Kurs audytora energetycznego - jak do tego podejść

kurs dla audytora energetycznego

Temat ekologii już od jakiegoś czasu nabiera większego znaczenie w sektorze biznesowym. Coraz więcej firm chce pokazać, że zależy im na środowisku i wprowadza systemy, które pomagają przekształcić ich działalność na bardziej przyjazną naturze. Najczęściej wdrażane normy z tego zakresu to ISO 14001 dotycząca systemu zarządzania środowiskowego oraz IS0 50001, która skupia się na samym zarządzaniu energią.

 

Oczywiście po implementacji założeń jakiejkolwiek normy, konieczna jest zewnętrzna weryfikacja, czy wszystko działa zgodnie z wytycznymi. Przedsiębiorstwa, które chcą realnie poprawić swoje procesy na bardziej sprzyjające środowisku powinny także zadbać o regularne przeprowadzanie audytów wewnętrznych w tym zakresie. Aby pracownik firmy mógł się tym profesjonalnie zajmować powinien ukończyć kurs audytor energetyczny. W tym artykule zostanie opisane bliżej takie szkolenie.

 

Dla kogo jest kurs audytor energetyczny? (www.szkolenia.bureauveritas.pl/audytor-wiodacy-iso-500012011/ )
Szkolenie z zakresu prowadzenia audytu systemu zarządzania energią jest skierowane przede wszystkim do kandydatów na to stanowisko. Informacje przekazywane na kursie mogą być również przydatne dla kierowników fabryk, a także osób zajmujących się na co dzień poprawą efektywności energetycznej np. pełnomocników ds. jakości oraz środowiska. Zakres szkolenia z pewnością spełni też oczekiwania zewnętrznych konsultantów ds. środowiska i energii.

 

Jaki jest zakres szkolenia?
Podczas nauki prezentowane są w pierwszej kolejności informacje dotyczące Systemu Zarządzania Energią oraz obowiązujących regulacji prawnych w tej dziedzinie. Uczestnicy zyskują też wiedzę z zakresu planowania oraz kreowania polityki energetycznej w organizacji. Bardzo ważną częścią jest przekazywanie dobrych praktyk odnośnie monitorowania oraz ciągłego doskonalenia systemu.  Osoby biorące udział w kursie audytor energetyczny zdobywają też informacje oraz praktyczne umiejętności dotyczące planowania, przeprowadzania audytu oraz raportowania jego wyników. Kurs wzbogacony jest też o dyskusje oraz ćwiczenia na podstawie najczęściej spotykanych problemów w firmach.