Jak wykorzystać informatykę w edukacji?

Nad odpowiedzią na to pytanie i wiele innych dotyczących zastosowania komputerowych technologii w edukacji zastanawiać się będą eksperci w czasie jubileuszowej X Światowej Konferencji na temat Komputerów w Edukacji WCCE 2013, która odbędzie się w Toruniu w dniach 2-5 lipca 2013 roku. Miejscem spotkania światowej klasy ekspertów w tym temacie będzie Collegium Humanisticum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Temat konferencji

Hasło przewodnie konferencji brzmi: uczyć się będąc podłączonym -,,learning while we are connected". W trakcie konferencji wystąpi wiele osobistości ze świata edukacji i nowoczesnych technologii m.in. Mitchel Resnick, który przedstawi ideę otwartych środowisk opartych na wykorzystaniu języka Scratch. Ponadto w programie panele dyskusyjne, prezentacja firm a także warsztaty na temat wykorzystania komputerów i nowoczesnych technologii w edukacji szkolnej.

Adresaci konferencji

Do udziału w konferencji zaprasza się osoby z różnych środowisk: nauczycieli, dyrektorów szkół, naukowców, doktorantów, osoby zajmujące się rozprowadzaniem materiałów i narzędzi edukacyjnych-  innymi słowy wszystkie osoby zaangażowane w proces edukacji i szkolenia, które chciałyby zdobyć wiedzę na temat aktualnego stanu techniki, a swoje doświadczenia wykorzystać w środowisku pracy. 

 ,,Informatyka w edukacji"

Kontynuacją tej konferencji będzie odbywająca się również w murach Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu X Konferencja ,,Informatyka w edukacji", która odbędzie sie w dniach 5-7 lipca 2013 roku. Spotkanie to będzie stanowić Dni Narodowe konferencji WCCE 2013.  W czasie spotkania poruszone zostaną m.in. kwestie metodyki nauczania informatyki, przygotowania nauczycieli do nauczania przedmiotów informatycznych czy też technologii sieciowych i internetowych.

Udział w konferencji jest odpłatny i daje prawo do uczestnictwa we wszystkich sesjach w czasie konferencji. Ponadto w cenie materiały konferencyjne, poczęstunek, napoje oraz transport w miejsca, w których odbywać się będą spotkania na terenie Torunia. 

Więcej informacji na temat konferencji można uzyskać na stronie: Edu.rsei.umk.pl

Additional uncaught exception thrown while handling exception.

Original

PDOException: SQLSTATE[42000]: Syntax error or access violation: 1142 UPDATE command denied to user 'edulider_baza'@'10.0.78.110' for table 'node_counter': UPDATE {node_counter} SET daycount=daycount + 1, totalcount=totalcount + 1, timestamp=:db_update_placeholder_0 WHERE ( (nid = :db_condition_placeholder_0) ); Array ( [:db_update_placeholder_0] => 1511449605 [:db_condition_placeholder_0] => 618 ) in statistics_exit() (line 73 of /home/edulider/www/modules/statistics/statistics.module).

Additional

PDOException: SQLSTATE[42000]: Syntax error or access violation: 1142 INSERT command denied to user 'edulider_baza'@'10.0.78.110' for table 'watchdog': INSERT INTO {watchdog} (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (:db_insert_placeholder_0, :db_insert_placeholder_1, :db_insert_placeholder_2, :db_insert_placeholder_3, :db_insert_placeholder_4, :db_insert_placeholder_5, :db_insert_placeholder_6, :db_insert_placeholder_7, :db_insert_placeholder_8, :db_insert_placeholder_9); Array ( [:db_insert_placeholder_0] => 0 [:db_insert_placeholder_1] => php [:db_insert_placeholder_2] => %type: !message in %function (line %line of %file). [:db_insert_placeholder_3] => a:6:{s:5:"%type";s:12:"PDOException";s:8:"!message";s:432:"SQLSTATE[42000]: Syntax error or access violation: 1142 UPDATE command denied to user 'edulider_baza'@'10.0.78.110' for table 'node_counter': UPDATE {node_counter} SET daycount=daycount + 1, totalcount=totalcount + 1, timestamp=:db_update_placeholder_0 WHERE ( (nid = :db_condition_placeholder_0) ); Array ( [:db_update_placeholder_0] => 1511449605 [:db_condition_placeholder_0] => 618 ) ";s:9:"%function";s:17:"statistics_exit()";s:5:"%file";s:55:"/home/edulider/www/modules/statistics/statistics.module";s:5:"%line";i:73;s:14:"severity_level";i:3;} [:db_insert_placeholder_4] => 3 [:db_insert_placeholder_5] => [:db_insert_placeholder_6] => http://edulider.pl/informacja/jak-wykorzystac-informatyke-w-edukacji [:db_insert_placeholder_7] => [:db_insert_placeholder_8] => 54.167.253.186 [:db_insert_placeholder_9] => 1511449605 ) in dblog_watchdog() (line 154 of /home/edulider/www/modules/dblog/dblog.module).