Bezpłatne szkolenia dla nauczycieli

W ramach programu ,,Uczenie się przez całe życie”, którego celem jest rozwój różnych form uczenia się i wspieranie współpracy zagranicznej między systemami edukacji i szkoleń realizowany jest program ,,Comenius”. W ramach programu nauczyciele mają szansę wyjazdu na bezpłatne szkolenia mające na celu podniesienie kwalifikacji językowych.

Kryteria udziału w programie

W programie udział mogą wziąć nauczyciele, którzy:

 • co najmniej dwa lata pracują w zawodzie
 • zatrudnieni są przynajmniej na ¾ etatu w placówce oświatowej (przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna itp.)
 • mają obywatelstwo polskie lub posiadają kartę stałego pobytu w Polsce
 • mogą się pochwalić znajomością języka co najmniej na poziomie B2

Osoby, które skorzystały już z kursu doskonalenia zawodowego w ramach programu ,,Comenius” muszą dodatkowo poczekać dwa lata, by móc uczestniczyć w kursie.

Proces rekrutacji na bezpłatne szkolenia

Żeby wziąć udział w programie należy:

 • sprawdzić na liście znajdującej się na stronie: http://www.comenius.org.pl czy dana instytucja jest uprawniona do skorzystania z oferty
 • odnaleźć kurs lub szkolenie skorelowane z profilem zawodowym
 • dokonać wstępnej rezerwacji miejsca u osoby organizującej kurs
 • wypełnić formularz elektroniczny
 • złożyć wszelkie wymagane dokumenty do Narodowej Agencji
 • czekać na decyzję Narodowej Agencji.

Terminy wyjazdów

Pierwsza grupa nauczycieli, którzy złożyli wnioski do dnia 16 stycznia tego roku wyjadą na szkolenie już 1 maja, kolejne:

 • 1 września (wnioski do 30 kwietnia)
 • 1 stycznia 2014 (wnioski do 17 września)

Kurs trwa 4 miesiące. W jego trakcie nauczyciele przejdą intensywne ćwiczenia w grupach składających się z międzynarodowych nauczycieli, będą mogli wzajemnie wymienić się doświadczeniami i zdobyć nowe kwalifikacje.

W ramach programu można wyjechać do Wielkiej Brytanii, Irlandii oraz na Maltę. To możliwość udziału w szkoleniach, konferencjach , seminariach i praktykach i to zupełnie za darmo (pokrytych zostanie bowiem 100% kosztów zarówno odbycia kursu jak i podróży, utrzymania oraz wizy).

Więcej informacji na stronach: http://www.comenius.org.pl oraz http://www.atas.pl

 

Additional uncaught exception thrown while handling exception.

Original

PDOException: SQLSTATE[42000]: Syntax error or access violation: 1142 UPDATE command denied to user 'edulider_baza'@'10.0.118.62' for table 'node_counter': UPDATE {node_counter} SET daycount=daycount + 1, totalcount=totalcount + 1, timestamp=:db_update_placeholder_0 WHERE ( (nid = :db_condition_placeholder_0) ); Array ( [:db_update_placeholder_0] => 1511487910 [:db_condition_placeholder_0] => 581 ) in statistics_exit() (line 73 of /home/edulider/www/modules/statistics/statistics.module).

Additional

PDOException: SQLSTATE[42000]: Syntax error or access violation: 1142 INSERT command denied to user 'edulider_baza'@'10.0.118.62' for table 'watchdog': INSERT INTO {watchdog} (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (:db_insert_placeholder_0, :db_insert_placeholder_1, :db_insert_placeholder_2, :db_insert_placeholder_3, :db_insert_placeholder_4, :db_insert_placeholder_5, :db_insert_placeholder_6, :db_insert_placeholder_7, :db_insert_placeholder_8, :db_insert_placeholder_9); Array ( [:db_insert_placeholder_0] => 0 [:db_insert_placeholder_1] => php [:db_insert_placeholder_2] => %type: !message in %function (line %line of %file). [:db_insert_placeholder_3] => a:6:{s:5:"%type";s:12:"PDOException";s:8:"!message";s:432:"SQLSTATE[42000]: Syntax error or access violation: 1142 UPDATE command denied to user 'edulider_baza'@'10.0.118.62' for table 'node_counter': UPDATE {node_counter} SET daycount=daycount + 1, totalcount=totalcount + 1, timestamp=:db_update_placeholder_0 WHERE ( (nid = :db_condition_placeholder_0) ); Array ( [:db_update_placeholder_0] => 1511487910 [:db_condition_placeholder_0] => 581 ) ";s:9:"%function";s:17:"statistics_exit()";s:5:"%file";s:55:"/home/edulider/www/modules/statistics/statistics.module";s:5:"%line";i:73;s:14:"severity_level";i:3;} [:db_insert_placeholder_4] => 3 [:db_insert_placeholder_5] => [:db_insert_placeholder_6] => http://edulider.pl/informacja/bezplatne-szkolenia-dla-nauczycieli [:db_insert_placeholder_7] => [:db_insert_placeholder_8] => 54.198.108.19 [:db_insert_placeholder_9] => 1511487910 ) in dblog_watchdog() (line 154 of /home/edulider/www/modules/dblog/dblog.module).