Znajomość zasad systemu HACCP w kuchni

HACCP

Firmy, a przede wszystkim restauracje, które zajmują się przetwarzaniem żywności i przygotowywaniem potraw są zobligowane do przestrzegania zasad systemu HACCP, czyli zasad systemu Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli.

 

Co to oznacza w praktyce?

Oznacza to, że wszystkie osoby pracujące w kuchni i zajmujące się przygotowywaniem potraw muszą po pierwsze zapoznać się w wymogami tego systemu, a po drugie konsekwentnie wcielać je w swojej pracy. Zadaniem właściciela restauracji zaś jest tak przygotowanie kuchni, aby również spełniała ona wymogi stawiane przez system HACCP.

Oto przykłady wymogów dotyczące przygotowywania żywności

  • Produkty należy dobrze zabezpieczać przed zepsuciem i wszelkimi zanieczyszczeniami
  • Stanowisko pracy kucharza musi być wyposażone w odrębne narzędzia i drobny sprzęt, typu deski do krojenia czy noże
  • Pracownicy muszą posiadać i zakładać ochronne fartuchy
  • Przy stanowisku mycia naczyń powinna znaleźć się instrukcja mycia i dezynfekcji wszelkich naczyń i innych przyrządów
  • Należy co jakiś czas przeprowadzać kontrolę warunków przechowywania różnych produktów, czyli sprawdzać temperaturę, wilgotność, datę przydatności
  • Nie wolno przechowywać środków czystości razem z produktami spożywczymi

Wiedza kucharza na temat HACCP

Oczywiście kucharz jak i każdy inny pracownik pracujący w kuchni musi posiadać wiedzę na temat systemu bezpieczeństwa żywności. Zdobyć ją może na specjalistycznych szkoleniach. Na kurs HCCP swoich pracowników może zapisać właściciel restauracji i przeprowadzić go w lokalu, a tym samym mieć pewność, że jego kucharze zdobędą wymaganą wiedzę. Ale również sama osoba, który wiąże swoją karierę zawodową z zawodem kucharza, może zapisać się na kurs HACCP. Tym bardziej, że coraz częściej restauracje poszukujące i zatrudniające np. szefów kuchni wymagają od nich przestrzegania jak i również posiadania takiej wiedzy.

Kurs HACCP np. http://www.szkolenia.bureauveritas.pl/ trwa jeden dzień i kończy się uzyskaniem certyfikatu, potwierdzającego nabycie nowych umiejętności przez kursanta. 

Additional uncaught exception thrown while handling exception.

Original

PDOException: SQLSTATE[42000]: Syntax error or access violation: 1142 UPDATE command denied to user 'edulider_baza'@'10.0.78.110' for table 'node_counter': UPDATE {node_counter} SET daycount=daycount + 1, totalcount=totalcount + 1, timestamp=:db_update_placeholder_0 WHERE ( (nid = :db_condition_placeholder_0) ); Array ( [:db_update_placeholder_0] => 1511449338 [:db_condition_placeholder_0] => 774 ) in statistics_exit() (line 73 of /home/edulider/www/modules/statistics/statistics.module).

Additional

PDOException: SQLSTATE[42000]: Syntax error or access violation: 1142 INSERT command denied to user 'edulider_baza'@'10.0.78.110' for table 'watchdog': INSERT INTO {watchdog} (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (:db_insert_placeholder_0, :db_insert_placeholder_1, :db_insert_placeholder_2, :db_insert_placeholder_3, :db_insert_placeholder_4, :db_insert_placeholder_5, :db_insert_placeholder_6, :db_insert_placeholder_7, :db_insert_placeholder_8, :db_insert_placeholder_9); Array ( [:db_insert_placeholder_0] => 0 [:db_insert_placeholder_1] => php [:db_insert_placeholder_2] => %type: !message in %function (line %line of %file). [:db_insert_placeholder_3] => a:6:{s:5:"%type";s:12:"PDOException";s:8:"!message";s:432:"SQLSTATE[42000]: Syntax error or access violation: 1142 UPDATE command denied to user 'edulider_baza'@'10.0.78.110' for table 'node_counter': UPDATE {node_counter} SET daycount=daycount + 1, totalcount=totalcount + 1, timestamp=:db_update_placeholder_0 WHERE ( (nid = :db_condition_placeholder_0) ); Array ( [:db_update_placeholder_0] => 1511449338 [:db_condition_placeholder_0] => 774 ) ";s:9:"%function";s:17:"statistics_exit()";s:5:"%file";s:55:"/home/edulider/www/modules/statistics/statistics.module";s:5:"%line";i:73;s:14:"severity_level";i:3;} [:db_insert_placeholder_4] => 3 [:db_insert_placeholder_5] => [:db_insert_placeholder_6] => http://edulider.pl/informacja/znajomosc-zasad-systemu-haccp-w-kuchni [:db_insert_placeholder_7] => [:db_insert_placeholder_8] => 54.167.253.186 [:db_insert_placeholder_9] => 1511449338 ) in dblog_watchdog() (line 154 of /home/edulider/www/modules/dblog/dblog.module).