Ogólnopolska konferencja ,,Edukacja przygodą"

W dniach 24-25 maj w Warszawie odbędzie się II edycja konferencji poświęconej wychowaniu przez przyrodę zwanej też pedagogiką przyrody. Do uczestnictwa w konferencji organizatorzy zapraszają kadrę nauczycieli, wychowawców, opiekunów, badaczy, teoretyków, doktorantów oraz studentów.

Ubiegłoroczna edycja

I edycja konferencji ,,Edukacja przygodą" odbyła się w Teresinie pod Warszawą i zgromadziła blisko 100 osób z całej Polski. Konferencji przyświecała myśl, że nie tylko w murach szkoły można zdobywać wiedzę. Nauczyciele i wykładowcy nie mają jednak doświadczeń, ani praktycznej wiedzy na temat tego jak edukacja terenowa powinna wyglądać. Z tego m.in. powodu przeprowadzone eksperymenty, pokaz filmu czy lekcje w plenerze spotkały się z dużym zainteresowaniem i zyskały wiele pozytywnych recenzji. Sukces pierwszej edycji skłonił organizatorów wydarzenia do organizacji drugiej edycji spotkania.

Program konferencji

W trakcie trwania tegorocznej konferencji zaproszeni goście wygłoszą referaty, a także odbędą się  warsztaty z zakresu ,,pedagogiki przyrody”, podkreślające rolę zajęć terenowych w wychowaniu dzieci oraz młodzieży. Na czas spotkania zaplanowano także dyskusję związaną z rozumieniem kluczowych pojęć takich jak ,,outdoor education”, ,,adventure education”. Dzięki wymianie doświadczeń praktyków oraz teoretyków, którzy dostrzegają znaczenie przyrody w kształceniu,  przeglądowi obecnych oraz minionych projektów w tym zakresie możliwe stanie się zgłębienie tematu pedagogiki przyrody. Konferencja planowo rozpocznie się w piątek o godzinie 10, po wcześniejszej rejestracji jej uczestników, a zakończy się w sobotę około godziny 15.

Organizatorzy

Organizatorami konferencji są: Fundacja Nasza Ziemia, Zakład Animacji Kultury Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego, Fundacja Pracownia Nauki i Przygody, Wydział Turystyki i Rekreacji, Katedra Rekreacji Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie.

Rejestracja

Aby móc wziąć udział w konferencji trzeba się zarejestrować i wpłacić na konto kwotę w wysokości 200zł. Rejestracji można dokonać tutaj: http://edukacjaprzygoda.pl/rejestracja-2013/. Osoby spoza Warszawy mogą dodatkowo skorzystać z listy rekomendowanych miejsc w związku z rezerwacją noclegu: http://edukacjaprzygoda.pl/informacje/noclegi/.

Na podstawie: Edukacjaprzygoda.pl

Additional uncaught exception thrown while handling exception.

Original

PDOException: SQLSTATE[42000]: Syntax error or access violation: 1142 UPDATE command denied to user 'edulider_baza'@'10.0.78.110' for table 'node_counter': UPDATE {node_counter} SET daycount=daycount + 1, totalcount=totalcount + 1, timestamp=:db_update_placeholder_0 WHERE ( (nid = :db_condition_placeholder_0) ); Array ( [:db_update_placeholder_0] => 1511449377 [:db_condition_placeholder_0] => 584 ) in statistics_exit() (line 73 of /home/edulider/www/modules/statistics/statistics.module).

Additional

PDOException: SQLSTATE[42000]: Syntax error or access violation: 1142 INSERT command denied to user 'edulider_baza'@'10.0.78.110' for table 'watchdog': INSERT INTO {watchdog} (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (:db_insert_placeholder_0, :db_insert_placeholder_1, :db_insert_placeholder_2, :db_insert_placeholder_3, :db_insert_placeholder_4, :db_insert_placeholder_5, :db_insert_placeholder_6, :db_insert_placeholder_7, :db_insert_placeholder_8, :db_insert_placeholder_9); Array ( [:db_insert_placeholder_0] => 0 [:db_insert_placeholder_1] => php [:db_insert_placeholder_2] => %type: !message in %function (line %line of %file). [:db_insert_placeholder_3] => a:6:{s:5:"%type";s:12:"PDOException";s:8:"!message";s:432:"SQLSTATE[42000]: Syntax error or access violation: 1142 UPDATE command denied to user 'edulider_baza'@'10.0.78.110' for table 'node_counter': UPDATE {node_counter} SET daycount=daycount + 1, totalcount=totalcount + 1, timestamp=:db_update_placeholder_0 WHERE ( (nid = :db_condition_placeholder_0) ); Array ( [:db_update_placeholder_0] => 1511449377 [:db_condition_placeholder_0] => 584 ) ";s:9:"%function";s:17:"statistics_exit()";s:5:"%file";s:55:"/home/edulider/www/modules/statistics/statistics.module";s:5:"%line";i:73;s:14:"severity_level";i:3;} [:db_insert_placeholder_4] => 3 [:db_insert_placeholder_5] => [:db_insert_placeholder_6] => http://edulider.pl/informacja/ogolnopolska-konferencja-edukacja-przygoda [:db_insert_placeholder_7] => [:db_insert_placeholder_8] => 54.167.253.186 [:db_insert_placeholder_9] => 1511449377 ) in dblog_watchdog() (line 154 of /home/edulider/www/modules/dblog/dblog.module).