Szansa na szybszy i lepszy rozwój - coach i trener w Twojej firmie

Z pewnością zgodzisz się ze mną, iż każda z osób zarządzających firmą lub jakąkolwiek organizacją zadaje sobie te same, istotne pytania:

  • Co mogę zrobić aby rozwijać się lepiej i szybciej ?
  • Jak zdobyć przewagę nad  swoją  konkurencją ?
  • Jakie procesy powinienem/powinnam jeszcze poprawić lub usprawnić ?
  • Jak zwiększyć efektywność ludzi z którymi pracuję ?

To dobre i właściwie zadane pytania, ale  bardzo często to na nich właśnie wszystko się kończy.

Dlaczego nie realizujemy naszych pomysłów

Dzieje się tak, ponieważ dochodzimy do takiego punktu lub miejsca w firmie lub organizacji, w którym „wszystko” już było. Nowe pomysły, idee, koncepcje rozwoju i plany działania są podobne do tych, które z większym lub mniejszym powodzeniem wprowadzane były już w życie. Dodatkowo środowisko i otoczenie, w którym funkcjonujemy jest nam tak doskonale znane, że jak z rękawa jesteśmy w stanie wysypać całe mnóstwo znanych i „bezpiecznych” ograniczeń, które nie pozwalają lub wręcz uniemożliwiają nam realizację owych pomysłów.

To wprawdzie bezpieczne i stabilne środowisko, ale w głębi siebie nie chcemy takiego postrzegania przyszłości. Cały czas w głowie naszej tkwią plany i koncepcje rozwoju naszej organizacji.  Czujemy wewnętrzną potrzebę spojrzenia na nią, na nasz biznes z zupełnie innej perspektywy.

To właśnie jest ten właściwy moment do wprowadzenia do firmy coacha i trenera.

Co można zyskać pracując z coachem i trenerem?

Pomogą nam oni w inny sposób spojrzeć na to co robimy i czym się zajmujemy. To właśnie dzięki nim będziemy w stanie przedefiniować swoje dotychczasowe cele lub określić je całkowicie na nowo. Dzięki neutralności coacha i patrzeniu tylko i wyłącznie w przyszłość  możliwe jest odnalezienie najlepszego dla firmy kierunku i strategii rozwoju.  Coach daje przy tym wsparcie i nieustanną inspirację do generowania i wprowadzania nowych rozwiązań. Jaki będzie efekt dla Twojej firmy lub organizacji? Przede wszystkim  to korzystne zmiany w jej funkcjonowaniu. To możliwość nowego spojrzenia oraz polepszenia jakości  i wydajności realizowanych zadań.  Dodatkowo towarzyszy temu lepsze zrozumienie pracowników dla swojej pracy i dla celów zatrudniającej ich organizacji. Nie wszystkie jednak aspekty funkcjonowania firmy jesteśmy w stanie zmienić i usprawnić angażując coacha.

Tu pojawia się miejsce do wykorzystania wiedzy i kompetencji trenera umiejętności  „miękkich”. Zadanie, jakie zostanie przed nim postawione to pokazanie jak poprawnie się komunikować tzn. wzajemnie słuchać i rozumieć. Bowiem tylko świadomość odrębności innych osób w otaczającym nas świecie jest w stanie pozytywnie wpływać na kształtowanie i budowanie dobrych relacji wewnątrz firmy.

Znajomość zasad komunikacji , postrzegania świata oraz przetwarzania informacji  i procesu podejmowania  decyzji wpłynie w istotny sposób zarówno na kontakty wewnątrz firmy, jak i na kształtowanie relacji z otoczeniem zewnętrznym.Tak więc dla osób zarządzających firmą lub organizacją wykorzystanie wiedzy i umiejętności zarówno coacha, jak i trenera stanowi istotną pomoc, a przede wszystkim nieocenione wsparcie w drodze do osiągnięcia sukcesu

 

Pozdrawiam

Radosław R. Bielecki (ICF)

Coach, certyfikowany trener biznesu,

NLP i rozwoju osobistego

Kategoria zarządzanie: