Style uczenia się – Słuchowcy – cz. II

jak-ucza-sie-sluchowcy

Słuchowcami nazywamy takie osoby, które najefektywniej uczą się poprzez wrażenia audytywne. To osoby o bardzo dobrze rozwiniętej inteligencji muzycznej przykładowo dyrygenci, instrumentaliści, lutnicy, piosenkarze czy melomani. Jako, że głównym zmysłem dzięki któremu odbierają i interpretują informacje pochodzące ze świata zewnętrznego jest słuch to, aby ich nauka była skuteczna trzeba posłużyć się specjalnymi narzędziami. Jak uczą się słuchowcy?

Charakterystyczne cechy słuchowca

 • Lubi samodzielnie głośno czytać
 • Nie boi się udzielać odpowiedzi ustnych, lubi wypowiadać się publicznie
 • Jest dobry w wyjaśnianiu
 • Pamięta imiona i twarze
 • Zwraca uwagę na efekty dźwiękowe występujące w filmach
 • Lubi muzykę
 • Czyta powoli
 • Dobrze działa w grupie
 • Nie może milczeć przez dłuższy czas
 • Najbardziej lubi ustne relacje
 • Myśli na głos, śpiewa lub nuci
 • Szybko uczy się wierszy, rymowanek, piosenek
 • Komunikuje się ze światem poprzez słowa i liczby

Warto zaznaczyć, że bez względu na to czy ktoś jest wzrokowcem, słuchowcem czy kinestetykiem to w jaki sposób uczy się zależy również od tego, która z półkul jest u danej osoby dominująca. Ogólnie, ze względu na tę właściwość ludzi można podzielić na osoby lewo-półkulowe, prawo-półkulowe oraz obu-półkulowe. Lewa półkula odpowiada za logiczne myślenie, liczby, mowę, zasady, analizy. Prawa za kreatywność, intuicję, uczucia, sztukę, muzykę, taniec, przestrzeń. Możemy więc mówić o słuchowcach z dominującą prawą półkulą mózgową lub lewą, między którymi występują subtelne różnice w sposobach uczenia się. Przykładowo słuchowiec z dominującą lewą półkulą mózgową uczy się w sposób bardziej uporządkowany, poprzez słowa i liczby natomiast słuchowiec z dominującą prawą półkulą mózgową poprzez wyobrażanie sobie tego co słyszy  jako filmu z efektami dźwiękowymi. Według ekspertów najbardziej trafną odpowiedzią na pytanie jak skutecznie czytać i zapamiętywać jest aktywizacja obu półkul. Angażując cały mózg można bowiem więcej zrozumieć, zapamiętać, uczyć się znacznie szybciej i skuteczniej. W przypadku słuchowców takim połączeniem może być muzyka i matematyka.

Jak zmobilizować słuchowca do nauki

Osoba, która w największym stopniu korzysta ze zmysłu słuchu często operuje takimi zwrotami jak: ,,to brzmi nieźle”, ,,wszystko gra”, ,,powinniśmy to nagłośnić”, ,,muszę to usłyszeć”, ,,jesteś zbyt hałaśliwy”. To osoba spokojna, wyciszona, lubiąca harmonię i spokój. Choć źle znosi całkowitą ciszę to jednak nadmiernie wysoki poziom hałasu skutecznie rozprasza jej uwagę. W procesie edukacji szkolnej, aby pomóc słuchowcom w lepszym opanowaniu materiału nauczyciel przede wszystkim powinien w trakcie lekcji postawić na werbalizację.

Sposoby na pobudzenie słuchowca do nauki:

 1. Zachęć ucznia do korzystania ze słownych skojarzeń do zapamiętywania faktów
 2.  Wykorzystaj rytm, stukanie, klaskanie, piosenki
 3. Zachęcaj do oglądania filmów
 4. Wykorzystuj na lekcjach pliki audio
 5. W trakcie zajęć zachęcaj uczniów do powtarzania swoimi słowami omawianych kwestii
 6. Proponuj naukę poprzez głośne powtarzanie materiału, tworzenie monologów
 7. W trakcie zajęć stosuj ustne prezentacje, pisemne instrukcje zadań łącz z relacjami ustnymi
 8. Zachęcaj do udziału w dyskusjach grupowych
 9. Daj uczniowi więcej czasu na odczytanie fragmentu tekstu biorąc pod uwagę fakt, że czyta on wolniej
 10. W czasie wykładu moduluj głos kładąc nacisk na kwestie najistotniejsze

Warto podkreślić, że w trakcie nauki w klasie korzystnie na uczenie się wpływa na uczniów także zajmowane przez nich miejsce. Najlepszą lokalizacją dla słuchowców są rzędy środkowe, z tym rozróżnieniem, że osoby prawouszne powinny siedzieć po lewej stronie natomiast lewouszne przeciwnie:

sluchowcy

Źródło: http://www.ppp1.wroc.pl/style_uczenia.pdf

Osoby, które można określić mianem słuchowców najlepiej uczą się poprzez słuchanie i mówienie. Dzięki bardzo dobrze wykształconej wrażliwości słuchowej mają ogromny talent do weryfikacji prawdziwości wypowiadanych słów poprzez uważne wsłuchanie się w sygnały dźwiękowe takie jak zmiana tonu głosu. Dobrym pomysłem dla słuchowca będzie instalacja na swoim komputerze narzędzia rozpoznawania mowy. Dzięki temu można czytać na głos swoje notatki do mikrofonu,  a następnie odtwarzać je czy dyktować i edytować tekst np. referatu.

 

Additional uncaught exception thrown while handling exception.

Original

PDOException: SQLSTATE[42000]: Syntax error or access violation: 1142 UPDATE command denied to user 'edulider_baza'@'10.0.78.110' for table 'node_counter': UPDATE {node_counter} SET daycount=daycount + 1, totalcount=totalcount + 1, timestamp=:db_update_placeholder_0 WHERE ( (nid = :db_condition_placeholder_0) ); Array ( [:db_update_placeholder_0] => 1511449186 [:db_condition_placeholder_0] => 655 ) in statistics_exit() (line 73 of /home/edulider/www/modules/statistics/statistics.module).

Additional

PDOException: SQLSTATE[42000]: Syntax error or access violation: 1142 INSERT command denied to user 'edulider_baza'@'10.0.78.110' for table 'watchdog': INSERT INTO {watchdog} (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (:db_insert_placeholder_0, :db_insert_placeholder_1, :db_insert_placeholder_2, :db_insert_placeholder_3, :db_insert_placeholder_4, :db_insert_placeholder_5, :db_insert_placeholder_6, :db_insert_placeholder_7, :db_insert_placeholder_8, :db_insert_placeholder_9); Array ( [:db_insert_placeholder_0] => 0 [:db_insert_placeholder_1] => php [:db_insert_placeholder_2] => %type: !message in %function (line %line of %file). [:db_insert_placeholder_3] => a:6:{s:5:"%type";s:12:"PDOException";s:8:"!message";s:432:"SQLSTATE[42000]: Syntax error or access violation: 1142 UPDATE command denied to user 'edulider_baza'@'10.0.78.110' for table 'node_counter': UPDATE {node_counter} SET daycount=daycount + 1, totalcount=totalcount + 1, timestamp=:db_update_placeholder_0 WHERE ( (nid = :db_condition_placeholder_0) ); Array ( [:db_update_placeholder_0] => 1511449186 [:db_condition_placeholder_0] => 655 ) ";s:9:"%function";s:17:"statistics_exit()";s:5:"%file";s:55:"/home/edulider/www/modules/statistics/statistics.module";s:5:"%line";i:73;s:14:"severity_level";i:3;} [:db_insert_placeholder_4] => 3 [:db_insert_placeholder_5] => [:db_insert_placeholder_6] => http://edulider.pl/edukacja/style-uczenia-sie-sluchowcy-cz-ii [:db_insert_placeholder_7] => [:db_insert_placeholder_8] => 54.167.253.186 [:db_insert_placeholder_9] => 1511449186 ) in dblog_watchdog() (line 154 of /home/edulider/www/modules/dblog/dblog.module).