Czy dzieci znają zasady bezpieczeństwa? Uczniowie szkoły podstawowej w Krakowie już się tego nauczyli!

bezpiecznaszkola

Wszyscy rodzice pragną, aby ich dziecko jak najdłużej przebywało w bezpiecznym domowym środowisku, zwykle w obawie przed niebezpieczeństwami, na jakie może być narażone. Jednak w miarę rozwoju dziecka, życie staje się dla niego jedną wielką przygodą. Nie ma żadnych zmartwień jest bardziej aktywne, niezależne i chętnie odkrywa otaczający je świat. Dzieci to mali odkrywcy, więc ważne jest, aby znały zasady bezpieczeństwa.

W jaki sposób uczyć dziecko przestrzegania zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią?

O bezpieczeństwie należy uczyć dzieci od najmłodszych lat. Szkoła Podstawowa Kraków otrzymała certyfikat SZKOŁY PROMUJĄCEJ BEZPIECZEŃSTWO, dlatego jej uczniowie już od pierwszych lat edukacji są uczeni o zagrożeniach i sposobach radzenia sobie z nimi.

Aby pomóc dziecku radzić sobie w trudnych sytuacjach, możemy użyć wypróbowanych metod:

  • Korzystajmy z zabawnych, interaktywnych i praktycznych zajęć. Zaangażowanie dzieci uczy je być świadomymi potencjalnie niebezpiecznych sytuacji lub zachowań. Najmłodsi zyskują zdrowy szacunek (nie bardzo wiem czym jest zdrowy szacunek w kontekście środków ostrożności- proszę przeredagować) dla środków ostrożności.
  • Demonstrujmy bezpieczne zachowania. Większość dzieci będzie naśladować działania starszych. Modelowanie pozytywnych postaw wpływa na nie lepiej niż tłumaczenie.
  • Konsekwentnie powtarzajmy zasady bezpieczeństwa. Wyjaśnijmy dzieciom, co robimy i dlaczego, używając języka, który jest dla nich zrozumiały.
  • Zachęcajmy do bezpiecznej zabawy. Uczmy dzieci, jak uniknąć wielu urazów, na przykład wynikających z nieoczekiwanych upadków.
  • Uczmy dzieci numerów alarmowych. Dla dzieci, które nie są w stanie jeszcze ich zapamiętać, takie numery powinny być łatwo dostępne. Umieśćmy je na lodówce lub zapiszmy w zeszycie dziecka.

Zarządzaj środowiskiem ryzyka swojego dziecka, ale nie staraj się go kontrolować. Pomaga to swobodnie odkrywać i ćwiczyć umiejętności w zakresie dbania o swoje bezpieczeństwo, a  dodatkową korzyścią będzie rozwijanie pewności siebie.

Podejmowanie ryzyka jako część procesu uczenia się

Kiedy dzieci podejmują ryzyko, uczą się sprawdzać swoje granice, poznają swoje możliwości fizyczne i rozwijają umiejętność bycia w pewnym stopniu samodzielnym. Bezpieczne doświadczenia związane z podejmowaniem ryzyka pomagają również dziecku dowiedzieć się więcej o sobie i opracować strategie radzenia sobie z emocjami w przyszłości. Każde dziecko podchodzi do nowych sytuacji inaczej, dlatego ważne jest, aby je kierować i zapewniać im odpowiednie dla wieku sposoby podejścia do tych doświadczeń.