Osoby starsze a Internet

Brytyjskie statystyki wykazują, że tylko 28% osób w wieku powyżej 65 lat, posiada w swoim domu dostęp do internetu. W wyniku czego, emeryci i renciści są pozbawieni dostępu do edukacji, rozrywki jak i konkurencyjnych ofert handlowych.

Między innymi właśnie takie wnioski wysnuło grono ludzi, badających dostęp do internetu wśród marginalizowanych grup na Wyspach Brytyjskich. Badanie, obok osób starszych, objęło również jednostki niepełnosprawne, jak i zamieszkujące obszary wiejskie.

Jak komentuje jeden z naukowców: „Spośród wszystkich grup jakie braliśmy pod uwagę, to właśnie osoby starsze są najmniej zaangażowane w używanie internetu. Dodaje on również, że:„Dana sytuacja wydaje się być szczególnie niepokojąca w obecnych czasach, kiedy społeczeństwo wyraźnie się starzeje, a konieczność tworzenia wykwalifikowanej siły roboczej rośnie.” Co ciekawe, badanie wykazało, że ponad połowa osób powyżej 65 roku życia, dobrowolnie rezygnuje z Internetu, nie rozumiejąc korzyści z niego wynikających. Jednocześnie w gronie emerytów, aż 2/3 osób deklaruje, że korzystałoby zapewne z internetu, mając zapewniony do niego dostęp. John Carbis, jeden z badaczy twierdzi, że osoby starsze mają tendencje do oceniania wszystkiego, co nowe w kategoriach zagrożeń. Naukowiec dodaje, że najlepszym sposobem na dany niepokój, są szkolenia.

W Anglii istnieje wiele kursów komputerowych skierowanych właśnie do osób starszych. Pierwsza lekcja zazwyczaj ogranicza się do zapoznania starszej osoby z klawiaturą i myszką. Częsta początkowa nieufność wobec technologii, przeradza się w fascynację, gdy na kursie rozpoczynają się lekcje np. z pisania maili. Starsze osoby są zaskoczone jak łatwo i bez wysiłku można pisać listy, które są przesyłane w magicznie krótkim czasie.

To właśnie dzięki kursom komputerowym, kawiarenki internetowe nie są już głównie oblegane przez młodzież (która obecnie korzysta głównie z urządzeń mobilnych), ale przez osoby starsze.

Rząd Wielkiej Brytanii już kilka lat temu podpisał deklarację o potrzebie zmniejszenia różnic w korzystaniu z internetu przez grupy zagrożone wykluczeniem (w tym osób starszych). W tym celu w bardzo niedługim czasie państwowa komisja opublikowała cyfrową strategię na pozyskiwanie nowych użytkowników. Jednak obywatele nie osiedli na laurach i cały czas apelują o np. ponowne przejrzenie strategii. Istnieje grono ludzi, których szczególnie niepokoi fakt, że coraz więcej usług rządowych jest oferowanych online (bez uwzględnienia w nich treningu dla osób starszych). W wyniku czego, wiele świadczeń należących się osobom starszym, jest dla nich niedostępna. Z ust skrajnych krytyków strategii płyną obawy, że bez podjęcia dalszych zmian, Internet zamiast łączyć ludzi, zacznie ich coraz bardziej dzielić.

Tymczasem na gruncie polskim w tych kwestiach zdajemy się dopiero raczkować. I chociaż rozwój Internetu w naszym kraju jest coraz bardziej zbliżony do zachodu, rząd zdaje się na razie nie podejmować szczególnych działań w tym temacie. Jednakże pocieszający jest fakt coraz liczniejszych inicjatyw płynących od społeczeństwa, takich jak np. promocja strony: http://internetstarter.com.pl/, aplikacji pomagającej uporządkować internetowe treści w prosty i przejrzysty sposób. Miejmy nadzieję, że to początek eskalacji problemu, który z roku na rok staje się dla osób starszych coraz poważniejszy.

Foto: 1

Additional uncaught exception thrown while handling exception.

Original

PDOException: SQLSTATE[42000]: Syntax error or access violation: 1142 UPDATE command denied to user 'edulider_baza'@'10.0.78.153' for table 'node_counter': UPDATE {node_counter} SET daycount=daycount + 1, totalcount=totalcount + 1, timestamp=:db_update_placeholder_0 WHERE ( (nid = :db_condition_placeholder_0) ); Array ( [:db_update_placeholder_0] => 1513184629 [:db_condition_placeholder_0] => 279 ) in statistics_exit() (line 73 of /home/edulider/www/modules/statistics/statistics.module).

Additional

PDOException: SQLSTATE[42000]: Syntax error or access violation: 1142 INSERT command denied to user 'edulider_baza'@'10.0.78.153' for table 'watchdog': INSERT INTO {watchdog} (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (:db_insert_placeholder_0, :db_insert_placeholder_1, :db_insert_placeholder_2, :db_insert_placeholder_3, :db_insert_placeholder_4, :db_insert_placeholder_5, :db_insert_placeholder_6, :db_insert_placeholder_7, :db_insert_placeholder_8, :db_insert_placeholder_9); Array ( [:db_insert_placeholder_0] => 0 [:db_insert_placeholder_1] => php [:db_insert_placeholder_2] => %type: !message in %function (line %line of %file). [:db_insert_placeholder_3] => a:6:{s:5:"%type";s:12:"PDOException";s:8:"!message";s:432:"SQLSTATE[42000]: Syntax error or access violation: 1142 UPDATE command denied to user 'edulider_baza'@'10.0.78.153' for table 'node_counter': UPDATE {node_counter} SET daycount=daycount + 1, totalcount=totalcount + 1, timestamp=:db_update_placeholder_0 WHERE ( (nid = :db_condition_placeholder_0) ); Array ( [:db_update_placeholder_0] => 1513184629 [:db_condition_placeholder_0] => 279 ) ";s:9:"%function";s:17:"statistics_exit()";s:5:"%file";s:55:"/home/edulider/www/modules/statistics/statistics.module";s:5:"%line";i:73;s:14:"severity_level";i:3;} [:db_insert_placeholder_4] => 3 [:db_insert_placeholder_5] => [:db_insert_placeholder_6] => http://edulider.pl/edukacja/osoby-starsze-internet [:db_insert_placeholder_7] => [:db_insert_placeholder_8] => 54.221.136.62 [:db_insert_placeholder_9] => 1513184629 ) in dblog_watchdog() (line 154 of /home/edulider/www/modules/dblog/dblog.module).