Jakie informacje muszą pojawić się w biznesplanie?

Biznesplanu nie tworzy każda osoba zamierzająca prowadzić firmę. Szkoda, bo taki dokument może znacznie ułatwić podjęcie decyzji o założeniu firmy lub porzuceniu tej myśli. By jednak biznesplan się przydał, przyszły przedsiębiorca musi pamiętać o tym, by zamieścić w tym dokumencie szereg danych. Te są istotne, by móc określić, czy inwestycja się zwróci, a firma będzie funkcjonowała z zyskiem, czyli zarabiała na siebie i swojego właściciela.

Gdy mowa o biznesplanie, to nie można zapomnieć, że najważniejsze są informacje. Specjaliści podkreślają, że dokument powinien zawierać dane poukładane w pewnej kolejności. Dzięki temu biznesplan będzie czytelny nie tylko dla jego twórcy, lecz także dla pracowników np. banku czy inwestorów zainteresowanych zaangażowaniem się w projekt.

 

Podstawowe dane o firmie

Zupełną podstawą jest wskazanie informacji o firmie. Takie dane przedsiębiorca powinien wymienić na początku przygotowanego dokumentu. Ważne jest zatem wskazanie misji firmy i jej podstawowych celów działania. Dobrze, by na etapie tworzenia biznesplanu przedsiębiorca znał nazwę firmy czy jej formę organizacyjno-prawną.

Wymieniając początkowe informacje warto też zastanowić się, czy istotne nie będzie wskazanie np. lokalizacji firmy czy obszaru jej działania. Takie dane mają znaczenie zwłaszcza wówczas, gdy mowa o przedsiębiorcach stawiających na usługi. Jeżeli przyszła firma to faktycznie hotel, to dobra lokalizacja jest kluczowa - dodaje specjalista z redakcji portalu Praca Katowice. 

 

Jak wygląda rynek?

By określić potencjalne zyski firmy, przedsiębiorca musi pamiętać o konieczności dokonania dokładnej analizy rynku. W tym celu powinien zgromadzić informacje o firmach, z którymi będzie konkurował o tego samego klienta. Ważne jest też, by przedstawić potencjalnych odbiorców usług czy towarów. W oparciu o takie dane możliwe jest też wskazanie, podjęcie jakich działań promocyjnych jest niezbędne, by utrzymać się na rynku.

 

Źródła finansowania i zakres usług

W biznesplanie muszą znaleźć się informacje o źródłach finansowania. Dobrze, by osoba zainteresowana wskazała, czy i gdzie będzie pozyskiwać pieniądze na prowadzenie firmy czy wyposażenie lokalu. Dzięki temu będzie wiedziała, jakie środki musi zgromadzić, by móc rozpocząć działalność. To pozwoli też na określenie, czy środki będą pochodziły z własnego źródła czy też konieczne będzie zwrócenie się o pomoc do banku.

Poza kwestią finansowania działalności gospodarczej, niezbędne jest też wskazanie zakresu usług. Przedsiębiorca powinien wskazać opis technologii produkcji (jeżeli taki jest przewidziany) i wymienić podmioty, z którymi będzie musiał podjąć współpracę (np. dostawcami zaopatrującymi go w surówce lub dbającymi o jego rozliczenie z urzędem skarbowym). W ten sposób oszacuje też koszty prowadzenia firmy.

 

Finanse firmy zawsze pod kontrolą

Firma powstaje po to, by zarabiać. W biznesplanie należy uwzględnić potencjalne zyski, jakie firma będzie osiągała z codziennej działalności. Dobrze też, by przyszły przedsiębiorca skupił się na wskazaniu przewidywanych wyników prowadzonej firmy, strat czy wydatków. Takie podsumowanie pozwala sprawdzić, czy prowadzenie firmy przyniesie oczekiwane zyski. Konkretne liczby powinny pomóc w podjęciu decyzji.

Kwestia finansowa, choć jest najważniejsza, faktycznie jest determinowana przez wszystkie wyżej wymienione czynniki. Z tego względu tak ważne jest to, by przedsiębiorca pamiętał o tym, by o potencjalnych kosztach i zyskach pisać na sam koniec. Z przykładowymi biznesplanami zapoznać można się na tej stronie internetowej.

Artykuł został przygotowany przy współpracy z portalem praca-katowice.info