Jakie testy psychologiczne stosuje doradca zawodowy?

testy psychologiczne

Doradztwo zawodowe może mieć różny cel – pomoc w zdobyciu nowej pracy, opracowanie planu kariery lub znalezienie wymarzonego zawodu. Zawsze jednak doradca musi najpierw lepiej poznać swojego klienta, żeby zaproponować mu takie rozwiązania, które będą zgodne z jego charakterem i osobowością.

 

Po co doradcy zawodowemu testy psychologiczne?

Dla większości doradców zawodowych podstawowym narzędziem pracy jest wywiad, czyli rozmowa na konkretne tematy, które są ważne z punktu widzenia rozwoju zawodowego. Często jednak to nie wystarcza, żeby mieć cały obraz osoby, dlatego specjaliści sięgają także po inne narzędzia. Do najczęściej stosowanych testów psychologicznych należą:

  • testy osobowości – dzięki przeprowadzeniu takiego badania można określić, w jakich warunkach dana osoba najlepiej by pracowała, np. czy ma dużą odporność na stres, czy szybko się nudzi, czy jest otwarta na nowe doświadczenia itd. To bardzo ważne z punktu widzenia przyszłej pracy, ponieważ ma duży wpływ na efektywność i ryzyko wypalenia zawodowego;
  • testy zdolności umysłowych – są to testy, mierzące iloraz inteligencji, konkretne zdolności poznawcze, np. zdolności matematyczne, przestrzenne, językowe;
  • testy zainteresowań – sprawdzają, w jakie branże interesują osobę, np. zawody opiekuńcze, techniczne, kierownicze itd.

Ze względu na ciągły rozwój rynku pracy i zmieniające się trendy, wykorzystuje wciąż uaktualniane narzędzia i testy psychologiczne. Warszawa to miasto, w którym ma siedzibę i centrum szkoleniowe Pracownia Testów Psychologicznych PTS. Organizuje często kursy, służące zapoznaniu się z nowymi narzędziami psychologicznymi, także dotyczącymi doradztwa.

Jeśli nie testy psychologiczne, to co?

Nie każdy doradca ma uprawnienia do tego, żeby korzystać z testów psychologicznych. Przeprowadzać badanie, a następnie opracowywać interpretację wyników, mogą tylko tacy doradcy, którzy mają jednocześnie wykształcenie psychologiczne. Mają oni większą wiedzę na temat funkcjonowania człowieka, jego psychiki, a dzięki temu mogą prawidłowo ocenić wyniki.Testy wykonać może także w gabinetach i poradniach psychologicznych (np. Strefa Myśli w Warszawie: www.strefamysli.pl/)

Nie oznacza to jednak, że doradca bez wykształcenia psychologicznego nie stosuje żadnych narzędzi – są to jednak kwestionariusze dotyczące:

  • zainteresowań,
  • temperamentu,
  • preferencji zawodowych,
  • specyficznych uzdolnień np. przedsiębiorczych.

Zwykle nie dotykają one kwestii osobowości, a jeśli pojawiają się testy, które badają cechy charakteru, zazwyczaj ich wyniki są tylko orientacyjne. Zdarza się jednak, że jest to wystarczające do tego, żeby odpowiednio nakierować osobę i skutecznie jej doradzić, w którym kierunku powinna rozwijać swoją karierę.

 

 

Additional uncaught exception thrown while handling exception.

Original

PDOException: SQLSTATE[42000]: Syntax error or access violation: 1142 UPDATE command denied to user 'edulider_baza'@'10.0.78.126' for table 'node_counter': UPDATE {node_counter} SET daycount=daycount + 1, totalcount=totalcount + 1, timestamp=:db_update_placeholder_0 WHERE ( (nid = :db_condition_placeholder_0) ); Array ( [:db_update_placeholder_0] => 1511569151 [:db_condition_placeholder_0] => 1071 ) in statistics_exit() (line 73 of /home/edulider/www/modules/statistics/statistics.module).

Additional

PDOException: SQLSTATE[42000]: Syntax error or access violation: 1142 INSERT command denied to user 'edulider_baza'@'10.0.78.126' for table 'watchdog': INSERT INTO {watchdog} (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (:db_insert_placeholder_0, :db_insert_placeholder_1, :db_insert_placeholder_2, :db_insert_placeholder_3, :db_insert_placeholder_4, :db_insert_placeholder_5, :db_insert_placeholder_6, :db_insert_placeholder_7, :db_insert_placeholder_8, :db_insert_placeholder_9); Array ( [:db_insert_placeholder_0] => 0 [:db_insert_placeholder_1] => php [:db_insert_placeholder_2] => %type: !message in %function (line %line of %file). [:db_insert_placeholder_3] => a:6:{s:5:"%type";s:12:"PDOException";s:8:"!message";s:433:"SQLSTATE[42000]: Syntax error or access violation: 1142 UPDATE command denied to user 'edulider_baza'@'10.0.78.126' for table 'node_counter': UPDATE {node_counter} SET daycount=daycount + 1, totalcount=totalcount + 1, timestamp=:db_update_placeholder_0 WHERE ( (nid = :db_condition_placeholder_0) ); Array ( [:db_update_placeholder_0] => 1511569151 [:db_condition_placeholder_0] => 1071 ) ";s:9:"%function";s:17:"statistics_exit()";s:5:"%file";s:55:"/home/edulider/www/modules/statistics/statistics.module";s:5:"%line";i:73;s:14:"severity_level";i:3;} [:db_insert_placeholder_4] => 3 [:db_insert_placeholder_5] => [:db_insert_placeholder_6] => http://edulider.pl/informacja/jakie-testy-psychologiczne-stosuje-doradca-zawodowy [:db_insert_placeholder_7] => [:db_insert_placeholder_8] => 54.80.227.189 [:db_insert_placeholder_9] => 1511569151 ) in dblog_watchdog() (line 154 of /home/edulider/www/modules/dblog/dblog.module).