Biznes i nauka dla przyszłości

Wyjątkowo interesującym wydaje się projekt na rzecz zacieśniania współpracy między naukowcami a przedsiębiorstwami, organizowany przez Fundację na Rzecz Budowy Społeczeństwa Opartego na Wiedzy "Nowe Media". Jest on współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i realizowany w ramach umowy podpisanej z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Kolejne szkolenia z zakresu komunikacji nauki i biznesu przewidziane są na luty i marzec 2011. Tematyka zajęć obejmuje  m.in. zagadnienia poszukiwania źródeł finansowania projektów, transferu technologii, nawiązywania współpracy z inwestorami indywidualnymi, czy pozycji kobiet na rynku kapitałowym oraz w świecie nauki. Szczególnie istotnym wydaje się nacisk na kwestie związane z równością kobiet i mężczyzn, zarówno w świecie nauki jak i biznesu. W ramach projektu przeprowadzane są szkolenia Gender Mainstreaming w celu wspierania potencjału innowacyjnego kobiet. Uczestnicy szkoleń otrzymują certyfikaty zaświadczające, że posiadają oni niezbędną wiedzę, która pozwoli na lepsze zrozumienie i wspomaganie przepływu informacji między nauką i biznesem. Więcej informacji na stronie fundacjiwww.komercjalizacja-nauki.pl

Additional uncaught exception thrown while handling exception.

Original

PDOException: SQLSTATE[42000]: Syntax error or access violation: 1142 UPDATE command denied to user 'edulider_baza'@'10.0.78.126' for table 'node_counter': UPDATE {node_counter} SET daycount=daycount + 1, totalcount=totalcount + 1, timestamp=:db_update_placeholder_0 WHERE ( (nid = :db_condition_placeholder_0) ); Array ( [:db_update_placeholder_0] => 1511568648 [:db_condition_placeholder_0] => 220 ) in statistics_exit() (line 73 of /home/edulider/www/modules/statistics/statistics.module).

Additional

PDOException: SQLSTATE[42000]: Syntax error or access violation: 1142 INSERT command denied to user 'edulider_baza'@'10.0.78.126' for table 'watchdog': INSERT INTO {watchdog} (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (:db_insert_placeholder_0, :db_insert_placeholder_1, :db_insert_placeholder_2, :db_insert_placeholder_3, :db_insert_placeholder_4, :db_insert_placeholder_5, :db_insert_placeholder_6, :db_insert_placeholder_7, :db_insert_placeholder_8, :db_insert_placeholder_9); Array ( [:db_insert_placeholder_0] => 0 [:db_insert_placeholder_1] => php [:db_insert_placeholder_2] => %type: !message in %function (line %line of %file). [:db_insert_placeholder_3] => a:6:{s:5:"%type";s:12:"PDOException";s:8:"!message";s:432:"SQLSTATE[42000]: Syntax error or access violation: 1142 UPDATE command denied to user 'edulider_baza'@'10.0.78.126' for table 'node_counter': UPDATE {node_counter} SET daycount=daycount + 1, totalcount=totalcount + 1, timestamp=:db_update_placeholder_0 WHERE ( (nid = :db_condition_placeholder_0) ); Array ( [:db_update_placeholder_0] => 1511568648 [:db_condition_placeholder_0] => 220 ) ";s:9:"%function";s:17:"statistics_exit()";s:5:"%file";s:55:"/home/edulider/www/modules/statistics/statistics.module";s:5:"%line";i:73;s:14:"severity_level";i:3;} [:db_insert_placeholder_4] => 3 [:db_insert_placeholder_5] => [:db_insert_placeholder_6] => http://edulider.pl/informacja/biznes-i-nauka-dla-przyszlosci [:db_insert_placeholder_7] => [:db_insert_placeholder_8] => 54.80.227.189 [:db_insert_placeholder_9] => 1511568648 ) in dblog_watchdog() (line 154 of /home/edulider/www/modules/dblog/dblog.module).