Co powinieneś wiedzieć o systemie zarządzania jakością?

system zarządzania jakością

System zarządzania jakością ISO 9001 jest obecnie najczęściej wdrażaną normą w organizacjach na całym świecie. Jej założenia zostały stworzone tak, aby można ją było zaimplementować zarówno w prywatnych przedsiębiorstwach, jednostkach administracji publicznej, czy też organizacjach pożytku publicznego.

Norma ISO 9001 świetnie sprawdzi się zarówno w małych, jak i dużych firmach, niezależnie od branży, czy ich położenia geograficznego. Z tego artykułu dowiesz się, czego dotyczy, jak ją wdrożyć oraz kontrolować.

Czym jest system zarządzania jakością?
Norma ISO 9001 to kompleksowy zestaw zasad, procedur i narzędzi, który ma służyć osiągnięciu założonych wyników dotyczących jakości w organizacji. Warto zwrócić uwagę, że zapisy tego systemu dotyczą zasad zarządzania przedsiębiorstwem, a więc przede wszystkim procesów, jakie w nim zachodzą.

Jak wdrożyć normę ISO 9001?
Aby otrzymać certyfikat systemu zarządzania jakością konieczne jest właściwe wdrożenie wszystkich jego założeń. Pierwszym etapem jest wprowadzenie w firmie niezbędnych zmian w funkcjonowaniu tak, aby były one zgodne z wytycznymi normy. Kolejnym krokiem jest zgłoszenie się do jednostki certyfikującej z prośbą o przeprowadzenie niezależnego audytu. Jeśli w wyniku kontroli wykazane zostaną jakiekolwiek niezgodności, to konieczne jest wdrożenie działań korygujących w wyznaczonych obszarach w określonym czasie. Gdy wszystkie założenia normy zostaną już prawidłowo wprowadzone i ponownie zweryfikowane może ona otrzymać certyfikat potwierdzający zgodność systemu zarządzania jakością z normą ISO 9001.

Kontrola systemu zarządzania jakością
Oczywiście, aby utrzymać SZJ na odpowiednim poziomie konieczne jest jego regularne kontrolowanie. Pracownik firmy, który ukończył szkolenie audyt wewnętrzny ma odpowiednie kompetencje do wykonywania tego zadania. Osoba taka przygotowuje i przeprowadza kontrolę, a także raportuje jej wyniki. Podczas szkolenia audyt wewnętrzny (http://www.szkolenia.bureauveritas.pl/tematy-szkolen/jakosc-szkolenia/audytor-wewnetrzny-szj-iso-90012008-irca/) pracownik zdobywa zarówno wiedzę teoretyczną, jak i umiejętności praktyczne, pozwalające wykonywać wszystkie zadania wiążące się z kontrolowaniem normy ISO 9001.