Konferencja Studenci zagraniczni w Polsce 2013

W dniach 17-18 stycznia 2013 roku w Gmachu Starej Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego odbyła się konferencja poświęcona kwestii internacjonalizacji polskiego szkolnictwa wyższego oraz mobilności studentów i pracowników naukowych. Obecnie w Polsce studiuje 24 253 obcokrajowców, wdrażane są również programy studiów prowadzone w językach obcych, a ich ilość z roku na rok rośnie.

Konferencja Rektorów Akademickich wraz z Fundacją Edukacyjną ,,Perspektywy” już po raz szósty zorganizowała spotkanie w trakcie którego podjęto tematykę umiędzynarodowieniu polskiego szkolnictwa wyższego w ramach programu ,,Study in Poland”. Partnerami wydarzenia była Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji oraz British Council, a gospodarzem był Uniwersytet Warszawski.

Pierwszego dnia konferencji odbyły się cztery sesje plenarne, w trakcie których wystąpili akademiccy działacze naukowi oraz przedstawiciele instytucji naukowych. Hasłami przewodnimi sesji były kolejno:

I Umiędzynarodowienie polskich uczelni 2013 - gdzie jesteśmy? dokąd idziemy?

II Flagowe programy kształcenia obcokrajowców: strategie, doświadczenia, wyzwania.

III Jak to robią inni - doświadczenia brytyjskie w umiędzynarodowieniu edukacji wyższej.

IV Problemy rekrutacji studentów zagranicznych - kluczowe rynki, dobre praktyki, doświadczenia programu "Study in Poland".

Czas pomiędzy sesjami wypełniony był dyskusjami, odpowiedziami na pytania od uczestników konferencji oraz przerwami na kawę i posiłki. Czwartkowe spotkanie zakończyło się uroczystą kolacją i finałową galą konkursu na najlepszego studenta zagranicznego w Polsce. Nagrody w konkursie INTERSTUDENT otrzymało troje studentów: Colett Neumann z  Niemiec, Alona Nad z Ukrainy oraz Hon Hong Huat z Malezji. Ponadto w trakcie konferencji została zorganizowana konferencja prasowa w trakcie której wskazano m.in. na korzyści płynące z obecności studentów zagranicznych w Polsce (podniesienie jakości kształcenia i rozbudowanie oferty akademickiej) oraz czynniki wpływające na umiędzynarodowienie (rola państwa, kandydaci na studia i urozmaicona oferta studiów).

W drugim dniu konferencji natomiast odbyły się kolejne dwie sesje plenarne pod znamiennymi hasłami:

V Wykorzystanie programów UE do poprawy konkurencyjności polskich szkół wyższych.

VI Systemowe wsparcie dla umiędzynarodowienia - z perspektywy MSZ, MSW, SG oraz Urzędu ds. Cudzoziemców.

Tematem sesji końcowej były: Wyzwania internacjonalizacji szkolnictwa wyższego w Polsce – w zmieniającym się krajobrazie europejskim i globalnym. Piątkowe spotkanie zakończyło się około godziny 14 lunchem.

W elitarnym gronie wykładowców uczelni z całej Polski oraz przedstawicieli instytucji naukowych można było posłuchać interesujących wykładów na temat stanu polskiego szkolnictwa wyższego, możliwości rozwoju w przyszłości w celu zwiększenia liczby studentów zagranicznych w Polsce i dopasowania się do europejskich standardów w zakresie internacjonalizacji szkolnictwa.

Więcej o rekrutacji studentów zagranicznych w Polsce można przeczytać Tutaj

Additional uncaught exception thrown while handling exception.

Original

PDOException: SQLSTATE[42000]: Syntax error or access violation: 1142 UPDATE command denied to user 'edulider_baza'@'10.0.78.110' for table 'node_counter': UPDATE {node_counter} SET daycount=daycount + 1, totalcount=totalcount + 1, timestamp=:db_update_placeholder_0 WHERE ( (nid = :db_condition_placeholder_0) ); Array ( [:db_update_placeholder_0] => 1511449416 [:db_condition_placeholder_0] => 499 ) in statistics_exit() (line 73 of /home/edulider/www/modules/statistics/statistics.module).

Additional

PDOException: SQLSTATE[42000]: Syntax error or access violation: 1142 INSERT command denied to user 'edulider_baza'@'10.0.78.110' for table 'watchdog': INSERT INTO {watchdog} (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (:db_insert_placeholder_0, :db_insert_placeholder_1, :db_insert_placeholder_2, :db_insert_placeholder_3, :db_insert_placeholder_4, :db_insert_placeholder_5, :db_insert_placeholder_6, :db_insert_placeholder_7, :db_insert_placeholder_8, :db_insert_placeholder_9); Array ( [:db_insert_placeholder_0] => 0 [:db_insert_placeholder_1] => php [:db_insert_placeholder_2] => %type: !message in %function (line %line of %file). [:db_insert_placeholder_3] => a:6:{s:5:"%type";s:12:"PDOException";s:8:"!message";s:432:"SQLSTATE[42000]: Syntax error or access violation: 1142 UPDATE command denied to user 'edulider_baza'@'10.0.78.110' for table 'node_counter': UPDATE {node_counter} SET daycount=daycount + 1, totalcount=totalcount + 1, timestamp=:db_update_placeholder_0 WHERE ( (nid = :db_condition_placeholder_0) ); Array ( [:db_update_placeholder_0] => 1511449416 [:db_condition_placeholder_0] => 499 ) ";s:9:"%function";s:17:"statistics_exit()";s:5:"%file";s:55:"/home/edulider/www/modules/statistics/statistics.module";s:5:"%line";i:73;s:14:"severity_level";i:3;} [:db_insert_placeholder_4] => 3 [:db_insert_placeholder_5] => [:db_insert_placeholder_6] => http://edulider.pl/informacja/konferencja-studenci-zagraniczni-w-polsce-2013 [:db_insert_placeholder_7] => [:db_insert_placeholder_8] => 54.167.253.186 [:db_insert_placeholder_9] => 1511449416 ) in dblog_watchdog() (line 154 of /home/edulider/www/modules/dblog/dblog.module).