Pieniądze na staże i praktyki w przedsiębiorstwach dla nauczycieli

Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło konkurs na dofinansowanie projektów unijnych pn.: „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie programów doskonalenia zawodowego w przedsiębiorstwach dla nauczycieli kształcenia zawodowego i instruktorów praktycznej nauki zawodu”.

Konkurs ten jest najważniejszym konkursem na dofinansowanie projektów unijnych ogłaszanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w tym roku. Do rozdysponowania pomiędzy beneficjentów jest 150 mln zł. Grupami ubiegającymi się o wsparcie mogą być przedsiębiorcy, osoby prowadzące działalności gospodarczą, samorządy, uczelnie wyższe oraz organizacje pozarządowe.