M-learning- nowe możliwości nauki

Nowoczesne technologie

Mobile learning zwany w skrócie m-learningiem jest innowacyjną formą nauki wykorzystującą bezprzewodowe technologie. laptopy, smartphony, tablety czy odtwarzacze mp3. To bardziej nowoczesna forma d-learningu czyli uczenia się na odległość.

Zmiany w systemie edukacji- otwartość na zmiany

Współczesny świat bardzo szybko się zmienia. Rozwiązania, które jeszcze kilkanaście lat temu były stosowane dziś uważane są za anachroniczne. Zmiany dotyczą każdej dziedziny życia, pojawiają się również w nauczaniu szkolnym. Dziś chyba każdy nauczyciel wie czym jest e-learning, ale niewielu wie jak go wykorzystać w nauczaniu szkolnym. Współcześni uczniowie coraz lepiej radzą sobie z nowinkami technologicznymi, sami udzielają i korzystają z porad na forach internetowych, biorą aktywny udział w dyskusjach panelowych, na co dzień korzystają z mobilnych, bezprzewodowych  narzędzi. Mobilna edukacja jest odpowiedzią na coraz bardziej rozprzestrzeniający się postęp za którym nie podąża unowocześnienie nauczania. Wynika to z jednej strony z niewystarczającej wiedzy nauczycieli na temat tego typu urządzeń, a z drugiej braku wśród pedagogów osób, które mogłyby pokazać jak owe technologie wykorzystać w procesie nauczania. Aby nauczyciel mógł sprawnie i efektywnie przekazywać wiedzę we współczesnej szkole powinien być otwarty za zmiany, na uczniów oraz ich potrzeby, znaleźć w sobie odwagę do podjęcia próby wykorzystania nowych technologii. Powinien wyjść z roli ,,wszechwiedzącego edukatora”, a nastawić się na współpracę, która pozytywnie wpłynie na rezultaty nauki. Po dziś dzień w szkołach bowiem używanie smatphonów czy innych urządzeń mobilnych jest ograniczane.

Program ,,Szkoła z klasą 2.0”

Ciekawym pomysłem na wdrożenie zmian w szkole i zdobycie wiedzy na temat wykorzystania technologii informacyjno-komputerowych w szkołach w procesie uczenia i nauczania jest projekt ,,Szkoła z klasą 2.0”. Obecna, trzecia edycja tego innowacyjnego projektu rozpoczęła się we wrześniu 2012 roku. Program skierowany jest do nauczycieli i dyrektorów wszystkich typów szkół, którzy chcą, aby ich uczniowie mieli szansę na kreatywne wykorzystanie nowych technologii, sprawdzenie wiedzy w praktyce, upowszechnianie skutecznej edukacji. Kluczowe jest bowiem wsparcie merytoryczne dla nauczycieli, podanie przykładów rozwiązań edukacyjnych możliwych do wdrożenia, wymiana wiedzy między nauczycielami. W ramach programu uczniowie zachęcani są do prowadzenia blogów pod okiem moderatora, udziału w organizowanych debatach, szkoleniach, warsztatach z ekspertami oraz uczestnikami programu. Każda szkoła, która przystąpi do projektu ma możliwość bezpłatnego korzystania z bogatych zasobów wiedzy ,,Biblioteki 2.0”,  dostępu do zbioru praktyk i materiałów eksperckich, projektów i scenariuszy, zadań pobudzając kreatywność. Ponadto duży nacisk kładzie się na wymianę wiedzy, doświadczeń miedzy szkołami, dzielenia się dobrymi praktykami. Program prowadzony jest przez Centrum Informacji Obywatelskiej przy współpracy z Gazetą Wyborczą. Honorowym patronatem program objęło Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Mobilna edukacja czyli rewolucja w nauczaniu i uczeniu się

Na temat wykorzystania nowoczesnych technologii w uczeniu się i nauczaniu mówią dwa wydane w 2011 roku przewodniki: ,,Mobilna edukacja. M-learning czyli (r)ewolucja w nauczaniu” oraz  ,,Mobilna edukacja. M-learning czyli (r)ewolucja w uczeniu się”. Pierwszy z przewodników przeznaczony jest dla nauczycieli i podpowiada jak korzystać z nowoczesnych technologii informacyjnych w przekazie wiedzy, komunikacji, we współpracy. Podaje garść użytecznych informacji na temat organizacji procesu dydaktycznego, możliwości wykorzystania różnych aplikacji na telefon, korzystania z bezpłatnych oprogramowań do obróbki zdjęć, filmów itp. Ponadto określa specyfikę przenośnych urządzeń takich jak laptop, tablet, smatphone. Przedstawia także opis zasad tworzenia prezentacji na urządzenia mobilne.

