organizacja szkoleń

23 mrz. 2011

 

Edukacja bywa definiowana jako przygotowanie umysłu, szkolenie jako proces wspomagający kształtowanie się postawy, wiedzy i zdolności jednostki, a rozwój jako indywidualny wzrost samoświadomości i rozumienia  świata. Funkcjonowanie firmy bez chociażby jednego z tych elementów, grozi stagnacją, a w skrajnych wypadkach nawet bankructwem organizacji.

1. Edukacja + szkolenia+ rozwój – trio niezbędne w każdej firmie

18 mrz. 2011

W ostatnich latach, trenerzy i pedagodzy zauważyli wzrastające zainteresowanie uczeniem zespołowym, przy wykorzystaniu pracy grupowej. Wspomniany entuzjazm do tej metody przekazywania wiedzy, wynika z takich czynników jak: zwiększająca się liczba absolwentów ze słabo rozwiniętymi umiejętnościami interpersonalnymi, wzrastająca ilość zadań grupowych, oraz współczesna tendencja do rozwiązywania problemów w organizacji, z wykorzystaniem zespołu ludzi.

07 mrz. 2011

Czemu tak naprawdę służą szkolenia w organizacji? Co zyskuje organizacja za pośrednictwem szkoleń? Nowe tendencje biznesowe stają się coraz bardziej popularne. Jedną z wielu innowacji na polskim rynku szkoleń, jest idea systematycznego podnoszenie kwalifikacji pracowników. Poniżej znajdują się opisy rodzajów szkoleń, które są praktykowane najczęściej.

1. Nowy człowiek w organizacji