Szkolenia team building podstawą zgranego zespołu

budowanie teamu

Team building to w dosłownym tłumaczeniu budowanie zespołu. Wszystkie działania składające się na team building mają na celu stworzenie zgranego, dobrze działającego i współpracującego zespołu. Najczęściej nauka współpracy odbywa się poprzez proste ćwiczenia, w których rzeczywiście można zauważyć jak ważna jest współpraca w grupie. Zadania team buildingowe mają na celu pomóc uczestnikom zrozumieć, że tak naprawdę lepiej jest pracować w grupie niż w pojedynkę. Ćwiczenia mają charakter integrujący, a także budują i umacniają poczucie zaufania między pracownikami. 

 

Wyjazdy integracyjne dobrym sposobem na naukę pracy grupowej.

Jednym ze sposobów na zorganizowanie team buildingu jest wyjazd integracyjny. Wyjazdy najczęściej mają charakter integrujący i edukacyjny. Zajęcia tematyczne w postaci warsztatów i szkoleń prowadzone są przez wykwalifikowanych specjalistów. Wspólne ćwiczenia mają służyć wzmocnieniu pozytywnych cech pracowników, takich jak np. umiejętności przywódcze, wzmacniają też satysfakcję z pracy i owocują większą wydajnością pracy. Działania integracyjne rozwijają zaufanie wśród pracowników co jest kluczowym elementem udanego biznesu, a także odgrywają ważną rolę w łagodzeniu konfliktów między współpracownikami. Umiejętności zdobyte dzięki warsztatom organizowanym podczas wyjazdów team buildingowych są inwestycją w kompetencje i potencjał pracowników, a także w Twoją firmą. Co więcej jest to świetny pomysł na zintegrowanie grupy i spędzenie czasu razem, poza pracą.

 

Rola pracownika w zespole nie ogranicza się jedynie do roli związanej z wykonywanym zadaniem.

Każdy zespół pracujący ze sobą jest inny. Aby sprawnie pracować w grupie potrzebny jest przede wszystkim czas, ale nie tylko. Gdy dana grupa osób pracuje ze sobą przez dłuższy czas, oprócz swoich ról wyznaczonych przez zadania w pracy, osoby w niej funkcjonujące zaczynają wchodzić w role wyznaczone przez ich cechy osobowości i charakteru, które przekładają się na funkcjonowania zespołu. Przykładowe role pełnione w zespole to: kierownik, osoba harmonizująca, przewodnik, radykał czy polityk.

W prawidłowo funkcjonującym zespole znajdują się osoby z różnymi cechami osobowości, które na różny sposób wspierają zespół.

Na przykład rolą radykała jest prowokowanie innych członków zespołu do odejścia od standardowego myślenia. Potrafi on pokazać zespołowi inną drogę i możliwości rozwiązań, ułatwia wychodzenie z impasu. Czasem może on drażnić ludzi i mieć opinię że "miesza". Z tego powodu sam też nieraz źle się czuje w zespole.

Z kolei osoba harmonizująca posiada duże umiejętności interpersonalne, potrafi łagodzić konflikty, które pojawiają się w grupie. Osoba tak jest nastawiona na dobre kontakty, co czasami z kolei przesłania jej to, co jest do zrobienia.

Przewodnik jest typem lidera, który potrafi porwać za sobą zespół, nie potrafi natomiast opracować szczegółów działania.

Aby ludzie dobrze funkcjonowali w zespole niezbędna jest świadomość roli pełnionej przez siebie, jak również świadomość ról pełnionych przez współpracowników, co zwiększa poziom wzajemnego wsparcia i efektywność pracy.

 

Eksperci w zakresie szkoleń team buildingowych dobierają poziom trudności ćwiczeń do umiejętności grupy.

Istotne jest, aby już od samego początku szkolić pracowników do tego, aby pracowali w grupie. Team building skupia się nie tylko na umacnianiu roli jaką pracownik pełni w zespole i budowaniu jego mocnych stron, ale także bierze pod uwagę obecny poziom zaangażowania pracowników w pracę zespołową. Jeśli grupa nie jest przystosowana do pracy w zespole, lecz raczej do pracy indywidualnej, będzie miała problemy z realizacją nawet prostych zadań wymagających wspólnego działania. Osoba prowadząca szkolenie ma za zadanie nie tylko zidentyfikować role pełnione przez poszczególnych członków grupy, lecz także dobrać poziom trudności zadań tak, aby stopniowo umacniać pracę zespołową.

Kategoria rozwój: