Perswazja

Sztuka wywierania wpływu

Perswazja jest sztuką przekonywania kogoś do własnych racji. Wymaga ona podania pewnych logicznych argumentów w celu skłonienia do przyjęcia prze drugą osobę danej postawy w konkretnej sytuacji i podjęcia określonego działania, zmianę interpretacji lub ocen albo uzasadnienia swojego stanowiska. Perswazja w biznesie jest uznawana za metodę negocjacji, która często pozwala osiągnąć końcowe porozumienie. Taka sztuka opiera się na relacjach partnerskich. Odbiorcy są niezwykle elastyczni i potrafią dopasować swoje zachowanie do racji, które wydadzą im się słuszne. By jednak posiąść umiejętność wywierania wpływu potrzebne są regularne ćwiczenia.

Od perswazji do manipulacji

Wyraźnie trzeba zaznaczyć, że mimo pewnych punktów zbieżnych perswazja znacząco różni się od manipulacji. W przypadku perswazji liczą się logiczne, rzeczowe argumenty podczas gdy manipulacja bazuje na umiejętnym wykorzystaniu różnych technik wpływu. Manipulacja ma działanie destruktywne, polega na narzuceniu komuś, niejako na siłę tego, jak ma myśleć, co ma robić, jakie ma zajmować stanowisko. Perswazja nie zaszkodzi odbiorcy, ma jasno określone intencje, a odbiorca ma wybór: pójść drogą, którą wskazuje mu nadawca lub całkowicie nie ulegając mu iść dalej swoją ścieżką.

Pozytywne strony perswazji - szkolenia

Czy sztuka przekonywania jest potrzebna? Zdecydowanie tak. Dzięki perswazji, można więcej osiągnąć, zdobyć, zyskać. Szkolenia z perswazji pomagają managerom lepiej zarządzać a politykom lepiej artykułować swoje programy polityczne. Szkolenia z perswazji są również bardzo pomocne osobom, które mają trudności z przekonaniem innych do swoich racji czy to na gruncie rozwoju osobistego czy zawodowego.