Mentoring

Mentoring dla rozwoju

Mentoring jest swoistym sposobem na rozwój personalny, w którym współpracują ze sobą dwie osoby: mentor i uczeń. Z prawdziwym mentoringiem mamy do czynienia wtedy, gdy relacje między dwoma osobami są partnerskie, mentor posiada dużą wiedzę w danej dziedzinie i chętnie ją przekazuje, chce odkrywać, rozwijać potencjał ucznia i doradzać mu ze świadomością postawionego celu.

Taka relacja opiera się na dobrowolności, swobodzie i jasnej oraz regularnej komunikacji. W trakcie jej trwania można zwiększyć samoświadomość, pewność siebie, poczucie własnej wartości itp.

Szkolenia z mentoringu

Firmy organizujące szkolenia dla mentorów mają na celu zadbać o to, by wyposażyć przyszłego mentora w cały zestaw potrzebnych narzędzi do sprawnego rozwijania potencjału pracowników. Mają za zadanie pokazać mentorowi, w jaki sposób ma on odkrywać potencjał ucznia, jak go rozwijać i jak wykorzystywać utrzymując z uczniem partnerskie relacje. Mogą one opierać się na inspiracji, stymulowaniu, czy chociażby na przywództwie.

Coaching a Mentoring

Choć na pierwszy rzut oka mogłoby się wydawać inaczej to jednak mentoring nie jest tożsamy z coachingiem. Podstawowa różnica polega na tym, że mentor jest dla ucznia głównym źródłem wiedzy. Mentoring oparty jest na jej przekazywaniu, udzielaniu uczniowi rad i wskazówek. Coach natomiast nie podaje gotowych rozwiązań, współpraca opiera się głównie na potencjale klienta, który sam wie jakie rozwiązania są dla niego najlepsze. Coaching pomaga jedynie w odblokowaniu się i znalezieniu właściwego rozwiązania problemów, odnalezienia ścieżki kariery zawodowej itp.