Kreatywność

Sztuka bycia kreatywnym

W dobie XXI wieku jest bardzo duża presja na bycie kreatywnym. Wymagają jej od nas nauczyciele, wykładowcy, pracodawcy. Czym kreatywność jest? Jak możemy ją nazwać, jak zinterpretować? Kreatywność to postawa twórcza, która objawia się zdolnością do tworzenia nowych koncepcji, idei i skojarzeń, myślenia abstrakcyjnego. To sposób na przełamanie rutyny i znalezienie oryginalnych, stosownych rozwiązań w różnych sytuacjach. Być osobą kreatywną to znaczy świadomie dążyć do rozwoju osobistego, by spełnić swoje marzenia, zrealizować swoje cele oraz zaspokoić pragnienia.

 Szkolenia kreatywności

Udział w różnego typu szkoleniach jest działaniem korzystnym zarówno z punktu widzenia życia zawodowego jak i rodzinnego. Poprzez szkolenia kreatywności, można pobudzić swoją wyobraźnię, a przez to sprawić, że życie stanie się znacznie ciekawsze, bardziej kolorowe, a przede wszystkim łatwiejsze.

Szkolenia kreatywności odkrywają przed człowiekiem prawdę, iż w życiu nie ma tylko jednej drogi i jednego gotowego sposobu na przeżywanie świata. W każdym z nas są twórcze pokłady, ponieważ kreatywność jest wrodzoną zdolnością umysłu. Trzeba tylko w odpowiedni sposób je pobudzić.

Szkolenia kreatywności są świetnym treningiem dla naszego umysłu. Ćwicząc kreatywność uruchamiamy bowiem obie półkule mózgowe, a co za tym idzie rozwijamy je zachowując na dłużej sprawność intelektualną. Na szkoleniach można poznać różne sposoby na rozwijanie swojej kreatywności, które można później ćwiczyć samodzielnie. Ta umiejętność niewątpliwie jest pomocna w byciu efektywniejszym pracownikiem bez względu na zawód, który wykonujemy, a dodatkowo pozwala lepiej odnaleźć się w wielu codziennych, życiowych sytuacjach.