organizacja ucząca się

04 mrz. 2013

14 stycznia 2013 roku w Krakowie odbyła się konferencja, której celem była prezentacja założeń systemu zapewnienia jakości usług szkoleniowych. Ma on zostać opracowany wspólnie przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego oraz Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Konferencja była okazją do rozmowy na temat obecnej polityki szkoleniowej w Polsce oraz perspektyw jej rozwoju.

18 sie. 2012

W dzisiejszych czasach wszelkie rodzaje i sposoby podnoszenia swoich kwalifikacji typu szkolenia, treningi czy inne formy aktywności zawodowej stały się bardzo popularne. Ma to z jednej strony związek z dużą konkurencją na rynku pracy, gdzie tytuł magistra okazuje się już niewystarczający do podjęcia atrakcyjnej pracy jak również chęcią rozwijania swoich pasji, podszkolenia się w dziedzinie którą się kocha. Od lat triumfy święcą kursy związane z informatyką, językami obcymi oraz zarządzaniem i marketingiem.

29 lp. 2012

9% aktywnie zawodowych Polaków jest niezadowolonych ze swojej obecnej pozycji zawodowej, a co szósty aktywnie poszukuje nowej pracy. Powody są oczywiście różne: niezadowalająca płaca, atmosfera w pracy, ambicje i chęć awansu, konflikty z pracownikami czy pracodawcami. Jednak mimo tego, decyzja o odejściu z firmy wcale nie jest taka łatwa.

10 kw. 2011

Niektórzy ludzie wstają rano do pracy ponieważ potrzebują pieniędzy, inni szukają wyzwań. Rozumienie tych różnic jest niezmiernie ważne dla menedżerów, którzy chcą rekrutować lub zatrzymać skuteczny personel. Jest to również istotne dla młodych ludzi szukających pracy, która pasując do ich typu osobowości, spełni ich oczekiwania.

30 mrz. 2011

W swojej książce „Piąta dyscyplina” (ang:The fifth discipline) Peter M. Senge przedstawia wizję uczącej się organizacji, której bazę stanowi  ludzki potencjał. Senge charakteryzując idealne miejsce pracy, wspomina o zjawisku wyższej istoty ludziej, która jest osiągalna za pośrednictwem edukacji.

19 li. 2009

W perspektywie psychologicznej uczenie się jest procesem zaspokajania potrzeb przez osiąganie wyznaczonych celów. Dotyczy to szczególnie dorosłych uczniów, którzy zazwyczaj pragną rozwijać się w określonym kierunku (wybór kursu, materiału, szkoły), co obrazuje poniższy andragogiczny model edukacji osoby dorosłej: