Szkolenia w organizacji

Czemu tak naprawdę służą szkolenia w organizacji? Co zyskuje organizacja za pośrednictwem szkoleń? Nowe tendencje biznesowe stają się coraz bardziej popularne. Jedną z wielu innowacji na polskim rynku szkoleń, jest idea systematycznego podnoszenie kwalifikacji pracowników. Poniżej znajdują się opisy rodzajów szkoleń, które są praktykowane najczęściej.

1. Nowy człowiek w organizacji

Dla każdego człowieka, pierwsze dni w nowej pracy, są bardzo znaczące. Obok stresu, który w tej sytuacji jest jak najbardziej naturalny, kształtują się pierwsze opinie na temat nowego miejsca pracy. Tym samym, bardzo wskazane jest, aby już podczas kilku pierwszych dni, przełożony (dyrektor) starał się nawiązać kontakt z nowym pracownikiem. Ważne jest, aby po luźnej rozmowie mającej na celu bliższe poznanie nowo zatrudnionego, nastąpiło omówienie celów firmy, oraz jasne określenie roli danego pracownika w uczącej się organizacji.

 

2. Szkolenia dla pracowników

Szkolenia w organizacji nie powinny się ograniczać tylko do nowych osób. Warto również poświecić czas i pieniądze, na podnoszenie kwalifikacji stałych pracowników. Osoby otwarte na nową wiedzę, wykazują się umiejętnością szybkiej adaptacji wobec zmian rynkowych. Opisywany rodzaj szkoleń najlepiej sprawdza się, gdy prowadzący jest uczestnikom znany, a sam proces zdobywania umiejętności, odbywa się na terenie rodzimej organizacji. Warto dodać, że cykliczne organizowanie kursów, przyczynia się do rozwoju: komunikacji interpersonalnej, jakości obsługi klienta, oraz bliższych relacji między pracownikami.

 

3. Mentoring – szkolenia specjalne

Jest to specjalny rodzaj szkoleń wewnętrznych, w trakcie, których wysoko wyspecjalizowany pracownik, przekazuje wiedzę mniej doświadczonemu koledze po fachu. Na mentora powinno mianować się osoby: otwarte na innych ludzi, odnoszące sukcesy na polu zawodowym, posiadające pedagogiczne zacięcie. Mentoring odbywa się w formie 1:1 ( jeden nauczyciel-jeden uczeń). Wiele osób twierdzi, że właśnie ten rodzaj szkoleń, przynosi najlepsze efekty w nabywaniu umiejętności menedżerskich.

 

4. Szkolenia zewnętrzne

Bywa, że organizacje kształcą swoich pracowników, za pośrednictwem szkoleń zewnętrznych. Oddelegowani do danego procesu pracownicy, najczęściej mają do wyboru udział w: seminariach, kursach i warsztatach. Czasami opisywany rodzaj podnoszenia kwalifikacji pracowników, bywa bardzo kosztowny. Jednak mimo to, wielu dyrektorów organizacji bardzo wysoko ceni sobie owe szkolenia. Traktowane są one, jako inwestycja. Trening w postaci konferencji, seminariów, analizy przypadku czy instruktażu wyrabia nowe umiejętności, stymuluje kreatywne pomysły i wzmacnia zaangażowanie w pracę.

 

Zarządzający organizacjami powinni być świadomi faktu, że pracownicy, szczególnie młodej generacji, oczekują od miejsca pracy czegoś więcej, aniżeli tylko wypłaty. Inwestycja w szkolenia, dowodzi zaangażowania w rozwój pracowników. Dodatkowo fakt, że odpowiednio wykwalifikowany pracownik, potrzebuje niewielkiego nadzoru, powinien zmotywować każdego lidera, do angażowania personelu w proces uczenia się. Podsumowując, szkolenia to długoterminowa inwestycja, która bez względu na swoją formę, często zwraca się z nadwyżką, szczególnie we współczesnych organizacjach, określanych mianem uczących się.