Inteligencja emocjonalna

Umiejętność rozumienia i rozpoznawania stanów emocjonalnych, nazywana jest inteligencją emocjonalną. Są to kompetencje człowieka, który potrafi radzić sobie z emocjami, zarówno swoimi, jak również innych ludzi. Na inteligencję emocjonalną składają się zdolności rozpoznawania własnych i cudzych emocji, kierowania nimi, zdolność samomotywacji, empatii, samooceny. Od tych zdolności w głównej mierze zależy powodzenie w życiu.

Kształtowanie inteligencji emocjonalnej

Czy można nauczyć się radzić sobie ze swoimi emocjami, jak również emocjami innych osób w pracy, w domu czy w sytuacjach życia towarzyskiego? Zdecydowanie tak. Podstawą są różnorodne ćwiczenia. Służą one zrozumieniu tego czym są emocje, co nimi rządzi, jak można je rozpoznawać i jak można sobie z nimi radzić. Poprzez kształtowanie pewnych zachowań, możliwa jest praca nad własną inteligencją emocjonalną i dalszy rozwój. Ćwiczenia pomagają w zrozumieniu tego jak emocje wpływają na innych ludzi i jak oni na nie reagują.

W kierunku szkolenia swojej inteligencji emocjonalnej

Szkolenia z inteligencji emocjonalnej organizowane są przez większość ośrodków szkoleniowych. Poprzez szkolenia człowiek może zrozumieć, czym taka inteligencja emocjonalna jest, jak sobie z nią radzić, jak na nią wpływać. Praca nad inteligencją emocjonalną pomaga zrozumieć sens życia i wpływ emocji na własne życie.

Emocje odgrywają w naszym życiu bardzo duże znaczenie. Rozpoznając je i rozumiejąc jesteśmy w stanie je kontrolować, a co za tym idzie lepiej radzić sobie w sytuacjach stresowych, budować dobre relacje z innymi i osiągać lepsze rezultaty w pracy zawodowej.