Ogólnopolska konferencja ,,Edukacja przygodą"

W dniach 24-25 maj w Warszawie odbędzie się II edycja konferencji poświęconej wychowaniu przez przyrodę zwanej też pedagogiką przyrody. Do uczestnictwa w konferencji organizatorzy zapraszają kadrę nauczycieli, wychowawców, opiekunów, badaczy, teoretyków, doktorantów oraz studentów.

Ubiegłoroczna edycja

I edycja konferencji ,,Edukacja przygodą" odbyła się w Teresinie pod Warszawą i zgromadziła blisko 100 osób z całej Polski. Konferencji przyświecała myśl, że nie tylko w murach szkoły można zdobywać wiedzę. Nauczyciele i wykładowcy nie mają jednak doświadczeń, ani praktycznej wiedzy na temat tego jak edukacja terenowa powinna wyglądać. Z tego m.in. powodu przeprowadzone eksperymenty, pokaz filmu czy lekcje w plenerze spotkały się z dużym zainteresowaniem i zyskały wiele pozytywnych recenzji. Sukces pierwszej edycji skłonił organizatorów wydarzenia do organizacji drugiej edycji spotkania.

Program konferencji

W trakcie trwania tegorocznej konferencji zaproszeni goście wygłoszą referaty, a także odbędą się  warsztaty z zakresu ,,pedagogiki przyrody”, podkreślające rolę zajęć terenowych w wychowaniu dzieci oraz młodzieży. Na czas spotkania zaplanowano także dyskusję związaną z rozumieniem kluczowych pojęć takich jak ,,outdoor education”, ,,adventure education”. Dzięki wymianie doświadczeń praktyków oraz teoretyków, którzy dostrzegają znaczenie przyrody w kształceniu,  przeglądowi obecnych oraz minionych projektów w tym zakresie możliwe stanie się zgłębienie tematu pedagogiki przyrody. Konferencja planowo rozpocznie się w piątek o godzinie 10, po wcześniejszej rejestracji jej uczestników, a zakończy się w sobotę około godziny 15.

Organizatorzy

Organizatorami konferencji są: Fundacja Nasza Ziemia, Zakład Animacji Kultury Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego, Fundacja Pracownia Nauki i Przygody, Wydział Turystyki i Rekreacji, Katedra Rekreacji Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie.

Rejestracja

Aby móc wziąć udział w konferencji trzeba się zarejestrować i wpłacić na konto kwotę w wysokości 200zł. Rejestracji można dokonać tutaj: http://edukacjaprzygoda.pl/rejestracja-2013/. Osoby spoza Warszawy mogą dodatkowo skorzystać z listy rekomendowanych miejsc w związku z rezerwacją noclegu: http://edukacjaprzygoda.pl/informacje/noclegi/.

Na podstawie: Edukacjaprzygoda.pl