Autoprezentacja

Sztuka autoprezentacji.

Każda osoba chce być akceptowana, lubiana i podziwiana. Autoprezentacja jest sposobem komunikowania się ze światem poprzez wypowiedzi, zachowania, sygnały niewerbalne. Polega na zaprezentowaniu siebie innym ludziom z jak najlepszej strony, pokazaniu kim się jest, kim się chce być, za kogo się chce być uważanym. Taka praca nad własnym wizerunkiem jest korzystna dla rozwoju osobistego, gdyż prowadzi do lepszego poznania siebie.

Wszelkie wypowiedzi, zachowania, mowa werbalna czy też niewerbalna, to sposób na budowanie swojego wizerunku. Jest to działanie świadome, które jest pomocne przy realizacji postawionych sobie celów zarówno w życiu prywatnym jak i zawodowym.

Szkolenia z asertywności

Nie każdy z nas dobrze radzi sobie z kontrolą sposobu w jaki jesteśmy postrzegani przez innych. Szkolenia z asertywności organizowane przez firmy szkoleniowe pomagają w poznaniu technik autoprezentacji i odpowiednim doborze informacji do formy przekazu.

Autoprezentacja jest szczególnie ważna w biznesie. By móc sprawnie wspinać się po szczeblach kariery zawodowej potrzebne jest jak najlepsze zaprezentowanie siebie innym. Poprzez szkolenia z asertywności można nie tylko dowiedzieć się jakie zachowania są preferowane, ale również jak unikać niepoprawnych wzorców zachowań.

Twój wizerunek - ćwiczenia

Aby móc określać się mianem człowieka sukcesu trzeba ciągle pracować nad rozwojem osobistym i wizerunkiem. Poprzez ćwiczenia z autoprezentacji można osiągnąć znaczny lepszy self image. Autoprezentacja jest pokazaniem odbiorcy, kim się jest, dokąd się zmierza, czego się pragnie. Jeśli posiądziemy umiejętność spójnej prezentacji swojej osoby, sukces okaże się na wyciągnięcie ręki.