totalcount + 1, timestamp=:db_update_placeholder_0 WHERE ( (nid = :db_condition_placeholder_0) ); Array ( [:db_update_placeholder_0] => 1511449455 [:db_condition_placeholder_0] => 509 ) in statistics_exit() (line 73 of /home/edulider/www/modules/statistics/statistics.module).

Additional

PDOException: SQLSTATE[42000]: Syntax error or access violation: 1142 INSERT command denied to user 'edulider_baza'@'10.0.78.110' for table 'watchdog': INSERT INTO {watchdog} (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (:db_insert_placeholder_0, :db_insert_placeholder_1, :db_insert_placeholder_2, :db_insert_placeholder_3, :db_insert_placeholder_4, :db_insert_placeholder_5, :db_insert_placeholder_6, :db_insert_placeholder_7, :db_insert_placeholder_8, :db_insert_placeholder_9); Array ( [:db_insert_placeholder_0] => 0 [:db_insert_placeholder_1] => php [:db_insert_placeholder_2] => %type: !message in %function (line %line of %file). [:db_insert_placeholder_3] => a:6:{s:5:"%type";s:12:"PDOException";s:8:"!message";s:432:"SQLSTATE[42000]: Syntax error or access violation: 1142 UPDATE command denied to user 'edulider_baza'@'10.0.78.110' for table 'node_counter': UPDATE {node_counter} SET daycount=daycount + 1, totalcount=totalcount + 1, timestamp=:db_update_placeholder_0 WHERE ( (nid = :db_condition_placeholder_0) ); Array ( [:db_update_placeholder_0] => 1511449455 [:db_condition_placeholder_0] => 509 ) ";s:9:"%function";s:17:"statistics_exit()";s:5:"%file";s:55:"/home/edulider/www/modules/statistics/statistics.module";s:5:"%line";i:73;s:14:"severity_level";i:3;} [:db_insert_placeholder_4] => 3 [:db_insert_placeholder_5] => [:db_insert_placeholder_6] => http://edulider.pl/informacja/bezplatne-szkolenia-warsztaty-umiejetnosci-menadzerskich [:db_insert_placeholder_7] => [:db_insert_placeholder_8] => 54.167.253.186 [:db_insert_placeholder_9] => 1511449455 ) in dblog_watchdog() (line 154 of /home/edulider/www/modules/dblog/dblog.module).