Zarządzanie własnymi talentami - część 1

Słowo „zarządzanie” stało się ostatnio niezwykle modne. Kiedyś zarezerwowane tylko dla kadry kierowniczej, dziś używane znacznie częściej i w różnych kontekstach, niekoniecznie wyłącznie biznesowych. Zarządzać można firmą, działem finansowym, projektem, ale też domem czy relacjami. Warto przy okazji pamiętać, że każdy rodzaj zarządzania najlepiej zacząć od samego siebie …

Jednym z ważniejszych aspektów pracy ze sobą i nad sobą jest rozpoznanie swoich mocnych stron, predyspozycji, umiejętności, uzdolnień. To nasze talenty. Gdyby rozpatrywać je osobno, prawdopodobnie można by je porównywać do pojedynczych talentów u innych, ale jeśli zestawimy je razem, tworzą unikatowy zespół. Identycznej konfiguracji talentów nie znajdziemy u nikogo innego.

Aby czymś zarządzać dobrze, trzeba przede wszystkim to poznać. W przypadku własnych talentów właściwszym słowem będzie „rozpoznać”. Każdy ma jakieś uzdolnienia. Szczęśliwy ten, kto je w porę rozpoznał. Właśnie - w porę. Nie ma na co czekać, ale wziąć sprawy w swoje ręce i do dzieła!

Jak rozpoznać swoje talenty?

Sposobów jest wiele, poniżej proponuję moją metodę kilkustopniową:

  1. Własne spojrzenie

Weź dużą kartkę papieru (co najmniej formatu A4). Jeśli jesteś osobą, która zamiast papieru woli komputer, możesz to ćwiczenie wykonać elektronicznie. Wypisz teraz wszystko to, co umiesz robić dobrze i bardzo dobrze.

Najlepiej jest pisać to, co przychodzi do głowy, kolejność ani sposób zapisywania jest w tej chwili nieistotna (rysowanie zamiast pisania jest jak najbardziej dozwolone), kategorie i poziom skomplikowania również. Dla przykładu, na tej samej kartce papieru mogą się znaleźć takie hasła jak: umiem jeździć samochodem, biegle mówić po francusku, organizować większe i mniejsze wydarzenia, zarządzać, obserwować, gotować, śpiewać, itd. Im więcej kategorii i obszarów życia obejmiesz, tym więcej swoich umiejętności rozpoznasz.

  1. Porozmawiaj z innymi na swój temat

Zapytaj kilka osób z Twojego otoczenia, w czym według nich jesteś dobry, jakie umiejętności oni w Tobie zauważają.  Warto, aby uzyskać odpowiedzi od różnych osób. Osoby Ci najbliższe i najbardziej zaufane możesz zapytać wprost. Zachęcam też, aby zacząć obserwować, za co inni Cię chwalą. Może za dobrze zrobioną prezentację, może za gustowny wystrój biura, może za świetne negocjacje z klientami. Zauważ to!

Zebrane informacje od innych osób zapisz na oddzielnej, dużej kartce papieru (wersja elektroniczna również będzie w porządku).

  1. Co jest wspólne?

Zakreśl lub oznacz innym kolorem te umiejętności, które zauważyłeś Ty i co najmniej jedna osoba z twojego otoczenia. Co zaobserwowałeś już teraz? Z którymi umiejętnościami z wymienionych przez innych się zgadzasz? – podkreśl je.

  1. Najważniejsze dla Ciebie obszary Twojego życia

Zapisz na kolejnej kartce lub w komputerze, które obszary życia są dla Ciebie istotne.  To mogą być przykładowo: rodzina, przyjaciele, praca, pieniądze, rozwój, tworzenie, żeglarstwo, itd. Pamiętaj, aby były to obszary nazwane przez Ciebie i ważne dla Ciebie (niektórzy piszą np. „Rodzina” ogółem, inni wolą szczegółowo i piszą np. „Rodzice”, „Dzieci”, „Ukochana osoba”, jeszcze inni piszą „Dom”, a niektórzy w ogóle nie wymieniają żadnego z tych obszarów.  Wymień proszę szczerze obszary, które istotne są dla Ciebie).

  1. Kategorie i talenty

Do każdego z obszarów wypisanych zgodnie z punktem 4, przyporządkuj Twoje umiejętności wypisane zgodnie z punktem 1 i 3. Jeśli jakąś umiejętność wykorzystujesz w więcej niż w jednym obszarze, to wpisz ją przy każdym z tych obszarów (np. jeśli umiesz piec chleb i tak się składa, że pracujesz w piekarni, to umiejętność pieczenia chleba możesz wpisać do kategorii „Dom” lub „Rodzina” oraz „Praca zawodowa”).

Kiedy to zrobisz, spójrz ponownie na każdą z kategorii, czyli obszary Twojego życia. Jakie jeszcze inne umiejętności i zdolności masz w każdym z tych obszarów?  Dopisz je.

Jeśli szczerze wykonałeś opisane powyżej ćwiczenia, na pewno wiele już zaobserwowałeś. Być może zauważyłeś, że kilka Twoich umiejętności powtarza się kilkakrotnie. O czym to może świadczyć? Jakie to ma dla Ciebie znaczenie?

Za Tobą wykonana pierwsza część pracy niezbędnej, która umożliwi Ci skuteczne zarządzanie własnymi talentami. Gratuluję! Właśnie rozpoznałeś wiele Twoich talentów. Pamiętasz, że mówi się: „szczęśliwy ten, kto je w porę rozpoznał”. To Twój duży sukces! Zauważ go!

Znasz już wiele swoich zasobów (na pewno zwracasz uwagę na to, że nie używam wyrażenia „wszystkich zasobów”, ponieważ wiele jeszcze odkryjesz …). Do Ciebie należy decyzja, co dalej z nimi zrobisz. Kolejnym etapem jest właściwe zarządzanie tymi zasobami. Zachęcam do kontynuacji już wykonanej pracy, albo samodzielnie, albo według dalszego schematu, który omówię w drugiej części artykułu.

 

Katarzyna Miciuła - Coach, Doradca Personalny

Kategoria rozwój: