Bezpieczne stanowisko pracy

Podejmując się danej pracy kandydat rozważa często ryzyko zawodowe związane ze stanowiskiem, np. pracą na wysokościach, z ciężkimi lub skomplikowanymi maszynami, ze środkami chemicznymi, a także z innymi osobami. Ryzyko to dotyczy przede wszystkim zdarzeń niepożądanych, które mogą wystąpić nagle, spowodować u pracowników uszczerbek na zdrowiu lub zagrożenie życia, a także straty mienia. Dlatego w art. 226 Kodeksu pracy określono, że przed oddaniem stanowiska do użytku pracodawca ma obowiązek ocenić związane z nim ryzyko zawodowe, udokumentować je i zastosować odpowiednie środki, które mogą zapobiec ewentualnym obrażeniom lub stratom. Nie jest to jedyna sytuacja, w której trzeba dokonać takich czynności. Dotyczy to też wprowadzania zmian w używanych dotychczas środkach ochronnych, organizacyjnych, technologicznych, a już na pewno w razie wypadku na danym stanowisku. Chociaż przepisy nakładają taki obowiązek na każdego pracodawcę, ocena ryzyka zawodowego powinna być naturalną procedurą w każdej firmie, podobnie jak odprowadzanie składki na ubezpieczenie wypadkowe. Podczas aplikowania na dane stanowisko warto, a niekiedy wręcz trzeba zapytać o to potencjalnego pracodawcę. Oprócz zapoznania się z dokumentacją każdy pracownik powinien również być kierowany na szkolenia , na których zapozna się z zasadami i przepisami obowiązującymi w firmie. Takie świadome zarządzanie poziomem ryzyka w firmie nie tylko pokaże pracownikom, że pracodawca o nich dba, ale także pozwoli uniknąć strat i dodatkowych kosztów, na jakie może być narażona firma. 
Chociaż na pracodawcy ciąży obowiązek związany z oceną ryzyka, to nie musi on wykonywać tego sam. Zawsze może zwrócić się o pomoc do firm świadczących usługi związane z bezpieczeństwem i higieną pracy.

Additional uncaught exception thrown while handling exception.

Original

PDOException: SQLSTATE[42000]: Syntax error or access violation: 1142 UPDATE command denied to user 'edulider_baza'@'10.0.118.62' for table 'node_counter': UPDATE {node_counter} SET daycount=daycount + 1, totalcount=totalcount + 1, timestamp=:db_update_placeholder_0 WHERE ( (nid = :db_condition_placeholder_0) ); Array ( [:db_update_placeholder_0] => 1511488116 [:db_condition_placeholder_0] => 812 ) in statistics_exit() (line 73 of /home/edulider/www/modules/statistics/statistics.module).

Additional

PDOException: SQLSTATE[42000]: Syntax error or access violation: 1142 INSERT command denied to user 'edulider_baza'@'10.0.118.62' for table 'watchdog': INSERT INTO {watchdog} (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (:db_insert_placeholder_0, :db_insert_placeholder_1, :db_insert_placeholder_2, :db_insert_placeholder_3, :db_insert_placeholder_4, :db_insert_placeholder_5, :db_insert_placeholder_6, :db_insert_placeholder_7, :db_insert_placeholder_8, :db_insert_placeholder_9); Array ( [:db_insert_placeholder_0] => 0 [:db_insert_placeholder_1] => php [:db_insert_placeholder_2] => %type: !message in %function (line %line of %file). [:db_insert_placeholder_3] => a:6:{s:5:"%type";s:12:"PDOException";s:8:"!message";s:432:"SQLSTATE[42000]: Syntax error or access violation: 1142 UPDATE command denied to user 'edulider_baza'@'10.0.118.62' for table 'node_counter': UPDATE {node_counter} SET daycount=daycount + 1, totalcount=totalcount + 1, timestamp=:db_update_placeholder_0 WHERE ( (nid = :db_condition_placeholder_0) ); Array ( [:db_update_placeholder_0] => 1511488116 [:db_condition_placeholder_0] => 812 ) ";s:9:"%function";s:17:"statistics_exit()";s:5:"%file";s:55:"/home/edulider/www/modules/statistics/statistics.module";s:5:"%line";i:73;s:14:"severity_level";i:3;} [:db_insert_placeholder_4] => 3 [:db_insert_placeholder_5] => [:db_insert_placeholder_6] => http://edulider.pl/informacja/bezpieczne-stanowisko-pracy [:db_insert_placeholder_7] => [:db_insert_placeholder_8] => 54.198.108.19 [:db_insert_placeholder_9] => 1511488116 ) in dblog_watchdog() (line 154 of /home/edulider/www/modules/dblog/dblog.module).