Ergonomia w biurze dla zdrowia pracownika

Ergonomiczne stanowisko pracy.

Ergonomia to nauka o tym jak dopasować pracę do ludzi, po to, aby zapewnić wygodę dostosowaną do anatomicznych potrzeb organizmu i zmniejszyć ryzyko obrażeń z powodu występującego podczas pracy stresu i napięcia. Jeśli spędzasz wiele godzin pracując przy komputerze i korzystasz z ergonomicznych rozwiązań w biurze, możesz zauważyć, że będą one cechować się większym poziomem komfortu niż tradycyjne rozwiązania i pozwolą Ci osiągnąć więcej podczas całego dnia pracy. Wiele nowoczesnych biur korzysta z ergonomicznych rozwiązań, które umożliwiają pracę wygodną i skuteczną, z mniejszym ryzykiem obrażeń ciała.

 

W jaki sposób ergonomiczne rozwiązania mogą przynieść korzyści dla zdrowia?

Jeśli pracujesz 40 godzin tygodniowo spędzasz około 10% swojego życia w biurze. Dlatego tak ważne jest, aby upewnić się, że Twój obszar roboczy jest zdrowym, wygodnym miejscem do pracy. Nawet podczas wykonywania pracy umysłowej, powtarzalne czynności i nieprawidłowa postawa może powodować dyskomfort i być w dłuższej perspektywie potencjalnym poważnym zagrożeniem dla zdrowia. Niektóre z korzyści zdrowotnych, które można uzyskać poprzez poprawę ergonomii biura wymienione są poniżej.

 

Poprawa krążenia. Przyzwoite krzesło w biurze warte jest inwestycji. Siedzenie przez dłuższy czas na krześle, a w szczególności na takim, które jest niewygodne i twarde, może spowodować wystąpienie problemów z krążeniem w Twoich nogach. Podobnie, używanie nie ergonomicznej klawiatury i myszki może spowodować upośledzenie krążenia w nadgarstkach i palcach dłoni. Ergonomiczne krzesło biurowe pozwala zapewnić zdrowy przepływ krwi w kolanach i nogach. Podobnie ergonomiczna mysz i klawiatura będzie utrzymać krążenie w dłoniach na odpowiednim poziomie.

Poprawa zdrowia i funkcji nerwów. Jednym z najbardziej niebezpiecznych czynników nie ergonomicznego środowiska pracy jest długotrwały ucisk na nerwy, zwłaszcza w udach, placach, i nadgarstkach. Sztywne krzesło i biurko może uszkodzić nerwy poprzez odcięcie dopływu krwi, a nawet uciskając je bezpośrednio. Wiele pracowników umysłowych doświadcza ostrego bólu nóg związanego z uciskiem nerwu kulszowego. Dobre krzesło i regularna aktywność fizyczna może złagodzić rwę kulszową.

Redukcja bóli mięśni i stawów. Powtarzające się czynności wszelkiego rodzaju, w tym działania o niskiej intensywności, takie jak pisanie na klawiaturze lub odręczne, może w dłuższym okresie czasu powodować ból. Organizm ludzki nie został zaprojektowany do wykonywania powtarzających się czynności. Ergonomiczne klawiatury i myszki zmniejsza zmęczenie i napięcie mięśni, pozwalając na ułożenie ramion i dłoni w bardziej naturalnej konfiguracji. W dłuższej perspektywie może to oznaczać lepsze zdrowie stawów i mniej bólu przewlekłego.

Zdrowsze plecy i szyja. Większość krzeseł biurowych i komputerowych wyświetlaczy jest niezdrowych dla kręgosłupa pracownika biurowego. Niskie wyświetlacze i nie ergonomiczne oparcia powodują garbienie się, które może być przyczyną przewlekłego bólu pleców. To nie jest ból, który po prostu zniknie, jeśli zaczniesz stać prosto; w dłuższej perspektywie, trwałe garbienie się powoduje przykurcze mięśni szyi i tułowia. Ten efekt jest znacznie trudniejszy do odwrócenia. Ergonomiczne krzesła i monitory, które są ustawione na poziomie oczu, tak że nie trzeba wykrzywiać nienaturalnie swojego ciała, pomagają utrzymać dobrą postawę.

Uniknięcie poważnych urazów. Niebezpieczeństwo przewlekłego uszkodzenia ciała podczas wykonywania prac umysłowych jest niedocenione. Wielu pracowników biurowych zakłada, że skoro nie pracują wśród chemikaliów lub maszyn ciężkich, ich miejsce pracy jest pozbawione ryzyka dla zdrowia. Tymczasem zespół cieśni nadgarstka i inne urazy wynikające z powtarzających się obciążeń rozwijają się w czasie. Również nagłe urazy, takie jak przepukliny dysków i skurcze mięśni są bardziej prawdopodobne i bardziej dotkliwe jeśli nie korzystamy z ergonomicznych rozwiązań. Wiele przewlekłych i ostrych urazów można uniknąć korzystając z ergonomicznego sprzętu biurowego i ergonomicznych mebli.

 

Jakie korzyści z zastosowania ergonomicznych rozwiązań czerpie firma?

Ergonomiczne rozwiązania zmniejszają koszty. Poprzez systematyczne zmniejszanie ergonomicznych czynników ryzyka możemy uniknąć kosztów związanych ze schorzeniami układu mięśniowo szkieletowego. Badania pokazują, że około 30% kosztów odszkodowań stanowią aktualnie koszty związane z leczeniem schorzeń mięśniowo szkieletowych, co ukazuje skalę możliwych do uzyskania oszczędności. Należy również pamiętać, że koszty związane z bezpośrednią kontuzją mogą być nawet do 20 razy większe niż koszty pośrednie związane z leczeniem schorzeń przewlekłych.

Ergonomia zwiększa wydajność i zaangażowanie pracownika. Najlepsze ergonomiczne rozwiązania często poprawiają wydajność pracowników. Projektując pracę w taki sposób, aby umożliwić zachowanie prawidłowej postawy, zmniejszenie wysiłku, i zwiększenie prawidłowego ruchu, firmy inwestują w zdrowie pracownika i zyskują jego zaangażowanie.

Kategoria rozwój: