Motywacja

Sztuka motywacji

Motywacja jest stanem emocjonalnym, który napędza człowieka do działania. To cały szereg procesów psychologicznych i fizjologicznych, który określa podłoże zachowań i ich zmian. Jest wewnętrzny stanem człowieka, który pozwala mu osiągnąć to, co sobie wcześniej postawił i co pragnął zrealizować.

W kierunku szkolenia motywacji

Każdy z nas sam jest odpowiedzialny za swój rozwój osobisty, a co za tym idzie czy będzie mógł mówić o sobie: człowiek sukcesu. Bardzo często z motywacją mamy do czynienia w pracy. Pracodawcy mobilizują swoich pracowników do wydajnej pracy poprzez obiecane premie, urlopy, słowne pochwały czy też proponując różne możliwości rozwoju zawodowego.

Na temat motywacji powstały liczne książki, nagrania, artykuły, prowadzone są również szkolenia motywacji. Ich popularność świadczy o tym, że wiele osób z nas, a właściwie każdemu czasami brakuje mobilizacji do wykonania pewnej czynności, realizacji marzeń itp. Czasem ciężko jest rozpocząć działanie, zmobilizować się do nauki, pracy czy wykonania obowiązków domowych. Innym problemem związanym z motywacją jest zbyt szybkie zniechęcenie się do działania po początkowym ogromnym entuzjaźmie (tzw. ,,słomiany zapał”).

Proces motywacji – szkolenia

Szkolenia motywacji pozwalają poznać i pokonać własne ograniczenia, nabrać pewności siebie i uwolnić swoją wewnętrzną energię. Dzięki temu niemożliwe stanie się realne, a droga do wprowadzania skutecznych zmian w swoim życiu okaże się prostsza. Szkolenia motywacyjne mają pomóc w wywołaniu stanu gotowości do działania, który można wykorzystywać w swoim życiu, zarówno tym zawodowym, jak również osobistym.