Druga z książek przeznaczona jest natomiast dla uczniów. Ma ona na celu pomoc im w uświadomieniu sobie , że smatphone, tablet i inne urządzenie mobilne sa nie jest tylko gadżetami, ale narzędziem, które można wykorzystać do robienia zdjęć, notatek, komunikowania się z nauczycielami i kolegami. Poniżej przykład wykorzystania aplikacji Google Googles do znalezienia konkretnego obiektu:

nowoczesne-programy-edukacyjne

Źródło: M-learning czyli (r)ewolucja w uczeniu się.

Oba podręczniki można pobrać za darmo na stronie: Edustyle.pl

Jak podkreśla Marcin Polak, jeden z twórców podręczników na temat mobilnej edukacji, uczniowie w swoich plecakach noszą najnowocześniejsze narzędzia, które mogą zdynamizować proces uczenia się w szkole. Korzystają z urządzeń mobilnych, z dostępem do Internetu, zaopatrzonych w kamerę, dyktafon czy przeglądarkę internetową. Błędem byłoby stwierdzenie, że Internet działa ogłupiająco na młodzież. Internet bowiem sam w sobie daje ogromne możliwości edukacyjne i komunikacyjne, potrzeba jednak zaznajomionych z najnowszymi technologiami edukatorów, którzy pokażą młodym ludziom skorzystać z tego potencjału.

Additional uncaught exception thrown while handling exception.

Original

PDOException: SQLSTATE[42000]: Syntax error or access violation: 1142 UPDATE command denied to user 'edulider_baza'@'10.0.78.134' for table 'node_counter': UPDATE {node_counter} SET daycount=daycount + 1, totalcount=totalcount + 1, timestamp=:db_update_placeholder_0 WHERE ( (nid = :db_condition_placeholder_0) ); Array ( [:db_update_placeholder_0] => 1513005443 [:db_condition_placeholder_0] => 516 ) in statistics_exit() (line 73 of /home/edulider/www/modules/statistics/statistics.module).

Additional

PDOException: SQLSTATE[42000]: Syntax error or access violation: 1142 INSERT command denied to user 'edulider_baza'@'10.0.78.134' for table 'watchdog': INSERT INTO {watchdog} (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (:db_insert_placeholder_0, :db_insert_placeholder_1, :db_insert_placeholder_2, :db_insert_placeholder_3, :db_insert_placeholder_4, :db_insert_placeholder_5, :db_insert_placeholder_6, :db_insert_placeholder_7, :db_insert_placeholder_8, :db_insert_placeholder_9); Array ( [:db_insert_placeholder_0] => 0 [:db_insert_placeholder_1] => php [:db_insert_placeholder_2] => %type: !message in %function (line %line of %file). [:db_insert_placeholder_3] => a:6:{s:5:"%type";s:12:"PDOException";s:8:"!message";s:432:"SQLSTATE[42000]: Syntax error or access violation: 1142 UPDATE command denied to user 'edulider_baza'@'10.0.78.134' for table 'node_counter': UPDATE {node_counter} SET daycount=daycount + 1, totalcount=totalcount + 1, timestamp=:db_update_placeholder_0 WHERE ( (nid = :db_condition_placeholder_0) ); Array ( [:db_update_placeholder_0] => 1513005443 [:db_condition_placeholder_0] => 516 ) ";s:9:"%function";s:17:"statistics_exit()";s:5:"%file";s:55:"/home/edulider/www/modules/statistics/statistics.module";s:5:"%line";i:73;s:14:"severity_level";i:3;} [:db_insert_placeholder_4] => 3 [:db_insert_placeholder_5] => [:db_insert_placeholder_6] => http://edulider.pl/edukacja/m-learning-nowe-mozliwosci-nauki [:db_insert_placeholder_7] => [:db_insert_placeholder_8] => 54.82.112.193 [:db_insert_placeholder_9] => 1513005443 ) in dblog_watchdog() (line 154 of /home/edulider/www/modules/dblog/dblog.module).