Międzynarodowe kwalifikacje zawodowe

międzynarodowe kwalifikacje studenci

Czasy, kiedy ukończenie studiów ekonomicznych dawało gwarancję na zdobycie zatrudnienia, odeszły w zapomnienie. W obliczu ogromnej konkurencji na rynku pracy, absolwenci szkoł wyższych  co raz częściej decydują się na kontynuowanie nauki i zdobywanie kwalifikacji międzynarodowych.

Tym samym warto zapoznać się z ofertą  międzynarodowych kwalifikacji zawodowych, których zdobycie gwarantuje dołączenie do prestiżowego grona praktyków biznesu i absolwentów studiów podyplomowych. Poniżej przedstawiamy najpopularniejsze szkolenia z zakresu finansów, audytu i marketingu.

  • ACCA (Association of Charactered Certified Accountants)  - skupia się na rachunkowości finansowej i audycie. Najpopularniejsze wśród głównych księgowych i audytorów. Uzyskanie kwalifikacji ACCA wymaga zdania 14 egzaminów w okresie 2-3 lat.

 

  • CIMA ( Charactered Institute of Management Accountants) – dotyczy sfery finansów. Jest to szkolenie skupiające się na zarządzaniu strategicznym i rachunkowości zarządczej. CIMA okazuje się idealne dla analityków finansowych, kontrolerów i osób zajmujących się sprzedażą. Uzyskanie kwalifikacji wymaga zdania 15 egzaminów.

 

  • CIM (The Charterem Institute of Marketing) – szkolenie marketingowe składające się z trzech poziomów. Daje możliwość uzyskania certyfikatu po ukończeniu konkretnego działu, bez konieczności kontynuowania nauki. Absolwenci studiów wyższych z kierunków biznesowych, są zwolnieni z pierwszego poziomu szkolenia. Egzaminy konieczne do uzyskania certyfikatów, oscylują wokół  zagadnień: analizy finansowej, planowania marketingowego i budowania strategii marketingowej.

 

  • CIA (Certified Internal Auditor) – jest idealne dla osób zainteresowanych audytem wewnętrznym. Aby zdobyć kwalifikacje należy zdać 4 egzaminy dotyczące: technologii informatycznych, zarządzania przedsiębiorstwem i kluczowego audytu wewnętrznego.

 

  • CFA ( Charactered Financial Analyst) – skupia się na tematyce zarządzania inwestycjami. Egzaminy mają formę pisemna i przeprowadzane są Polsce raz do roku, w czerwcu. Uczestnicy CFA powinni posiadać wiedze z zakresu: narzędzi inwestycyjnych, wyceny aktywów i etyki.

 

Tym co wyróżnia szkolenia międzynarodowe, jest zdecydowana przewaga zajęć praktycznych nad teoretycznymi. Bardzo często zdanie egzaminu polega na rozwiązaniu realnego problemu, zaistniałego w świecie biznesu. Świadomi danego faktu pracodawcy, bardzo chętnie podejmują współpracę z certyfikowanymi profesjonalistami.

Additional uncaught exception thrown while handling exception.

Original

PDOException: SQLSTATE[42000]: Syntax error or access violation: 1142 UPDATE command denied to user 'edulider_baza'@'10.0.78.153' for table 'node_counter': UPDATE {node_counter} SET daycount=daycount + 1, totalcount=totalcount + 1, timestamp=:db_update_placeholder_0 WHERE ( (nid = :db_condition_placeholder_0) ); Array ( [:db_update_placeholder_0] => 1513184460 [:db_condition_placeholder_0] => 288 ) in statistics_exit() (line 73 of /home/edulider/www/modules/statistics/statistics.module).

Additional

PDOException: SQLSTATE[42000]: Syntax error or access violation: 1142 INSERT command denied to user 'edulider_baza'@'10.0.78.153' for table 'watchdog': INSERT INTO {watchdog} (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (:db_insert_placeholder_0, :db_insert_placeholder_1, :db_insert_placeholder_2, :db_insert_placeholder_3, :db_insert_placeholder_4, :db_insert_placeholder_5, :db_insert_placeholder_6, :db_insert_placeholder_7, :db_insert_placeholder_8, :db_insert_placeholder_9); Array ( [:db_insert_placeholder_0] => 0 [:db_insert_placeholder_1] => php [:db_insert_placeholder_2] => %type: !message in %function (line %line of %file). [:db_insert_placeholder_3] => a:6:{s:5:"%type";s:12:"PDOException";s:8:"!message";s:432:"SQLSTATE[42000]: Syntax error or access violation: 1142 UPDATE command denied to user 'edulider_baza'@'10.0.78.153' for table 'node_counter': UPDATE {node_counter} SET daycount=daycount + 1, totalcount=totalcount + 1, timestamp=:db_update_placeholder_0 WHERE ( (nid = :db_condition_placeholder_0) ); Array ( [:db_update_placeholder_0] => 1513184460 [:db_condition_placeholder_0] => 288 ) ";s:9:"%function";s:17:"statistics_exit()";s:5:"%file";s:55:"/home/edulider/www/modules/statistics/statistics.module";s:5:"%line";i:73;s:14:"severity_level";i:3;} [:db_insert_placeholder_4] => 3 [:db_insert_placeholder_5] => [:db_insert_placeholder_6] => http://edulider.pl/edukacja/miedzynarodowe-kwalifikacje-zawodowe [:db_insert_placeholder_7] => [:db_insert_placeholder_8] => 54.221.136.62 [:db_insert_placeholder_9] => 1513184460 ) in dblog_watchdog() (line 154 of /home/edulider/www/modules/dblog/dblog.module).