Wystartował portal dla wszystkich dyrektorów placówek oświatowych

Serwis zapewnia dostęp do wielu aktów prawnych, obszernie je omawia oraz udostępnia przykładowe dokumenty wszystkim zarejestrowanym użytkownikom, którzy zamówią abonament. W czytelnym menu bardzo łatwo można odszukać wszelkie zmiany i nowelizacje aktów prawnych, które zostały udostępnione w serwisie oraz które pojawią się jako informacja w chwili, gdy zaczną obowiązywać. Ich pojawienie się w serwisie nadzor-pedagogiczny.pl oznacza, że są to dokumenty aktualne i obowiązujące.

Dyrektorom przedszkoli i szkół serwis udostępnia teczkę dyrektora, która jest jedną z funkcjonalności serwisu. W jednym miejscu zgromadzone zostały najpotrzebniejsze dokumenty z zakresu samooceny kadry zarządzającej czy pomagające w ocenie pracy poszczególnych nauczycieli. Równie pomocne są dokumenty z wielu dziedzin, których znajomość jest obowiązkiem, związanym z prowadzeniem placówki oświatowej.

Dokumentacja dyrektora obejmuje gotowe do wykorzystania wzory dokumentów, związanych z nadzorem pedagogicznym, zarządzaniem placówką czy kadrą pedagogiczną oraz usprawniające szeroko pojętą dydaktykę, w tym kontakty z rodzicami czy monitoring realizacji podstawy programowej, a nawet regulaminy przyjęć dzieci do placówki.

Jedną z opcji, udostępnianych użytkownikom serwisu nadzor-pedagogiczny.pl, jest forum dyskusyjne, które pozwala na wymianę poglądów oraz omówienie trudnych przypadków z innymi dyrektorami. W ten bezpośredni sposób można zdobyć potrzebne informacje oraz wypróbować metody działania, które sprawdziły się w innych szkołach. Nie ma chyba nic zaskakującego w fakcie, że część forum, dedykowana do wymiany doświadczeń w zakresie współpracy pomiędzy nauczycielem a dyrektorem, jest najchętniej odwiedzana, a pojawiające się tutaj wpisy prowadzą do konfrontacji pomiędzy tymi dwiema grupami zawodowymi.

Serwis Nadzor-pedagogiczny.pl pozwala na zarządzanie placówką oświatową w zdecydowanie łatwiejszy sposób. Dostępne w serwisie dokumenty, związane z zarządzaniem samą placówką oświatową, stanowią niezbędny dla pracy dyrektora zestaw dokumentów. Regulamin rekrutacji do placówki oświatowej, regulamin pracy jednostki oświatowej, szkolnej świetlicy czy regulamin ustalający kryteria zwolnienia nauczyciela to tylko kilka przykładów dokumentów, które mogą stanowić bazę do wdrożenia własnych regulaminów i aktów obowiązujących w placówkach oświatowych.