Motywacja w e-learningu

Szkolenie online nie ma wyznaczonych godzin nauki, osoba trenera/wykładowcy pojawia się tylko sporadycznie (albo i wcale), a stanowisko pracy może być wszędzie tam, gdzie istnieje dostęp do internetu. Nic więc dziwnego w tym, że sukces e-learningu głównie zależy od motywacji ucznia. Tym samym twórcy e-kursów i szkoleń zachodzą w głowę, jak ulepszyć swoje dzieła aby sprawić, że studenci nie tylko po nie chętnie sięgną, ale i będą chcieli ich używać. Poniżej przedstawiamy jedną z ciekawszych teorii, która wydaje się być dowodem na to, że bez motywacji e-learning nie ma racji bytu.

John Keller, naukowiec pracujący na Florida State University wierzył, że kluczem do efektywnej nauki nie są zdolności ucznia, a jego motywacja. Teorie Kellera świat poznał pod nazwą Modelu ARCS, gdzie:

 

A– pochodzi od słowa Attention (uwaga)          

R – to Relevance (znaczenie)

C – oznacza Confidence (przekonanie)

S – odpowiada za Satisfacion (zadowolenie)

 

  • Uwagajest najważniejszym komponentem modelu. E-uczeń powinien mieć warunki i chęci do skupienia się na nauce. W sytuacji kiedy proces nauczania może mieć miejsce  wszędzie tam, gdzie jest  komputer, bardzo łatwo o rozkojarzenie. W celu utrzymania uwagi studenta, twórcy e-learningowych kursów co raz częściej uatrakcyjniają swoje dzieła, wykorzystując gry, symulacje, czy możliwość grupowych interaktywnych dyskusji.

 

  • E-uczniowie powinni mieć poczucie, że dany kurs jest dla nich znaczący. Dla przykładu, szkolenie skierowane do pracowników opieki zdrowotnej, powinno dotyczyć umiejętności komunikacyjnych, potrzebnych w pracy z pacjentami, a  materiał dla sprzedawców, mógłby zawierać  podrozdział dotyczący radzenia sobie z trudnym klientem. Jak wynika z powyższego, dobry e-kurs musi mieć jasno określony cel, którego osiągnięcie sprawi, że życie ucznia stanie się łatwiejsze.

 

  • W parze z istotnością idzie przekonanie. Już od samego początku  e-uczniowie muszą wierzyć w to, że są oni w stanie ukończyć dany kurs czy szkolenie w wyznaczonym terminie i z dobrym wynikiem. Jeśli e-learningowy materiał okazuje się zbyt trudny i pochłaniający zbyt dużo  czasu, motywacja już od samego początku może okazać się niewystarczająca.

 

  • Ostatnim elementem modelu Kellera jest satysfakcja. E-uczniowie muszą mieć poczucie samozadowolenia, wynikające z faktu ukończenia danego procesu nauki. Do poczucia satysfakcji przyczyniają się zdobywane certyfikaty czy zewnętrzne nagrody (podwyżka). Samozadowolenie zazwyczaj owocuje chęcią dalszego rozwoju, przy wykorzystaniu sprawdzonego sposobu uczenia się.

Uwaga! W dniach 1-3 grudnia w Berlinie odbyła się międzynarodowa konferencja EDUCA. W trakcie jej trwania przedstawiono wyniki badań nad motywacją w e-learningu. 

W czasie badań ankietowani byli m.in. pytani o to jakie są najważniejsze czynniki, które wpływają na motywację wewnętrzną w ich przypadku. A o to wyniki:

e-learning badanie motywacji

 

Wielu twórców e-learningowych kursów i szkoleń traktuje model Kellera jako bazę swoich działań. Jednak korzyści z wyżej wymienionej teorii, mogą czerpać również studenci. Znając model Kellera potencjalny e-uczeń będzie potrafił świadomie wybrać odpowiedni dla siebie kurs.

Additional uncaught exception thrown while handling exception.

Original

PDOException: SQLSTATE[42000]: Syntax error or access violation: 1142 UPDATE command denied to user 'edulider_baza'@'10.0.78.169' for table 'node_counter': UPDATE {node_counter} SET daycount=daycount + 1, totalcount=totalcount + 1, timestamp=:db_update_placeholder_0 WHERE ( (nid = :db_condition_placeholder_0) ); Array ( [:db_update_placeholder_0] => 1513298015 [:db_condition_placeholder_0] => 284 ) in statistics_exit() (line 73 of /home/edulider/www/modules/statistics/statistics.module).

Additional

PDOException: SQLSTATE[42000]: Syntax error or access violation: 1142 INSERT command denied to user 'edulider_baza'@'10.0.78.169' for table 'watchdog': INSERT INTO {watchdog} (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (:db_insert_placeholder_0, :db_insert_placeholder_1, :db_insert_placeholder_2, :db_insert_placeholder_3, :db_insert_placeholder_4, :db_insert_placeholder_5, :db_insert_placeholder_6, :db_insert_placeholder_7, :db_insert_placeholder_8, :db_insert_placeholder_9); Array ( [:db_insert_placeholder_0] => 0 [:db_insert_placeholder_1] => php [:db_insert_placeholder_2] => %type: !message in %function (line %line of %file). [:db_insert_placeholder_3] => a:6:{s:5:"%type";s:12:"PDOException";s:8:"!message";s:432:"SQLSTATE[42000]: Syntax error or access violation: 1142 UPDATE command denied to user 'edulider_baza'@'10.0.78.169' for table 'node_counter': UPDATE {node_counter} SET daycount=daycount + 1, totalcount=totalcount + 1, timestamp=:db_update_placeholder_0 WHERE ( (nid = :db_condition_placeholder_0) ); Array ( [:db_update_placeholder_0] => 1513298015 [:db_condition_placeholder_0] => 284 ) ";s:9:"%function";s:17:"statistics_exit()";s:5:"%file";s:55:"/home/edulider/www/modules/statistics/statistics.module";s:5:"%line";i:73;s:14:"severity_level";i:3;} [:db_insert_placeholder_4] => 3 [:db_insert_placeholder_5] => [:db_insert_placeholder_6] => http://edulider.pl/edukacja/motywacja-w-e-learningu [:db_insert_placeholder_7] => [:db_insert_placeholder_8] => 54.82.56.95 [:db_insert_placeholder_9] => 1513298015 ) in dblog_watchdog() (line 154 of /home/edulider/www/modules/dblog/dblog.module).