Konferencja E-Learning Trends III

W tegoroczną Barbórkę odbędzie się konferencja pod hasłem ,,Innowacje w edukacji - Szkoła Interaktywna”. Już po raz trzeci w warszawskim Centrum Konferencyjnym Zielna mieszczącym się przy ul. Zielnej 37 organizowane jest spotkanie w całości poświęcone trendom nauczania na odległość. Organizatorem konferencji jest e-Learning Trends Sp. z o.o.

Spotkanie rozpocznie się o godzinie 10, a zakończy około 17. W programie planowane są półgodzinne wykłady na temat innowacji w polskim szkolnictwie, które poprowadzą liderzy nowoczesnej edukacji. W trakcie konferencji zostanie poruszona kwestia cyfryzacji szkół, a także organizacji funkcjonowania placówek oświatowych oraz innych wyzwań, stojących przed placówkami edukacyjnymi XXI wieku. Konferencję zakończy dyskusją na temat sposobów przełamywania barier we wprowadzaniu nowoczesnych technologii w szkołach. Więcej informacji na temat planu konferencji można znaleźć tutaj: http://www.e-learningtrends.pl/konferencje/zapowiedzi. Jako, że konferencja będzie w całości poświęcona sprawom edukacji to do udziału w niej w sposób szczególny zaprasza się nauczycieli wszelkich typów szkół, dyrektorów, reprezentantów administracji samorządowej oraz centralnej, dostawców rozwiązań dla nowoczesnej edukacji, a także inne osoby, które mają bezpośredni wpływ na nauczanie w polskich szkołach.

Spotkanie ma na celu zobrazowanie celów jakie można zrealizować stosując innowacyjne metody nauczania. Na nauczycielach ciąży bowiem obecnie obowiązek nie tylko wykorzystania multimedialnych narzędzi w swojej pracy czy tworzenia nowoczesnych programów edukacyjnych, ale również zachęcanie uczniów do świadomego uczestnictwa w nich oraz inspirowania do tworzenia swoich własnych. Ma to szczególne znaczenie w procesie tworzenia fundamentów postawy jednostki chętnej zdobywać wiedzę przez całe życie.

Additional uncaught exception thrown while handling exception.

Original

PDOException: SQLSTATE[42000]: Syntax error or access violation: 1142 UPDATE command denied to user 'edulider_baza'@'10.0.78.110' for table 'node_counter': UPDATE {node_counter} SET daycount=daycount + 1, totalcount=totalcount + 1, timestamp=:db_update_placeholder_0 WHERE ( (nid = :db_condition_placeholder_0) ); Array ( [:db_update_placeholder_0] => 1511449922 [:db_condition_placeholder_0] => 453 ) in statistics_exit() (line 73 of /home/edulider/www/modules/statistics/statistics.module).

Additional

PDOException: SQLSTATE[42000]: Syntax error or access violation: 1142 INSERT command denied to user 'edulider_baza'@'10.0.78.110' for table 'watchdog': INSERT INTO {watchdog} (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (:db_insert_placeholder_0, :db_insert_placeholder_1, :db_insert_placeholder_2, :db_insert_placeholder_3, :db_insert_placeholder_4, :db_insert_placeholder_5, :db_insert_placeholder_6, :db_insert_placeholder_7, :db_insert_placeholder_8, :db_insert_placeholder_9); Array ( [:db_insert_placeholder_0] => 0 [:db_insert_placeholder_1] => php [:db_insert_placeholder_2] => %type: !message in %function (line %line of %file). [:db_insert_placeholder_3] => a:6:{s:5:"%type";s:12:"PDOException";s:8:"!message";s:432:"SQLSTATE[42000]: Syntax error or access violation: 1142 UPDATE command denied to user 'edulider_baza'@'10.0.78.110' for table 'node_counter': UPDATE {node_counter} SET daycount=daycount + 1, totalcount=totalcount + 1, timestamp=:db_update_placeholder_0 WHERE ( (nid = :db_condition_placeholder_0) ); Array ( [:db_update_placeholder_0] => 1511449922 [:db_condition_placeholder_0] => 453 ) ";s:9:"%function";s:17:"statistics_exit()";s:5:"%file";s:55:"/home/edulider/www/modules/statistics/statistics.module";s:5:"%line";i:73;s:14:"severity_level";i:3;} [:db_insert_placeholder_4] => 3 [:db_insert_placeholder_5] => [:db_insert_placeholder_6] => http://edulider.pl/informacja/konferencja-e-learning-trends-iii [:db_insert_placeholder_7] => [:db_insert_placeholder_8] => 54.167.253.186 [:db_insert_placeholder_9] => 1511449922 ) in dblog_watchdog() (line 154 of /home/edulider/www/modules/dblog/dblog.module).