organizacja szkoleń

04 mrz. 2013

14 stycznia 2013 roku w Krakowie odbyła się konferencja, której celem była prezentacja założeń systemu zapewnienia jakości usług szkoleniowych. Ma on zostać opracowany wspólnie przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego oraz Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Konferencja była okazją do rozmowy na temat obecnej polityki szkoleniowej w Polsce oraz perspektyw jej rozwoju.

31 paź. 2012

W dzisiejszych czasach, kiedy wszystko toczy się wokół Internetu wiele osób zastanawia się czy warto jeszcze inwestować w tradycyjne formy reklamy. Odpowiedź na to pytanie brzmi – oczywiście, że warto. Jednakże trzeba tutaj zaznaczyć, że większość środków trzeba przeznaczyć na reklamę w sieci. Wcześniej trzeba się zastanowić, jakie kursy wybierane są najchętniej przez potencjalnych odbiorców i to na ich promocję przede wszystkim postawić.

 

18 sie. 2012

W dzisiejszych czasach wszelkie rodzaje i sposoby podnoszenia swoich kwalifikacji typu szkolenia, treningi czy inne formy aktywności zawodowej stały się bardzo popularne. Ma to z jednej strony związek z dużą konkurencją na rynku pracy, gdzie tytuł magistra okazuje się już niewystarczający do podjęcia atrakcyjnej pracy jak również chęcią rozwijania swoich pasji, podszkolenia się w dziedzinie którą się kocha. Od lat triumfy święcą kursy związane z informatyką, językami obcymi oraz zarządzaniem i marketingiem.

09 sie. 2012

Co nam dało wejście do Unii Europejskiej, czyli branża szkoleniowa trendy i rozwój.

W momencie, kiedy Polska wstąpiła do Unii Europejskiej stanęły przed nią nowe możliwości, dotyczące szkoleń różnych grup pracowników. W głównej mierze szkolenia takie refundowane są z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków, jakie przeznacza Unia na takie cele.

01 sie. 2012

Jak zmotywować pracownika? Takie pytanie zadaje sobie nie jeden menadżer personalny. Portal internetowy HRstandard.pl właśnie opublikował drugi już raport – „Angażowanie pracowników – klucz do sukcesu firmy”, w którym zebrane zostały najlepsze praktyki z obszaru zarządzania zasobami ludzkimi w biznesie. Kluczowym tematem stało się angażowanie pracowników, jako praktyka zwiększająca konkurencyjność firmy. Autorzy raportu zebrali i zestawili przykłady, jak z tą kwestią radzą sobie polscy pracodawcy.

04 cz. 2012

Chcąc podnieść kwalifikacje w danej dziedzinie i dowiedzieć się czegoś nowego, należy poznać obszerny świat szkoleń i kursów, które nam to umożliwią. Nie wiesz jeszcze co to kurs? U nas się dowiesz!

 

Co kryje się pod pojęciem KURS?

 

  • Kurs to pozaszkolne kształcenie w formie skróconej, nieco uproszczonej, nastawione na ukształtowanie umiejętności i nawyków. (T. Aleksander)

 

12 lt. 2012

Zbiór osób ukierunkowanych w swoich działaniach na zdobycie wspólnego celu, nazywamy grupą. Tym samym nowoczesne organizacje właśnie w zespołach ludzi pokładają swoją nadzieję na sukces. Tworzenie grup w firmach, sprzyja lepszej komunikacji, jak i spójności działań pracowników. Jednak ojcem sukcesu działań zespołu jest pewien burzliwy proces…

 

17 gru. 2011

W parze ze zmieniającym się środowiskiem i charakterem pracy, powinien iść z rozwój pracowników w organizacji. Na dzisiejszym trudnym rynku, największą szansę na przetrwanie, mają firmy posiadające wykwalifikowanych, elastycznych i koncentrujących się na przyszłości zespołach.

rozwój pracowników

Filozofia zarządzania zasobami ludzkimi mówi, że:

15 paź. 2011

Prawie każdy z nas doświadczył, sytuacji w której, uczestnik szkolenia utrudnił jego prowadzenie. Jeżeli był to sporadyczny przypadek, spowodowany problemami zewnętrznymi dorosłego ucznia, to nie jest to powód do zmartwień. Jednakże, jeżeli osoba utrudniająca szkolenia, dała się już wcześniej poznać z trudnej strony, warto nauczyć się reagować i rozwiązywać sytuacje problemowe podczas szkoleń. Lekceważące zachowanie, ukryta krytyka i ciągłe narzekanie to jedne z nich.

30 mrz. 2011

W swojej książce „Piąta dyscyplina” (ang:The fifth discipline) Peter M. Senge przedstawia wizję uczącej się organizacji, której bazę stanowi  ludzki potencjał. Senge charakteryzując idealne miejsce pracy, wspomina o zjawisku wyższej istoty ludziej, która jest osiągalna za pośrednictwem edukacji.