4 zasady coacha

Coach idealny

Dobry coach potrafi wykształcić w pracowniku nową umiejętność lub wzmocnić, albo zmienić wybrane zachowanie. A następnie zmotywować do jeszcze wydajniejszej pracy. Ale kim jest dobry coach? Jakimi zasadami się kieruje? Jakich typowych błędów powinien unikać?

Takie właśnie pytania postawiły sobie brytyjskie organizacje zrzeszające coachów: International Coaching Federation, the Association for Coaching oraz Coaching Council. I – po wielu badaniach – zdefiniowały najważniejsze zasady pracy coacha, cechy idealnego trenera i błędy, jakie najczęściej coachowie popełniają.

4 zasady coacha

Każdy coach ma swoje, indywidualne metody pracy (czasem bardzo unikalne - jak np coaching z wykorzystaniem sportów ekstremalnych - patrz tutaj). Jednak prawie zawsze opierają się one na 4 uniwersalnych zasadach.

  1. Osoba ucząca się chce się rozwijać i akceptuje program przygotowanego coachingu. Trenerzy mawiają: można doprowadzić konia do wody (zaaranżować sesję coachingową), ale nie da się go zmusić by się napił (by się efektywnie uczył). Dlatego program coachingu powstaje na drodze współpracy trenera i osoby uczącej się: w wyniku rozmowy, analizy potrzeb. Osoba, która będzie się kształciła, musi widzieć z tego korzyści (pozytywne nastawienie). Musi też przyjmować do wiadomości, że jeszcze nie jest idealnym, wszystkowiedzącym pracownikiem (krytyczne spojrzenie na siebie). Oczywiście, jeśli coachem jest ktoś z zewnątrz, w definiowaniu potrzeb rozwojowych pracownika uczestniczy też bezpośredni szef ucznia. Musi w końcu wiedzieć, co będzie się działo z jego podwładnym.
  2. Coaching musi odbywać się regularnie. Czas trwania sesji to najczęściej około 3 do 6 miesięcy, spotkania powinny odbywać się co najmniej raz tydzień, a nawet częściej. To, jak często odbywają się spotkania coachingowe, zależy od tematyki sesji i skali poruszanych problemów.
  3. Praca coacha polega na uczeniu podległych mu osób na realnych, rzeczywistych przykładach. Oznacza to, że coach uczestniczy w codziennej pracy osoby uczącej się, towarzyszy jej w codziennych obowiązkach zawodowych i na bieżąco analizuje jej zachowanie. Nie przynosi wiedzy teoretycznej, ale rozwiązuje rzeczywiste problemy.
  4. Podstawą efektywnego coachingu jest stała zmiana zachowań osoby uczącej się. Aby temu sprzyjać, warto podejmować działania coachingowe, tak aby nowe zachowanie kojarzyło się z czymś pozytywnym. Nowe zachowanie trzeba także ćwiczyć, tak jak ćwiczy się ciało podczas treningu sportowego. Trzeba to robić regularnie i z dużą dyscypliną. Osoba uczącą się od coacha powinna postarać się pokonać swoje słabości i wewnętrzny opór przed zmianami.

Oczywiście różne federacje coachingowe(np ICC, ICF czy CFA) mają swoje odmiany powyższegi mini-dekalogu, niemniej mimo róznic w sformulowaniu zapisów - istota tych zasad pozostaje niezmienna. I to niezależnie, czy mówimy o coachingu diety, kariery, sportowym czy terapeutycznym.

Kategoria rozwój: