Komunikacja

Sztuka komunikacji

Komunikujemy się między sobą codziennie, dzielimy informacjami, troskami, wrażeniami i emocjami. Komunikacja to z jednej strony umiejętność, ale i sztuka, której doświadczamy w każdej grupie społecznej, począwszy od rodziny, przez pracę, grupę przyjaciół, a skończywszy na relacjach z obcymi ludźmi, jakich każdego dnia spotykamy na ulicy.

Komunikacja interpersonalna

Wymiana informacji między nadawcą i odbiorcą określana jest mianem komunikacji interpersonalnej. Może się ona odbywać się zarówno za pomocą słów, jak również gestów, obrazów, dźwięków czy sygnałów elektrycznych. Podstawą porozumienia w komunikacji interpersonalnej jest posługiwanie się nośnikami informacji, które są zrozumiałe dla obu stron. W akcie komunikacji ważna jest zarówno umiejętność jasnego wyrażania swoich myśli jak również aktywnego słuchania. Szkolenia z komunikacji interpersonalnej wskazują właściwą drogę do wyrażania siebie i pomagają lepiej zrozumieć siebie w procesie komunikacji jak i innych.

Komunikacja społeczna i wpływ na odbiorcę

Poprzez komunikację społeczną, rozumiemy proces tworzenia, przekształcania, jak i przekazywania informacji, pomiędzy nadawcami, a odbiorcami. U podstaw komunikacji społecznej leży wzajemny wpływ na siebie nadawcy i odbiorcy. Nadawca w komunikacji społecznej może posługiwać się różnymi technikami, by zmienić postawę, zachowanie czy wiedzę odbiorcy.

Komunikowanie się to proces, który może się odbywać na różnych poziomach i przy wykorzystaniu różnych narzędzi. Poprzez zdobywanie wiedzy w tym temacie, regularne ćwiczenia wsparte silną motywacją można wykształcić w sobie umiejętność efektywnej komunikacji, a co za tym idzie skuteczniej realizować swoje cele i budować trwałe relacje z innymi.