Pieniądze na staże i praktyki w przedsiębiorstwach dla nauczycieli

Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło konkurs na dofinansowanie projektów unijnych pn.: „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie programów doskonalenia zawodowego w przedsiębiorstwach dla nauczycieli kształcenia zawodowego i instruktorów praktycznej nauki zawodu”.

Konkurs ten jest najważniejszym konkursem na dofinansowanie projektów unijnych ogłaszanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w tym roku. Do rozdysponowania pomiędzy beneficjentów jest 150 mln zł. Grupami ubiegającymi się o wsparcie mogą być przedsiębiorcy, osoby prowadzące działalności gospodarczą, samorządy, uczelnie wyższe oraz organizacje pozarządowe.

Additional uncaught exception thrown while handling exception.

Original

PDOException: SQLSTATE[42000]: Syntax error or access violation: 1142 UPDATE command denied to user 'edulider_baza'@'10.0.78.134' for table 'node_counter': UPDATE {node_counter} SET daycount=daycount + 1, totalcount=totalcount + 1, timestamp=:db_update_placeholder_0 WHERE ( (nid = :db_condition_placeholder_0) ); Array ( [:db_update_placeholder_0] => 1513006188 [:db_condition_placeholder_0] => 228 ) in statistics_exit() (line 73 of /home/edulider/www/modules/statistics/statistics.module).

Additional

PDOException: SQLSTATE[42000]: Syntax error or access violation: 1142 INSERT command denied to user 'edulider_baza'@'10.0.78.134' for table 'watchdog': INSERT INTO {watchdog} (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (:db_insert_placeholder_0, :db_insert_placeholder_1, :db_insert_placeholder_2, :db_insert_placeholder_3, :db_insert_placeholder_4, :db_insert_placeholder_5, :db_insert_placeholder_6, :db_insert_placeholder_7, :db_insert_placeholder_8, :db_insert_placeholder_9); Array ( [:db_insert_placeholder_0] => 0 [:db_insert_placeholder_1] => php [:db_insert_placeholder_2] => %type: !message in %function (line %line of %file). [:db_insert_placeholder_3] => a:6:{s:5:"%type";s:12:"PDOException";s:8:"!message";s:432:"SQLSTATE[42000]: Syntax error or access violation: 1142 UPDATE command denied to user 'edulider_baza'@'10.0.78.134' for table 'node_counter': UPDATE {node_counter} SET daycount=daycount + 1, totalcount=totalcount + 1, timestamp=:db_update_placeholder_0 WHERE ( (nid = :db_condition_placeholder_0) ); Array ( [:db_update_placeholder_0] => 1513006188 [:db_condition_placeholder_0] => 228 ) ";s:9:"%function";s:17:"statistics_exit()";s:5:"%file";s:55:"/home/edulider/www/modules/statistics/statistics.module";s:5:"%line";i:73;s:14:"severity_level";i:3;} [:db_insert_placeholder_4] => 3 [:db_insert_placeholder_5] => [:db_insert_placeholder_6] => http://edulider.pl/informacja/pieniadze-na-staze-i-praktyki-w-przedsiebiorstwach-dla-nauczycieli [:db_insert_placeholder_7] => [:db_insert_placeholder_8] => 54.82.112.193 [:db_insert_placeholder_9] => 1513006188 ) in dblog_watchdog() (line 154 of /home/edulider/www/modules/dblog/dblog.module).