Asertywność w życiu codziennym

Co to jest asertywność?

Żeby odpowiedzieć, czy asertywność w życiu codziennym jest potrzebna każdemu człowiekowi, trzeba wpierw zastanowić się, czym tak właściwie jest asertywność. Definicji istnieje tyle ile ludzi zajmujących się tym problemem. Jednak najprościej jest powiedzieć, że asertywność to umiejętność mówienia nie, w taki sposób, żeby zachować swoje zdanie i obronić swoją osobę jednocześnie nie naruszając godności osobistej drugiej osoby.

Jednak definicja przedstawiana przez specjalistów jest o wiele szersza, gdyż obejmuje sferę emocji i postaw każdego człowieka, której nie powinno naruszać się swoim zachowaniem. Naukowcy twierdzą, że asertywność jest umiejętnością nabytą, którą samemu trzeba w sobie kształtować. Asertywność to także umiejętne przyjmowanie i wyrażenie krytyki, żartów, a także życzeń lub pochlebstw. Umiejętność ta pozwala na odmawianie w sposób nieraniący innych, ale także nie uległy. Taka postawa również powoduje to, że osoby asertywne są postrzegane, jako bardziej zdecydowane i pewne siebie.

Niejednokrotnie też są bardziej szanowane w swoim środowisku i częściej ich znajomi liczą się z ich zdaniem. Jednak asertywność to także elastyczność, a także empatia, otwarcie na inne osoby. Znając te podstawowe wyznaczniki można zadać sobie pytanie, czy asertywność w życiu prywatnym i zawodowym jest tak naprawdę potrzebna, czy jest to jakieś niezwykłe zachowanie, czy może jednak coś, co każdy powinien znać i stosować się do zasad określonych przez psychologów?


Asertywność jest bardzo pożądaną umiejętnością. W związku z tym na rynku wydawniczym
pojawiło się sporo publikacji książkowych dotyczących tego zagadnienia, m.in

  1. B. Hare, Bądź asertywny, Ravi, Łódź 1999.
  2. G. Lindenfield: Asertywność czyli jak być otwartym, skutecznym i naturalnym, Ravi, Łodź 1995.
  3. S. Rees, R. Graham, Bądź sobą - trening asertywności, KiW, Kraków 1995.

 

Asertywność w życiu codziennym

Zważywszy na to co zostało napisane wyżej oczywistym jest to, że asertywność to przydatna umiejętność. Jednak należy nią w sobie odpowiednio kształtować, co nie jest tak proste jak się wydaje. Specjaliści tworzą specjalne programy kursów, które mają nauczyć asertywności w konkretnych sytuacjach życiowych. Coraz częściej również w szkołach, jeśli w programie nauczania jest psychologia, to na zajęciach z tego przedmiotu poruszany jest temat asertywnego zachowania się. Te osoby, które wiedzą, czym jest asertywność starają się jej zasady stosować w życiu codziennym. Asertywne zachowanie pomaga w wielu sytuacjach zwłaszcza osobom, które wcześniej miały problemy z przedstawianiem własnego zdania, były często tłamszone w swoim środowisku lub wręcz wykorzystywane, oczywiście w pozytywnym sensie tego słowa. Często po skończeniu kursu mającego na celu podnieść ich umiejętności asertywnego mówienia nie ich własna samoocena wzrasta na tyle, że potrafią wdrożyć w życie poznane zasady, a czasem nieraz przekazać je innym osobom. W tym momencie można się zastanowić, czy zasady asertywnego zachowania przydatne są jedynie w codziennych życiowych sytuacjach, czy też zdadzą egzamin w pracy, np. podczas negocjacji?

 

Dlaczego asertywność jest taka ważna? Zapraszamy do obejrzenia filmiku, gdzie psycholog Joanna Stelmach wyjaśnia tę kwestię:

 

Asertywność w życiu codziennym a praca

Odpowiedź na wyżej postawione pytanie jest tylko jedna. Asertywne zachowania mogą jedynie pomóc w wykonywanej pracy. Zwłaszcza, jeśli ma się częsty kontakt z ludźmi. Niezależnie od tego, czy obsługuje się klientów, którzy często potrafią wyprowadzić z równowagi niejedną osobę, czy też pracuje się w dużej grupie ludzi. I w jednym i w drugim przypadku asertywność pomaga rozwiązywać w sposób niegodzący w wartości innych ludzi problemy powstałe w wyniku nerwowych sytuacji. Jak już wspomniano asertywność pomaga również w prowadzeniu negocjacji i spotkań biznesowych, gdyż osoba asertywna jest pewniejsza swoich racji, ale jednocześnie pozwala innym osobom przedstawić ich poglądy.