Raport o stanie edukacji 2011

W ubiegły czwartek (13.12.) dyrektor Instytutu Badań Edukacyjnych Michał Fedorowicz, w czasie briefingu prasowego przedstawił raport na temat stanu edukacji 2011 zatytułowany ,,Kontynuacja przemian”. Dużo uwagi poświęcono w nim szkolnictwu wyższemu oraz edukacji zawodowej. To drugi raport, który został przygotowany przez IBE.

Pierwszy z nich ,,Społeczeństwo w drodze do wiedzy”, opublikowany w zeszłym roku był zbiorem informacji na temat zmian jakie dokonały się w polskiej edukacji na przestrzeni ostatnich 15 lat, z wyraźnie położonym naciskiem na edukację ogólną. Edycja z 2011 roku zawiera natomiast informacje na temat:

  • zmian ilościowych w oświacie i szkolnictwie wyższym
  • zmian instytucjonalnych w oświacie i szkolnictwie wyższym
  • zasad finansowania edukacji
  • zmian w prawie dotyczących edukacji, które weszły w życie poprzez wprowadzenie nowych aktów prawnych w 2011 roku

Zarówno część dotycząca zmian w prawodawstwie jak i trendów w edukacji będzie według zapowiedzi co roku aktualizowana. Szczególne miejsce w raporcie zajmują dwie monografie. Pierwsza z nich ,,Szkolnictwo wyższe” przedstawia zmiany, jakie dokonały się w polskim szkolnictwie w związku z Procesem Bolońskim, a także m.in. kwestie mobilności polskiego szkolnictwa. Druga monografia ,,Edukacja zawodowa w Polsce” przedstawia natomiast rys historyczny kształcenia zawodowego w Polsce, modele kształcenia zawodowego, charakterystykę prawną, obecną sytuację i przemiany w szkolnictwie zawodowym).

Publikacja została przygotowana w ramach projektu współfinansowanego przez UE, ze środków EFS pod nazwą ,,Badanie jakości i efektywności edukacji oraz instytucjonalizacja zaplecza badawczego”. Z jego zawartością można się zapoznać tutaj.

Additional uncaught exception thrown while handling exception.

Original

PDOException: SQLSTATE[42000]: Syntax error or access violation: 1142 UPDATE command denied to user 'edulider_baza'@'10.0.118.62' for table 'node_counter': UPDATE {node_counter} SET daycount=daycount + 1, totalcount=totalcount + 1, timestamp=:db_update_placeholder_0 WHERE ( (nid = :db_condition_placeholder_0) ); Array ( [:db_update_placeholder_0] => 1511488437 [:db_condition_placeholder_0] => 463 ) in statistics_exit() (line 73 of /home/edulider/www/modules/statistics/statistics.module).

Additional

PDOException: SQLSTATE[42000]: Syntax error or access violation: 1142 INSERT command denied to user 'edulider_baza'@'10.0.118.62' for table 'watchdog': INSERT INTO {watchdog} (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (:db_insert_placeholder_0, :db_insert_placeholder_1, :db_insert_placeholder_2, :db_insert_placeholder_3, :db_insert_placeholder_4, :db_insert_placeholder_5, :db_insert_placeholder_6, :db_insert_placeholder_7, :db_insert_placeholder_8, :db_insert_placeholder_9); Array ( [:db_insert_placeholder_0] => 0 [:db_insert_placeholder_1] => php [:db_insert_placeholder_2] => %type: !message in %function (line %line of %file). [:db_insert_placeholder_3] => a:6:{s:5:"%type";s:12:"PDOException";s:8:"!message";s:432:"SQLSTATE[42000]: Syntax error or access violation: 1142 UPDATE command denied to user 'edulider_baza'@'10.0.118.62' for table 'node_counter': UPDATE {node_counter} SET daycount=daycount + 1, totalcount=totalcount + 1, timestamp=:db_update_placeholder_0 WHERE ( (nid = :db_condition_placeholder_0) ); Array ( [:db_update_placeholder_0] => 1511488437 [:db_condition_placeholder_0] => 463 ) ";s:9:"%function";s:17:"statistics_exit()";s:5:"%file";s:55:"/home/edulider/www/modules/statistics/statistics.module";s:5:"%line";i:73;s:14:"severity_level";i:3;} [:db_insert_placeholder_4] => 3 [:db_insert_placeholder_5] => [:db_insert_placeholder_6] => http://edulider.pl/informacja/raport-o-stanie-edukacji-2011-0 [:db_insert_placeholder_7] => [:db_insert_placeholder_8] => 54.198.108.19 [:db_insert_placeholder_9] => 1511488437 ) in dblog_watchdog() (line 154 of /home/edulider/www/modules/dblog/dblog.module).