Konferencja E-Learning Trends III

W tegoroczną Barbórkę odbędzie się konferencja pod hasłem ,,Innowacje w edukacji - Szkoła Interaktywna”. Już po raz trzeci w warszawskim Centrum Konferencyjnym Zielna mieszczącym się przy ul. Zielnej 37 organizowane jest spotkanie w całości poświęcone trendom nauczania na odległość. Organizatorem konferencji jest e-Learning Trends Sp. z o.o.

Spotkanie rozpocznie się o godzinie 10, a zakończy około 17. W programie planowane są półgodzinne wykłady na temat innowacji w polskim szkolnictwie, które poprowadzą liderzy nowoczesnej edukacji. W trakcie konferencji zostanie poruszona kwestia cyfryzacji szkół, a także organizacji funkcjonowania placówek oświatowych oraz innych wyzwań, stojących przed placówkami edukacyjnymi XXI wieku. Konferencję zakończy dyskusją na temat sposobów przełamywania barier we wprowadzaniu nowoczesnych technologii w szkołach. Więcej informacji na temat planu konferencji można znaleźć tutaj: http://www.e-learningtrends.pl/konferencje/zapowiedzi. Jako, że konferencja będzie w całości poświęcona sprawom edukacji to do udziału w niej w sposób szczególny zaprasza się nauczycieli wszelkich typów szkół, dyrektorów, reprezentantów administracji samorządowej oraz centralnej, dostawców rozwiązań dla nowoczesnej edukacji, a także inne osoby, które mają bezpośredni wpływ na nauczanie w polskich szkołach.

Spotkanie ma na celu zobrazowanie celów jakie można zrealizować stosując innowacyjne metody nauczania. Na nauczycielach ciąży bowiem obecnie obowiązek nie tylko wykorzystania multimedialnych narzędzi w swojej pracy czy tworzenia nowoczesnych programów edukacyjnych, ale również zachęcanie uczniów do świadomego uczestnictwa w nich oraz inspirowania do tworzenia swoich własnych. Ma to szczególne znaczenie w procesie tworzenia fundamentów postawy jednostki chętnej zdobywać wiedzę przez całe życie.