Czym są nieformalne grupy sportowe? Gdzie szukać ludzi z pasją do konkretnej dyscypliny sportu?

nieformalne grupy sportowe

Z określeniem nieformalne grupy sportowe jako stowarzyszeniu, które swoje początki wywodzi głównie z idei szerzenia sportu i zdrowego stylu życia spotkaliśmy się dość dawno, ale wiemy że wśród społeczeństwa taki system organizowania się ludzi chętnych do wspólnego działania bywa nieznany.

Czym są nieformalne grupy? Są to grupy społeczne, które cechuje płynna, elastyczna struktura zarzadzania, często powiązania osobowe w takiej grupie  maja charakter koleżeński, rodzinny. Jednoczy je wspólny cel idea, której nie rzadko oddają się bez reszty. Cechy opisane powyżej doskonale obrazują charakter nieformalnych grup sportowych - zjednoczonych wokół uprawiania konkretnej dyscypliny sportu jak np. bieganie, nordicwalking. To co podkreślają sympatycy i członkowie takich grup jest dla nich najważniejsze to fakt spontanicznego działania. Nie są zamknięci ograniczeni statutami, wspólnie decydują o tym co robią bez zbędnych formalności.

No właśnie a co robią? Jak wygląda działalność takich nieformalnych grup?

 W każdej z tych grup jest jakiś lider/przewodniczący (mniej lub bardziej formalnie nazywany przez członków tej grupy), który dobrze zna do czego  grupa dąży i jakie są oczekiwania grupy wobec niego samego.

W większości nieformalne grupy sportowe korzystają z pomocy mediów społecznościowych, aby się komunikować – informować o terminach i miejscu spotkań na wspólne treningi; zawodach organizowanych, w których jako grupa mogą wziąć udział; poradami dotyczącymi zdrowia-jak zapobiegać lub leczyć kontuzje, jaką dietę stosować, jak dobrać odpowiedni strój do pory roku -niejednokrotnie wymieniają się odzieżą sportową – jednym słowem wspierają się i dzielą swoją pasję i zainteresowania.

Podczas rozmów z członkami różnych grup sportowych udało nam się zauważy że każda z tych grup wskazywała na potrzebę szerzenia informacji na swój temat (potrzebę promowania siebie, ale nie z czysto marketingowych pobudek, lecz bardziej w formie wzbudzenia zainteresowania i ”zarażenia” swoim sportem jak największe grono ludzi. Chcą ze swoimi pasjami do sportu ,konkretnej dyscypliny biegania, pływania nordicwalking, kolarstwa dotrzeć zarówno do osób które na co dzień uprawiają taka dyscyplinę (mogą wymienić się doświadczeniami, nowościami), ale i do takich którzy nigdy nie myśleli o sobie w kategorii ja biegacz, ja rowerzysta, by poprzez poznanie, możliwość spróbowania swoich sił (grupa daje motywacje do dalszego działania) mogli swoja sportową przygodę kontynuować. Jako stowarzyszenie postanowiliśmy wyjść naprzeciw oczekiwaniom nieformalnych  grup sportowych i za pieniądze pozyskanie droga konkursu ogłoszonego przez Centrum PISOP „Wielkopolska Wiara” stworzyć internetową PLATFORME  dedykowaną nieformalnym grupom sportowym z terenu całej Wielkopolski, aby ułatwić komunikację i promocję na zewnątrz i wewnątrz środowiska sportowego.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych tą tematyką na naszą stronę internetową Ceas.pl, na której poprzez formularz zgłoszeniowy można zgłosić swoją grupę do projektu. Zapraszamy do współtworzenia PLATFORMY Wspólnie stwórzmy przestrzeń do działania!

 

 

 

Kategoria rozwój: