Ocena kompetencji metodą 360 stopni

metoda 360 stopni

Kiedy ocena kompetencji pracownika raz na rok już nie wystarcza, organizacje decydują się na wykorzystanie innych narzędzi do oceny pracownika (lub zespołu ludzi), w tym nowoczesną metodę 360 stopni. Zazwyczaj w corocznej ocenie wyników jednostki brane są pod uwagę takie elementy jak realizacja celów rocznych przez podwładnego, ocena poziomu jego kompetencji na danym stanowisku oraz rozmowa na temat dalszego rozwoju jego kariery w danej organizacji.  Gdy zarządzający przy wsparciu działu HR decydują się na przeprowadzenie badania metodą 360 stopni mają oni pewne cele do zrealizowania. Jakie?

Cel badania kompetencji - metoda 360°

Głównym celem badania 360° jest dostarczenie informacji i wskazówek pomagających ocenianej osobie w odkryciu mocnych stron i obszarów wymagających rozwoju. Metoda 360° polega na zebraniu informacji zwrotnych od osób, które współpracują z daną osobą na temat jej zachowania i wyników w środowisku pracy - ważne jest by wziąć pod uwagę bliskość kontaktów pracownika z potencjalnymi respondentami. Używa się do tego specjalnie przygotowanej ankiety, gdzie respondenci wskazują zachowania, które oceniają jako bardzo pozytywne oraz takie, które ich zdaniem są słabiej reprezentowane w pracy przez ocenianą osobę.  Ankieta i pytania w niej zawarte, powinny zawsze być dostosowane do modelu kompetencji obowiązującego w danej organizacji, w której przeprowadzane jest badanie. W przypadku, gdy dana organizacja nie posiada własnego modelu kompetencji, może wykorzystać zestaw kompetencji stworzony przez dostawcę usługi oceny 360 stopni.

Analiza kierunków działania

Z pewnością, rezultaty oceny 360 stopni są źródłem rzetelnej wiedzy na temat poziomu kompetencji ocenianego pracownika. Pomiar kompetencji pracownika kończy się szczegołówą analizę w postaci raportu, który przedstawia wyniki osoby uczestniczącej w badaniu. Taki raport zawiera również wskazówki co do dalszego rozwoju pożądanych kompetencji i doskonalenia. Pracownik zostaje poinformowany o swoich wynikach przez odpowiednio wykwalifikowanego konsultanta, który również pomaga w zbudowaniu indywidulanego plany rozwoju. Trzeba tu również nadmienić, że zarówno przełożony jak i osoba biorąca udział w przeprowadzeniu badania (HR) mogą mieć dostęp do wyników badania, jak i brać udział w analizie i weryfikacji wyników.

Opinie współpracowników kluczem w ocenie metodą 360°

Interesującym jest, że za pomocą tej metody osoba oceniana ma możliwość zweryfikowania swojego zachowania i wyników oczami innych. Można z łatwością porównać własną samoocenę z opiniami ludzi którzy pracują i przebywają z nami wystarczająco długo by móc nas ocenić. Otrzymuejmy zatem obraz siebie w środowisku pracy, analizę swoich mocnych i tych słabszych stron, a zatem gdzie należy wprowadzić zmiany. Badanie 360° daje więc możliwość wychwycenia rozbieżności między samooceną, a tym jak nas postrzegają inni. Jest szansą do przemyśleń na temat wsłasnej aktywności zawodowej oraz podjęcia decyzji dotyczących dalszego rozwoju i wykorzystnia wyników ankiety.

zdjęcie: freedigitalphotos.net

 

Kategoria rozwój: