Znaczenie edukacji dorosłych

Przedstawiona w 1997 roku Deklaracja Hamburska, definiowała edukację dorosłych jako „nieustający formalny/nieformalny proces uczenia się, którego podmiotami są dojrzali ludzie, podejmujący się danej aktywności w celu: zdobycia wiedzy, podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych i lepszego zrozumienia świata”. Jakie inne znaczenia ma edukacja dorosłych?

Edukacja dorosłych przybiera formy uczenia się: formalnego, nieformalnego i mieszanego. Tym samym zdobywanie wiedzy, wiąże się z przebywaniem w różnych miejscach takich jak: ośrodki stowarzyszeń, sale studiów wieczorowych, lokale szkoleniowe, a nawet plebanie. Dorośli podejmują się edukacji z różnych względów, przez co też forma zdobywania wiedzy, bywa bardzo odmienna.

edukacja doroslych

Znaczenie edukacji w dorosłości

W przeciągu kilku ostatnich lat, obok terminu „Edukacja dorosłych”, pojawiło się określenie „Uczenie się dorosłych”, które kładzie większy nacisk na obowiązek zdobywania wiedzy, a nie traktowanie danego procesu w kategoriach pobożnego życzenia.

Znaczenie dostępności dorosłych do edukacji, stało się kluczowym wyzwaniem dla współczesnych społeczeństw. Deklaracja Hamburska postrzega uczenie się dorosłych, jako źródło: zrównoważonego rozwoju, demokracji, sprawiedliwości, równości płciowej, rozwoju ekonomicznego i społecznego. Edukacja dorosłych nabiera również globalnego znaczenia, przyczyniającego się do zażegnania zbrojnych konfliktów na rzecz inteligentnego dialogu i kulturowego spokoju, bazującego na sprawiedliwości. Uczenie się dorosłych ma również duże znaczenie w kształtowaniu się tożsamości indywidualnej i grupowej.

 


"Nulla aetas ad discendum sera - żaden wiek (nie jest) do nauki zbyt późny; na naukę nigdy nie jest za późno. " Źródło: http://www.cytaty24.eu


Edukacja dorosłych, jako element ustawicznego uczenia się, jest odpowiedzią na nowe, złożone problemy i wyzwania takie jak: bieda, wykluczenie, migracje, degradacja środowiska, zmiany klimatyczne, braki wody i jedzenia, HIV/AIDS (i inne choroby), oraz na nowe technologie.
 

Świadomość edukacji

Świadomość znaczenia edukacji dorosłych, powinna pociągać za sobą odpowiednie działania władz. Warto pamiętać, że osoby posiadające możliwość ciągłej nauki i rozwijania swoich umiejętności:

 

  • Wspomagają rozwój ekonomii
  • Sprawiają, że ich dzieci uwielbiają się uczyć i dają tego dowód w przeciągu całego swojego życia
  • Aktywnie uczestniczą w swoich społecznościach
  • Wspierają i szanują ludzi z innych kultur i o odmiennych możliwościach intelektualnych
  • Kultywują rozwój szeroko rozumianej kreatywności i wyobraźni
  • Szanują i chronią środowisko, mając na uwadze przyszłe generacje
  • Żyją zdrowo

Ogólny wniosek wielostronicowej Deklaracji Hamburskiej mówi, że inwestowanie w Edukację dorosłych daje pozytywne efekty w zakresie życia pojedyńczych jednostek, rodzin, społeczeństw, a nawet państw. Znaczenie uczenia się dojrzałych osób jest ogromne, przez co ignorowanie danego procesu, byłoby dla nowoczesnego społeczeństwa, nieodwracalnym ciosem.