Lider szkoleń i rozwoju osobistego

Znaleziono: 75
Sylwia Konik ( Mentor )
Umiejętności: motywacja, przywództwo, szkolenia
Sylwia Zawada ( Coach )
Umiejętności: coaching, przywództwo, samoświadomość
Tomasz Kasprzak ( Edukator )
Umiejętności:
Tomasz Ksobiak ( Coach )
Umiejętności: coaching, motywacja, szkolenia
Tomasz Wrzal ( Coach )
Umiejętności: asertywność, inteligencja emocjonalna, kreatywność