Konferencja: Uniwersytet Wirtualny – model, narzędzia, praktyka

W dniach 13-15 czerwca 2012, na terenie Politechniki Warszawskiej odbędzie się konferencja poświęcona szeroko rozumianej e-edukacji. Edukacja online staje się coraz bardziej popularnym tematem konferencji w oświecie.

 

Tematyka wydarzenia będzie oscylować wokół takich zagadnień jak:

§  Wirtualizacja kształcenia i nowe trendy w e-edukacji;

§  Metodyka e-nauczania, kryteria oceny efektów nauczania przez Internet,

§  Technologie informacyjne, multimedia i Internet w edukacji,

§  E-nauczanie w kształceniu przez całe życie

 

Aby wziąć udział w konferencji należy:

1.    Do 11 czerwca 2012 zarejestrować się za pośrednictwem formularza dostępnego na :http://vu2012.okno.pw.edu.pl/index.php?strona=rejestracja

2.     Uiścić opłatę w wysokości 450 PLN

 

Więcej informacji o konferencji: "Uniwersytet Wirtualny – model, narzędzia, praktyka”, znajdziesz na: http://vu2012.okno.pw.edu.pl/index.php

Additional uncaught exception thrown while handling exception.

Original

PDOException: SQLSTATE[42000]: Syntax error or access violation: 1142 UPDATE command denied to user 'edulider_baza'@'10.0.78.110' for table 'node_counter': UPDATE {node_counter} SET daycount=daycount + 1, totalcount=totalcount + 1, timestamp=:db_update_placeholder_0 WHERE ( (nid = :db_condition_placeholder_0) ); Array ( [:db_update_placeholder_0] => 1511450000 [:db_condition_placeholder_0] => 242 ) in statistics_exit() (line 73 of /home/edulider/www/modules/statistics/statistics.module).

Additional

PDOException: SQLSTATE[42000]: Syntax error or access violation: 1142 INSERT command denied to user 'edulider_baza'@'10.0.78.110' for table 'watchdog': INSERT INTO {watchdog} (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (:db_insert_placeholder_0, :db_insert_placeholder_1, :db_insert_placeholder_2, :db_insert_placeholder_3, :db_insert_placeholder_4, :db_insert_placeholder_5, :db_insert_placeholder_6, :db_insert_placeholder_7, :db_insert_placeholder_8, :db_insert_placeholder_9); Array ( [:db_insert_placeholder_0] => 0 [:db_insert_placeholder_1] => php [:db_insert_placeholder_2] => %type: !message in %function (line %line of %file). [:db_insert_placeholder_3] => a:6:{s:5:"%type";s:12:"PDOException";s:8:"!message";s:432:"SQLSTATE[42000]: Syntax error or access violation: 1142 UPDATE command denied to user 'edulider_baza'@'10.0.78.110' for table 'node_counter': UPDATE {node_counter} SET daycount=daycount + 1, totalcount=totalcount + 1, timestamp=:db_update_placeholder_0 WHERE ( (nid = :db_condition_placeholder_0) ); Array ( [:db_update_placeholder_0] => 1511450000 [:db_condition_placeholder_0] => 242 ) ";s:9:"%function";s:17:"statistics_exit()";s:5:"%file";s:55:"/home/edulider/www/modules/statistics/statistics.module";s:5:"%line";i:73;s:14:"severity_level";i:3;} [:db_insert_placeholder_4] => 3 [:db_insert_placeholder_5] => [:db_insert_placeholder_6] => http://edulider.pl/informacja/konferencja-uniwersytet-wirtualny-model-narzedzia-praktyka [:db_insert_placeholder_7] => [:db_insert_placeholder_8] => 54.167.253.186 [:db_insert_placeholder_9] => 1511450000 ) in dblog_watchdog() (line 154 of /home/edulider/www/modules/dblog/dblog.module).